I år har 872 ungdommer, 63 av dem jenter, søkt seg inn på rørleggerlinja. Det er knalltall! Det betyr at flere steder er det flere søkere enn plasser, og det er en fordel og forteller at faget er attraktivt. Det skriver Rørentreprenørene Norge på sine hjemmesider. – Hva gjør rørlegging så populært, spurte en bransjekollega litt misunnelig da tallene kom. De tror det er flere ting som er årsaken:
  1. Å være rørlegger er et yrke du kan leve av. Utdanning er gratis, og lønnen er god
  2. Rørleggeren har varierte arbeidsoppgaver.
  3. Du kan være både kreativ og praktisk.
  4. Så har vi fantastiske ambassadører som brenner for faget. De har vist faget frem på sosiale medier og alle digitale former der ungdom ferdes, særlig i koronatiden.
  5. Nesten alle får læreplass etter utdanning.
  6. Alle lærlingene får god oppfølging gjennom lærlingeløpet. Og veldig mange får fast og sikker jobb etter utdanning.
- I år har vi endelig fått egen rørleggerlinjen tilbake. Den har vi i RørNorge jobbet for i en årrekke! Det at du kan begynne å lære rørleggeryrket med en gang, og ikke må lære alle de andre byggfagene også, mener vi er en stor fordel, skriver de i meldingen. For fem år siden startet fagsjef i Eli H. Eide i RørNorge Ingeborg-nettverket. Et nettverk for jenter i rørbransjen – der alle blir invitert med. Når det i år er 85 % flere jenter som søker til rørfaget er det gode tegn på at nettverket virker. Jenter rekrutterer jenter. Bedrifter med jenter ansatte, blir attraktive for andre jenter. - At rørleggeryrket er populært, gir høy status. Det er en status som gir styrke, som vi må passe på. Det gjør vi ved å stille krav til utdanningen, stille krav til utførelsen og ikke minst forvente at den som utfører rørjobben er utdannet som rørlegger.