Radiatorene og konvektorene står fortsatt sentralt i Purmo Norge sin nysatsing, men selskapet har nå integrert inneklimaløsninger i innovative systemer. – Ved å levere komplette løsninger fremfor bare komponenter, kan vi tilby inneklimakomfort som inkluderer flere fordeler for å bedre ytelsen. Det vil si et optimalt inneklima gjennom oppvarming og kjøling, med minimalt energiforbruk. I tillegg gir vi råd og veiledning for å sikre at våre løsninger passer nøyaktig til kundens behov, sier salgssjef Tom Gunnar Bratsberg.

Purmo Norge etablerte kontor på Årnes for et drøyt år siden for å samle selskapets satsing i Norge. Rettig Group Oy AB står bak Purmo Group hvor Indoor climate Comfort er en av seks forretningsområder, og hvor Purmo som varemerke er ledende blant annet innen vannbårne radiatorer og konvektorer.

- Etter en omfattende prosess både internt i konsernet og blant grossister, konsulenter montører, byggeiere og installatører/rørleggere i Europa, var det stor enighet om at Purmo var det sterkeste merkevarenavnet i grupperingen. Derfor vil vi fortsatt seile under Purmo som brand i Europa, som jeg mener er en klok og korrekt beslutning. Navnet er for lengst godt innarbeidet, også på det norske markedet.

I den samme undersøkelsen ble det også kartlagt hva de rangerte høyest i forhold til produktene, og alle satte bærekraft og komfort øverst på lista. I tillegg mente konsulentene at leverandørene måtte ha inngående kompetanse om faget, mens installatører og rørleggerne påpekte at de ønsket problemfrie løsninger som er gjennomprøvd og trygge.

- Vi satt med 18 markedsplaner som nå skulle forenes til én felles for Europa. En prosess som naturligvis vil ta litt tid, men den er godt i gang, forteller Bratsberg - som gleder seg veldig til fortsettelsen.

4 grunnpilarer
Konsernet visjon er å være er en «ledende leverandør av bærekraftige komfortløsninger for inneklima», med følgende fire merkesøyler som grunnpilarer:

* Forbedre effektiviteten
* Bedre integreringen
* Hvordan jobbe smartere
* Hvordan redusere fotavtrykket

- Basisen i visjonen og alt vi foretar oss, handler om hvordan vi kan bidra til å redusere karbonavtrykket. Da må vi også se oss selv i speilet, med tanke på at 80 prosent av utslippet skjer i produksjonen. Der er vi allerede gode, da 100 prosent av stålet vi produserer er resirkulerbart, og også messingdeler og andre metaller er en del av dette kretsløpet.

Klimaavtrykket reduseres ytterligere ved at selskapet tilbyr balansert, energieffektivt inneklima for markedet.

- Systemforståelse er nøkkelen, og som en konsekvens av det, har vi altså tatt steget over til være en systemleverandør. Nå leverer vi alt fra energiproduksjon til distribusjonsnettet, samt ventiler og balanseringsløsninger i tillegg til alt av varmeavgivere.

- Vi har hele tiden hatt inngående kunnskap om hele kretsløpet i et varmeanlegg, noe som har gjort det enkelt og naturlig for oss å ta dette steget.

Skape trygghet for kundenes valg
Gjennom strategiarbeidet, har salgssjefen kreert følgende visjon for Purmo Norge: «Å Skape trygghet for kundens valg gjennom kunnskap». Ny satsing betyr også ny logo, med fargene orange, blått og grønt. Grønt klimavennlig, blått for kjøling og orange for energieffektiv varme.

Bratsberg kan fortelle at de fra dagens 3 ansatte raskt skal vokse til 5; henholdsvis 4 på salg og 1 på teknisk.

- Koronapandemien har gjort at vi ligger litt etter framdriftsplanen.

Må være balanse
Alle studier viser at luftkvaliteten innendørs er blitt forringet, som resulterer i at effektiviteten går ned i tillegg til helseaspektet. Og med tanke på at vi befinner oss 90 prosent av tiden innendørs – også i tider uten koronarestriksjoner -, sier det seg selv at dette er et viktig område for folks levekår.

