Ahlsell Norge går i bresjen for å skape en bærekraftig framtid gjennom store investeringer i miljøvennlig transport. - I sommer erklærte vi at utslippene på varetransport ut til kundene skal kuttes med 70 prosent innen utgangen av året, og innen 2023 skal det meste av transporten være fossilfritt og elektrifisert, sier administrerende direktør Rune Flengsrud til VVSforum.

Han legger ikke skjul på at det er en svært ambisiøs målsetting, men har klokkertro på at de skal klare det.

- FNs nylige klimarapport viser tydelig at det ikke er noen grunn til å vente. Det er nå vi legger grunnlaget for framtidige generasjoner. Derfor har vi bestemt oss for å bidra med det vi kan gjøre, sier han.

Tar grep der det virkelig monner
For å vite hvor de skal gå, er Ahlsell avhengig av å vite hvor de befinner seg. Selskapet i Norge har et årlig fotavtrykk på 11 800 tonn CO2-ekvivalenter. Hele 71 % av utslippene knytter seg til varetransport ut til kunder. Ved å ta tak i akkurat denne delen av CO2-regnskapet tar Ahlsell grep der hvor det virkelig monner.

- Vi har som mål å få det årlige fotavtrykket ned til 1800 CO2-ekvivalenter. For å tette det gapet, må vi få transporten så nær opptil 0 som mulig i løpet av neste år.

Det er transportselskapene DB Schenker og ColliCare Logistics som har ansvaret for å frakte Ahlsells varer fra hovedlageret på Gardermoen  ut til terminaler og videre ut til byggeplasser, prosjekter og kunder over hele landet. Grossisten har satt krav til at de følger deres ambisjoner på bærekraft. Transportørene har tatt opp hansken, og er dermed blant de første som setter dette i system i linjetrafikk.

Første etappe går via HVO100 diesel på langtransporten. HVO100 er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer. Dette reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60 % sammenlignet med fossil diesel.

- Vi har allerede begynt å fylle HVO100 på bilene ut fra Gardermoen.  Biodrivstoffet blir nå fortløpende  rullet ut på alle rutene.  ll lokaltransport som kan elektrifiseres vil bli elektrifisert fra nå og gjennom 2022.

Forretningsmessig fortrinn
Flengsrud er ikke i tvil om at disse investeringene i bærekraft også vil gi både Ahlsell og samarbeidspartnerne et konkurransefortrinn.

- Det er både offentlige kunder og store selskap som er interessert i å jobbe med transportører som setter det laveste fotavtrykket, som igjen gjør at de kommer bedre ut med sitt eget klimaregnskap. CO2 fotavtrykk blir sannsynlig et viktig konkurranseparameter fra 0 til 5 år fra nå.

Utfordrer myndigheter og leverandører
For å nå målene sine, er Ahlsell avhengig av at myndighetene legger enda bedre til rette for null-utslipp. Selskapet jobber aktivt med å påvirke der de kan, og har blant annet vært i dialog med sentrale politikere om enda tøffere avgiftspolitikk på tradisjonell diesel, incentiver for utbygging av fylling av biogass og elektrisk lading, samt enda større vektlegging av bærekraft i offentlige anbud.

I tillegg har de i årets leverandørforhandlinger kommet med en veldig klar og tydelig oppfordring til sine leverandører om å bidra inn i det totale CO2-regnskapet ved å ta tak i, jobbe med, og dokumentere eget CO2-avtrykk.

Skal man dokumentere livsløpet og CO2-utslipp på alle produkter, er det naturlig nok en vanvittig stor jobb å gjøre. Flengsrud er klar på at Ahlsell ikke kan «redde verden» alene.

- Ja, en slik dokumentasjon inkludere alt, fra produksjonen - hvor enn i verden den måtte være - samt transport helt inn til vårt lager. Det er naturlig nok ikke alt vi kan påvirke, men vi må som sagt starte med oss selv og gjøre det vi har muligheter til – i håp om at resten av næringskjeden kommer etter.

Flytter inn i passivbygg
I november neste år flytter Ahlsells hovedkontor på Alna i Oslo et par kvartaler – til et av Norges grønneste bygg  i Alf Bjerckes vei 22. Her vil det blant annet bli sedum (stauder som holder på mye vann og er robust mot tørke) og bikuber på taket som sørger for overvannshåndtering og biomangfold.

- Dette bli et BREEAM-NOR Excellent- bygg med Energiklasse A. Det vil si at det produserer energi. Her vil vi etablere butikk på 3000 kvadratmeter i underetasjen. Også bygget vil dermed bli et positivt bidrag inn i klimaregnskapet vårt. Vi har et internt mål  som sier «Fra bærekraft til handlekraft», og har en strategi om at vi skal være ledende på bærekraft i bransjen. Det er gøy å lede et selskap som virkelig tar det grønne skiftet på alvor og gjør ord til handling!