– Alle nye byggeprosjekter er presset på tid. Dette systemet bidrar definitivt til en bedre arbeidsflyt og en enklere hverdag, sier prosjektleder Jørgen Østby og anleggsleder/bas Ola Eidsmo. Flow Trøndelag har selv bidratt til å utvikle boksen gjennom sin nære dialog med grossisten.   

Saken forsetter under bildet:

Denne norskproduserte boksen sørger for at installasjonene fungerer optimalt også på dekker som støpes i sin helhet på byggeplassen. 

Hadde begrensninger

Ved å bruke plasstøpte dekker eller plattendekker, kan tekniske føringer støpes inn på byggeplass, herunder sprinkler. Sprinklersystemet ML-Xpress fra Henco, som distribueres gjennom Brødrene Dahl, har høstet mye ros på grunn av at det er enkelt og raskt å legge.  

- Til denne bruken er V2 boksen for innstøping meget godt egnet. Utfordringene var at løsningen ikke fungerte optimalt på dekker som støpes i sin helhet på byggeplassen, som er meget vanlig flere regioner i landet. Tilbakemeldingene var at systemet kom veldig langt opp i støpen og boksene ble «snuble-feller». Det var også til dels utfordrende å få spikret fast V2 boksene da rørene for innfesting kom tett innpå boksen. Nå har vi laget en egen boks for plasstøpte dekker tilpasset det nederste laget av armeringen på dekkene, og rørene legger seg på en meget gunstig høyde i støpen, forteller Axel Sæther Berntsen, Brødrene Dahls tekniske sjef VVS region nord.  

Denne utfordringen mente han at de måtte møte rørleggeren på, ved å skreddersy et produkt som passer i den faktiske arbeidshverdagen de har.  

-  Vårt hovedmål er at rørleggere skal ønske å bruke løsningen og dette produktet og at det skal forenkle hverdagen deres. Med utgangspunkt i eksisterende boks, begynte jeg å se på måter vi kunne nyttiggjøre oss av de produktene vi allerede har. 

Sæther Berntsen innhentet tilbakemeldinger, tanker og ønsker fra brukere av systemet. Med bakgrunn i disse fikk han skissert et utkast til utforming av en boks som er skreddersydd for plaststøpte dekker.  

Fikk «go» fra alle hold

Ideer og skisser fikk umiddelbart tommel opp fra både lokal og sentral ledelse, og dermed begynte ballen å rulle for fullt.

- Det ble deretter opprettet et innovasjonsråd for å se på mulig utforming og hvordan vi i størst grad kunne bruke eksisterende produkter i vårt sortiment. Dette i spann med vår produsent av sprinklerboksen i Sande, som gjør veien fra idé til handling og produksjon til hovedlager svært kort. 

- I tillegg fikk vi den belgiske leverandøren av sprinklersystemet Henco til å tilpasse albue og t-rør slik at vi fikk en komplett avsetning klar for installasjon og trykkprøving levert til rørlegger på byggeplass. 

FLOW Trøndelag VVS mener også at systemet ivaretar HMS på en veldig gid måte, da Alupex-rørene er bøybare både på knær og lår, og gjør leggingen eneklt og og uten større løft.
FLOW Trøndelag VVS mener også at systemet ivaretar HMS på en veldig gid måte, da Alupex-rørene er bøybare både på knær og lår, og gjør leggingen eneklt og og uten større løft.

- Mye mer effektivt å legge

Flow Trøndelag VVS har benyttet sprinklerløsningen fra Henco i to, tre år, og prosjektleder Jørgen Østby og anleggsleder og bas Ola Eidsmo kan fortelle at de er svært godt fornøyde med systemet. 

- Vi var ikke misfornøyde med den leverandøren vi hadde, men lot oss heldigvis overtale av Brødrene Dahl til å bytte til Henco. Med dette systemet sparer vi masse tid, sier de – og trekker fram det pågående oppdraget på byggeprosjektet Nye Melhustorget som et godt eksempel.  

Her bygges det kjøpesenter og 142 leiligheter fordelt på fire bygg bestående av 4 og 5 dekk til etasjer, hvor FLOW Trøndelag VVS har leveranser av sprinkleranlegg, rør, varme og kjøling.  

- Dette er vår største leveranse noensinne, og det er naturlig for oss å bruke Hencos løsning for å gjøre jobben så effektivt som mulig. Nå bruker vi to dager på å trekke rør per dekke framfor 14 dager, og sparer med det enormt mye tid. Vi snakker i sum om 18 etasjer med dekker for sprinkler!  

- Systemet gjør det også enklere å planlegge bemanning og ha jevnt flyt, legger de til.  

Henco-systemet har vært så nyttig for dem at alle VVS-selskapene i FLOW-Group har kommet etter og benytter løsningen og systemet i dag på egnede prosjekter.  

- De fleste systemer har sine plusser og minuser. Dette systemet har, etter det vi har erfart, bare plusser. Når også supporten og opplæringen fra BD er bra, har vi ingen ting å klage på.  