- Varme – og kjølesystemer spiller en viktig rolle når det gjelder å leve et moderne liv. Men det hjelper ikke om man har verdens beste varmepumpe eller annen energikilde om det er hydraulisk ubalanse i bygget– det vil si innenfor rørsystemer, pumper, ekspansjon osv. - eller om varmeavgiveren er feil. Alt henger sammen for å kunne skape et godt inneklima på en bærekraftig måte, minner han om.

- Derfor stiller vi alltid en rekke kontrollspørsmål når vi får inn et prosjekt. Noen lurer på hvorfor, men alt handler om å kvalitetssikre og skape trygghet for de valgene kundene skal ta – i tråd med leveregelen og visjonen vår.

Helhetlige løsninger og kompetanse
Purmo Norges fokus er nå å være en helhetsleverandør, hvor det er bygd systemer rundt de produktene de tilbyr. Det betinger kompetanse hos det utførende leddet, dette kan de oppdatere seg på gjennom Purmo academy - hvor de kjører kurs om blant annet innregulering, balansering, prosjektering av varmeavgivere osv.

Noen tommelfinger regler og enkle eksempler:
Temperaturer og vannmengde er viktig,

- Går du ned fra et 80-60 anlegg til 60-40, mister du cirka halvparten av heteflaten på en radiator. Går du ned til 50-40, mister du cirka to tredeler. Man må derfor ha fysisk større radiatorer om mann drifter på lave temperaturer for å få samme effekt. Et annet, viktig punkt, er at man vet hvilken differansetemperatur (?t) mann skal drifte på. (forskjell mellom tur og retur på vannet). Endrer mann fra ?t 20 til ?t 10 må vannmengden dobles for å få sirkulert samme effekt (har vi store nok rør?). Det er mange faktorer som spiller inn, som krever kompetanse for de som skal jobbe med våre løsninger.

Purmo Norge er gjerne med på befaringer og bistår under prosjektering, hvor de beregner effektbehov og hvilke vannmengder det krever i forhold til hvilken temperatur man ønsker å ha i huset osv. Og ikke minst kvalitets sikrer anlegget før det bygges.

Saken fortsetter under bildet:

Thermopanel V4 representerer et unikt radiatorkonsept som er utviklet for å oppfylle høye krav til effektiv logistikk og moderne design. Radiatoren har hele ni monteringsalternativer.[/caption]

- Vi tegner ikke selv, men korrigerer på eksisterende tegninger. I 9 av 10 tegninger tar vi bort produkter framfor å legge til, fordi anleggene som regel er overdimensjonert og gjør dem mye mer kostbare enn nødvendig.

Han er derfor ikke i tvil om at det er lønnsomt både for samarbeidspartnere og sluttkunden å bruke Purmo Norge til å bidra til å skreddersy systemløsninger.

- I tillegg til at det skal dekke varmebehovet, skal det også se bra ut i forhold til plassering av radiatorer, samt at vi leverer våre anlegg, komplett med lister over radiator- og konvektorer, ventiler, basert på rom nummer og etasje.

Kompetanseoverføring til kundene er viktig, og Bratsberg understreker at de ikke påtar seg prosjekteringshjelp for kunden hvis de ikke er villig til å ta til seg den kunnskapen. Det er kunden som står ansvarlig for prosjekteringen og om kunden bare tar montasjen og gir blaffen i resten, ønsker vi ikke å ta jobben. Det handler om «å skape trygghet for kundens valg» og da må de bidra. Vi er avhengig  av å spre kompetanse i markedet, ellers er det ikke interessant for oss.

Nytt for den norske avdelingen, er ellers at de nå tilbyr takvarme i tillegg til radiatorer, termostater, viftekonvektorer og ventiler.

- Det vil si varme innfelt i himlingen, og vi har allerede solgt flere slike prosjekter i Norge. Det gir enda flere muligheter for våre samarbeidspartnere, sier han.