Da Ingeborg-Nettverket ble etablert i 2016, var kvinneandel blant rørleggere 1,56%, mens kvinneandel fjerde kvartal 2020 var 1,85%. I tillegg var det 92 kvinner som var lærling ved utgangen av 2020. (4,8%). I den samme perioden hadde antall menn økt fra 15.903 til 17.055.

- Innen 2035 er det fremskrevet (SSB) et behov for 90.000 flere fagarbeidere enn da rapporten kom i 2016, forteller Ingeborg-Nettverkets leder Eli Heyerdahl Eide, som også er ansvarlig for rekrutteringskonseptet Bli Rørlegger i Rørentreprenørene Norge. - For rørleggerfaget betyr det at vi trenger å ha drøyt 20,000 fagutdannede rørleggere i arbeid om 14 år. Det innebærer at vi må ha flere skoleklasser med rørleggerlinje, flere godkjente lærebedrifter, og de som er lærebedrifter må øke andelen lærlinger skal vi komme i mål.   Alternativet er å utvikle bransjen på en sånn måte at de vi har ikke slutter eller begynner i andre roller, det vil redusere rekrutteringsbehovet.

20 prosent kvinner
Ingeborg-nettverket drømmer høyt om en kvinneandel på 20% i rørleggerfaget, det er fordi at man ved å oppnå 20% andel av det underrepresenterte kjønn også vil se at det å være kvinne i rørbransjen, i vårt tilfelle, ikke lenger blir så synlig og unormalt, sier hun.

- For mange kvinner er det en belastning å være så synlig bare fordi de er så få. Vi mener bransjen tjener på å forsøke å nærme seg denne magiske prosentandelen, selv om det selvfølgelig i dag ser helt uoppnåelig ut. 20% andel faglærte rørleggere tilsier at 4.000 kvinner må jobbe som rørlegger i 2035. Det er en helt utenkelig stor oppgave. og det vil ta lengere tid enn 14 år. Men vi mener fortsatt det bør være det langsiktige målet.

Kortsiktig mener hun andelen kvinner i bransjen totalt sett bør økes fra 8 til 20 % - om man inkluderer alle kvinner som jobber i det som er definert som rørleggerbransjen med nacekode 43.221 hos SSB.

- Det er en mer realistisk målsetning som vi mener vi bør klare med god margin. Men, det krever at bransjen utvikler seg slik at vi tiltrekker oss kvinner og får de til å trives i bransjen, også på kvinners premisser. Slik sett er mentorprogrammet en viktig del av dette arbeidet!