– Vi har jobbet med teknologiutvikling på eiendom i alle år og er ikke spesielt opptatt av «proptech» i seg selv. Allikevel er den teknologiske utviklingen i byggenæringen blitt forsterket som følge av den generelle digitaliseringen av samfunnet. Vi ser blant annet at tradisjonelle IT-selskaper kaster seg på bølgen av digitalisering i byggenæringen. Som eiendomsforvaltere følger vi med på hva som fungerer av teknologi og hva som faktisk gir bedre funksjonalitet i byggene, sier Roy Frivoll, administrerende direktør i Avantor Eiendomsforvaltning.

Frivoll er styremedlem i Grønn Byggallianse og jobber til daglig med forvaltningen av mer enn 250.000 kvm eiendom, blant annet i Nydalen. Avantor har gjennom årene utviklet mer enn 600.000 kvm med næringslokaler.

Fra proprietære til åpne løsninger
Han forteller at en av driverne for utviklingen er overgangen fra proprietære til åpne tekniske løsninger.

– Adgangskontroll, SD-systemer og andre styringssystemer har tidligere vært proprietære. Nå blir slike systemer integrert med åpne protokoller, og gir oss helt andre muligheter til å ta i bruk teknologien. Om du ser på IoT og droner kan slik teknologi være svaret på ulike utfordringer innen eiendomsforvaltning. Et eksempel er bruk av droner med varmekamera for å finne lekkasjer på tak. Slik teknologi krever nye måter å tenke på og er veldig spennende å jobbe med, sier han.

Han har sett hvordan teknologien har tilrettelagt for økt samarbeid mellom tekniske fag og områder.

Saken fortsetter under bildet:


Vertikal Nydalen skal bli et av Nydalens mest spektakulære bygg.Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjons-bygget i Norge med naturlig klimatisering. Avantor har engasjert Snøhetta og Skanska i dette prosjektet. 

– Utviklingen har gjort at vi i dag kan bruke enheter på flere områder. Sensorer som tidligere bare var tilknyttet et SD-anlegg kan i dag brukes til å presentere data på inneklima for leietakere. Teknologien gjør det mulig å bruke tekniske enheter og data på tvers av systemer og på forskjellige bruksområder.

– Det blir også enklere å konvertere og endre tekniske systemer. Med proprietære systemer var man låst til løsningen gjennom hele dens levetid, ofte opp til 20 år, før man kunne oppgradere. I dag går oppdateringer sømløst og gjør at man kan ta i bruk ny teknologi mye raskere, sier han.

Setter funksjonalitet før teknologi
Frivoll mener at det blir viktigere å prioritere funksjonalitet før man velger teknologi.

– Jeg har hatt besøk av mange på kontoret som vil demonstrere egenutviklet sensorteknologi. Da må jeg forklare de at jeg ikke er interessert i sensorene isolert sett, og henviser de videre til tekniske leverandører. For oss er det derimot viktig at sensorene er en del av et større system. Vi er ikke interessert og kjøper ikke enkelte sensorer, men systemene og funksjonaliteten.

– Selv om teknologien er kommet langt, er ikke etterspørselen veldig stor hos leietakerne. Om leietakere har et konkret behov letter vi etter den beste løsningen vi tror kan være egnet. Nå kommer droner som kan vaske fasader, noe som er interessant der man ikke kommer frem med lift. Vi er igjen ikke interessert i selve dronen, men hva den kan gjøre.

– I mange tilfeller er det vi som eiere eller forvaltere som ønsker å forenkle driften eller endre på noe. Et eksempel er overgangen fra nøkkelkort til mobile adgangsløsninger. Adgangskontrollsystemer var også proprietære, men nå finnes slike løsninger for mobiltelefoner. Hvilken teknologi som ligger bak er ikke så viktig, så lenge funksjonalitet og sikkerhet er bra nok, sier han.

Les siste del av artikkelen på ITB Aktuelt - Klikk her