At BD også er lydhør for deres erfaringer og ønsker å bidra til å finne optimale og enda mer effektive løsninger, bidrar selvsagt også til at selskapet blir trukket enda nærmere til leverandøren.  

- Vi har kommet med innspill om forbedringspotensialer underveis, og plutselig en dag ble vi presentert en ny, skreddersydd sprinklerboks. De utviklet den nærmest mens vi pratet, sier prosjektleder Østby.  

Tar tilbakemeldingene på alvor

Axel Sæther Berntsen, mannen bak den nye boksen, forteller at tanken hele tiden var å komme opp med et produkt som rørleggerne hadde lyst til å bruke, og det ved å involvere dem direkte.  

Saken fortsetter under bildet:
 

- FLOW er nysgjerrig på hva som finnes av muligheter som øker effektiviteten, og er veldig framme skoa innen både teknologi og produkter. Det er helt i tråd med vår kontinuerlige søken etter å være i forkant av utviklingen. Boksen er utformet slik at den vesentlig forenkler innfestingen. Den er tilpasset det nederste laget av armering på dekkene, og legger seg på meget gunstig høyde i støpen, forklarer han.  

- Vi vet at tykkelsen på dekket vil krympe i tiden framover. Det er masse å spare i både kroner og miljø hvis man kan ta cm av tykkelsen. 

Han påpeker samtidig at produktet ikke ville hatt noen verdi hvis ikke rørleggeren så nytten i å bruke det.  

- Det har vært særdeles viktig for oss å ha med rørleggeren på laget for å kunne utvikle et produkt de ønsker å bruke. Ved at de også har vært med i prosessen, får de et eierskap til produktet.  

BD tok med innspillene fra FLOW inn i prosessen, som blant annet gikk på at de måtte ned i høyden, forenkle og gjøre det enklest mulig for de som skal bruke systemet, og for at det skulle ha en reell verdi.   

- Resultatet er at vi har økt effektiviteten i leggeprosess vesentlig. Rørleggerne sparer masse tid ved bruken av det både i lys av installasjonstid, men det er også en gevinst i det at det er færre komponenter å forholde seg til. Alle komponenter til systemet er dessuten lagerlagt på vårt sentrallager på Langhus, som gir kort responstid.  

- Alt dette er i tråd med BDs leveregel om å gjøre rørleggernes hverdag enklere og mer effektiv.  

Lettvint for alle parter

Sæther Berntsen understreker at systemet gjør det lettvint både for prosjekterende og utførende part, i forhold til om man skal forholde seg til et systems som skal skjules i himling sammen med elektro, ventilasjon og avløp. Med innstøpning-systemet legges rørene minste motstands vei og per etasje, og uten at man må krysse brannskiller har man de føringsveiene man trenger, og kan trykkprøve det umiddelbart etter installasjon da rørdelene kommer ferdig plugget.  

Saken fortsetter under bildet:

- ML-Xpress sprinklersystem lagerføres i 32 og 40mm. I boligsprinkleranlegg beregnes max 4 sprinkler utløst, noe som gjør det enklere å prosjektere. Her legges det opp som ringledning og dobbel vannforsyning. Kanskje må man innom 40 mm i dimensjon, men i stor grad er det 32 mm som benyttes. Det server hele dekket. Delene er av plast og trenger ingen ekstra korrosjonsbeskyttelse. Alupex-rørene er bøybare både på knær og lår, slik at man enkelt kan omgå eventuelle hindringer. Alternativet er å sette på ekstra deler, som både tar rørleggertid og koster penger.  

- Vi prøver å få konsulentene til å bruke 32 mm der det er mulig, for å gjøre det enklest mulig for rørleggerne der ute. Om de sliter med hydraulikken, anbefaler vi dem å øke   rørdimensjon ifra sprinklersentral og opp sjakten. Det er billigere enn å øke dimensjonen på det innstøpte systemet, påpeker Stian Bredin, Key Account Manager, Brannsikkerhet hos Brødrene Dahl AS 
 

Trenger kun to verktøy

  I hovedsak trenger man kun to verktøy for å legge systemet, forklarer han: 

 -  Pressmaskiner har de fleste rørleggere uansett. Det man trenger i tillegg er en «kjeft» i samme dimensjon som røret, samt et kalibreringsverktøy; en avgrader på innsiden og utsiden av røret som du bruker på batterimaskiner. Så lenge man bruker batteri, er man ikke avhengig av byggestrøm som ofte er litt av og på. Det er heller ikke så kjekt å drasse på en ledning når du går rundt på et armeringsnett. Minst mulig verktøy bidrar også til økt effektivitet. 

 Berntsen påpeker også at man ikke behøver å ha eget, kostbart verktøy for å ta ut pluggene.  

 - De har samme dimensjon som på betongskruene. Det gjør at man klarer seg med et verktøy til 30-40 kroner framfor et dyrt spesialverktøy. Det har hele tiden vært en sentral tanke om at vi skal nyttiggjøre oss av det man har.  

 - Men det må understrekes at denne nyvinningen har sett dagens lys på bakgrunn av godt samspill mellom mange aktører; både internt i vår organisasjon og ikke minst med rørleggere, produsent og leverandør.