- I dette oppdraget med det nye Medisinsenteret i Trondheim hvor vi er underentreprenør for HENT AS, har det gitt veldig gode resultater. Vi får da leveranser i pakker fra produsenten, som er inndelt etter etasjer og rom. Når vi kommer inn og skal produsere, pakker vi opp og fordeler produktene der de skal monteres.  

Saken fortsetter under bildet:

Medisinsenteret i Trondheim. Byggherre i dette prosjektet er I K Lykke Eiendom AS, og totalentreprenør er Hent AS. Illustrasjon: Voll Arkitekter

Millimeterpresisjon

Klamringen er gjort på forhånd, slik at det blir en enkel jobb å henge opp sprinkleranlegget. Et nøyaktig system med millimeterpresisjon, påpeker Sørloth

- ISO-tegningen og skjærlisten viser hvert enkelt rør og hvor det hører hjemme i systemet. Det handler om å være nøyaktig og følge nummereringen på rørene som kommer i en veldig systematisk oversikt. Det største arbeidet er å fordele produktene der de skal settes opp. Men vi sparer masse tid ved at vi slipper å måtte frakte inn- og produsere rørene og delene på plassen. Når får vi det inn i bygget helt ferdig oppdelt.

Han legger ikke skjul på at noe av fagarbeidet til rørleggerne går tapt gjennom prefabrikkeringen, og at det blir mer montering enn håndverk på byggeplassen. Men presiserer at det ikke er noen vei utenom dersom de skal kunne henge med i utviklingen.  

- I dagens situasjon, hvor tidsfaktoren i byggeprosjekter stadig blir kappet inn, er effektivitet helt avgjørende for lønnsomheten. Og selv om kostnadene på rørene er litt høyere med fabrikkering, vil sluttsummen bli langt billigere. Og det er som kjent sluttsummen som teller, sier han med et smil.

Med prefabrikkering frigjøres tid til mer tekniske systemer og andre arbeider, sier Hybertsen.

- Vi får mindre behov og frigjort rørleggere på prosjektet, men får mer tid til å prioritere de mer kompliserte og tekniske løsningene. Med det blir mindre risiko for feil og lekkasje ytterligere redusert. 

Saken fortsetter under bildet:

Prosjektbas Sigvall Hybertsen og prosjektleder Mads Andreas Sørloth ønsker å ha full oversikt, og benytter også tegninger for å kunne se alle rørføringene  i de ulike etasjene.

Nært samarbeid med Brødrene Dahl

Prosjekteringen av sprinkleranlegget er gjort av en tredjepart, som sørget for nøyaktige beregninger. Deretter ble Brødrene Dahl kjapt koplet på, som sikrer en komplett leveranse. Vårt mål er alltid å tilby kundene de mest effektive og innovative løsningene, forteller Stian Bredin og Axel Sæther, henholdsvis Key Account Manager innen brannsikkerhet og teknisk sjef hos grossisten. For å oppnå dette må vi ha et godt samspill med alle parter, noe dette er et godt eksempel på, forteller de videre.

- Vi har et samarbeid med en Spansk produsent som heter Engineered Fire Piping, basert på kvalitet og profesjonalitet. Fabrikken har et FM- og VDS-godkjent produksjonsanlegg, som setter veldig strenge krav til kvaliteten. Alt av rørproduksjon utføres av roboter, men det er mennesker som står for kvalitetssikringen av rillene og sveisene. Alle rør blir lekkasjetestet, deretter blir de prefabrikkerte rørene kjemisk renset og pulverlakkert i ønsket farge. Kvaliteten på lakken tilsvarer C3 som standard, men vi kan også levere C4 kvalitet der det er behov. Etter Pulverlakkeringen blir det tatt skrapetester for å sikre at lakkvaliteten er på minimum 90my, forteller Bredin.

Det som også er en fordel med prefab, er at det er en reduksjon av risiko, om det skjer noe feil, så er det vårt ansvar å rydde opp i dette.
 

Produsert etter skreddersøm

- Alle rør er produsert på skreddersøm, forteller Sæther Berntsen. På den måten slipper du å ta høyde for ekstra materialer, som i sum utgjør mange meter. Det gjør det langt enklere å kalkulere priser. Når du får tilbud på sprinkleranlegget, vet du eksakt hva det vil koste og har eliminert den risikoen. Da er det bare timene igjen, og de vet vi blir langt mindre enn om man skulle ha produsert alt selv.

- Det vil si en god kostnadskontroll fra man forlater startblokka, som er kjempeviktig.

Han trekker også fram miljøaspektet som en viktig faktor.

- Det gir færre transporter ved at man unngår enkeltleveringer, og det gir mindre avfall på byggeplassen. Her får de leveranser delt opp etter ønske. Som en tilleggstjeneste fra Brødrene Dahl er Prefaben mellomlageret på lokalt lager og levert med en spesialkran som heiser bunter og paller på plass inne i bygget der de skal være. Kuplinger og koplingsmateriell hentes gjennom netthandel, som leveres etter ønsket tidspunkt. Slik får du minimert den lokale transporten og utslippene. Så dette er en veldig bærekraftig løsning i tillegg til alle andre fordeler prefabrikkering fører med seg. 

Saken fortsetter under bildet:

- Prefab er et konsept

- Prefab er ikke et produkt, men et konsept, minner Bredin om.

- Vi bruker mye tid på å gå gjennom tegningene for å se etter eventuelle forbedringer som kan forenkle produksjon og montasje. I dette prosjektet har vi blant annet har flyttet en del avstikkere ned til himling og plassert dem mer strategisk for å lette arbeidene til rørleggerne. Vi har også foreslått endring av dimensjoner, slik at enda mer kunne prefabrikkeres. Alle forslag til endring ble godt mottatt og akseptert av kunde og konsulent. Det var også en høydeforskjell fra grenrøret til sprinkelhodet en del steder, som vi har tatt hensyn til med egne prefabrikkerte DN25 x 1/2" rørstumper i samme farge som resten av anlegget.

- Om dette prosjektet hadde vært tabelldimensjonert, som fortsatt gjøres den dag i dag, hadde ikke prefab vært like lønnsomt, da DN25 ikke kan prefabrikkeres. Det tror jeg også kundene er enige om; at færrest mulige dimensjoner - uavhengig om det er prefab eller ikke - er lønnsomt.

- Det tidlige samspillet mellom kunde, Brødrene Dahl og fabrikken er nøkkelen for å få en god leveranse, sier Sæther Berntsen. - Når alle avklaringer er gjort i forkant, blir det slik som her en veldig forenkling av arbeidshverdagen til rørlegger, nettopp på grunn av den gode jobben som er gjort fra starten av. Det er viktig for videre suksess i leveransene. 
 

- Veldig fornøyd med resultatet

Også Tung Rør sin prosjektleder Mads Andreas Sørloth skryter av samspillet mellom partene i prosjektet, og som har muliggjort den gode framdriften. Denne erfaringen vil de også høste nytte av i framtidige oppdrag.

- I dette tilfellet, var det besluttet rundt bordet med totalentreprenør Hent at sprinklersystemet skulle prefabrikkeres. Men når vi kommer til å gi tilbud framover på større prosjekter, kommer vi til å legge inn prefabrikkering som et utgangspunkt. Nå vet vi at dette fungerer, og at vi klarer å levere som forventet både på pris, tid og kvalitet.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: - Samarbeid har vært nøkkelen til suksess i dette prosjektet, sier Sørloth. - Brødrene Dahl har vært rundt oss hele tiden, både i prosjekteringsfasen og underveis i prosjektet, og har det vært noe, har vi løst det over bordet på byggeplassen. 

Han understreker samtidig at dette krever en omstilling i arbeidsmetodikk, som vil ta tid å få inn under huden på alle.

- Det er ikke bare å hoppe i det og tro at alt blir perfekt av seg selv. Det er en omstillingsperiode hvor de som skal holde på med det må sette seg i tabellmetodikken og ISO-tegningene. Men gi dem litt tid, så vil de aldri gå tilbake til den gamle måten igjen, er den erfaringen jeg sitter med. Det kan være litt tungt å gå over til den nye metodikken, som krever en endring i måten å jobbe på. Med dette er et langt skritt framover, og det er framover vi vil gå.  
 

En bedrift i rask vekst

Tung Rør AS har lenge hatt et godt samarbeid med HENT AS, og er blitt valgt i flere av totalentreprenørens prosjekter de siste årene. Det har bidratt til at rørbedriften har tatt steget fra å være en liten til en mellomstor bedrift, som i dag teller i underkant av 30 ansatte.

- HENT er gode til å følge opp i prosjektene, og sørger for at vi flyter inn i deres rutiner og krav på byggeplassen. Vi har bare gode erfaringer med HENT, og håper de velger oss også i flere framtidige prosjekter, sier prosjektleder Mads Andreas Sørloth.  

Det er summen av flere faktorer som gjør dem attraktiv, mener han.

- For det første, er vi konkurransedyktig på pris, da lønnskostnadene er litt lavere i distrikts-Norge enn i de store byene. Men HENT går aldri på akkord med kvaliteten, derfor må vi levere også på alle andre parametere.

Sykehusapoteket i Trondheim skal overleveres i oktober, mens de tekniske fagene skal være ferdigstilt før sommeren. I bygget skal det produseres medisiner, samt inneholde forskningsarbeid for helseforetaket.  

- Vi er godt i rute, mye takket være de prefabrikkerte løsningene, fastslår Sørloth