Kurset ble avholdt i Heidenreich sine lokaler på Lørenskog, hvor advokatene Tine Granlund, Ninja Roede og Morten Bryn tok deltagerne gjennom underentreprise NS 8417. Advokatfirmaet opplever at det ofte er de samme type problemstillinger ved NS8417 som ender i tvister for domstolene. I løpet av tre timer fikk deltagerne en praktisk guide til hva disse problemstillingene er, og hvordan man som underentreprenør kan unngå dem.

Kurset omhandlet følgende områder:

* Fallgruver i NS 8417 underentreprise, og hvordan unngå dem
* Hvordan velge riktig NS-kontrakt til ditt prosjekt?
* Sentrale kontraktsbestemmelser ved NS 8417
* Ti tips til vellykket underentreprise
* Hvordan korrekt håndtere varsel og endringer
* Frister og preklusjon ? hvordan unngå å tape berettigede krav
* Veien til vellykket sluttoppgjør
* Kan man avbestille inngåtte entrepriser i et tøft marked?
 

- Ønsket en oppfriskning

En av kursdeltagerne, var prosjektleder Lars Holm i Lørenskog Rørleggerbedrift. Et bra tiltak av Heidenreich, fastslår han.

- Før eller senere kommer man i konflikt med totalentreprenør på byggeplassen om endringer og kontrakts forståelser i prosjektene. Jeg meldte meg på kurset for å få en oppfriskning, samt å høre erfaring fra andre deltakere.

- Vi fikk en god gjennomgang i NS 8417 med noen hovedpunkter som hvordan man håndtere varsel og endringer og aksept frist for tilbud. Vi hadde også en god gjennomgang av back-to-back-prinsippet som stadig blir mer brukt.

- Fra kurset tar jeg med et stort positivt inntrykk av kurset og god oppfriskning. Samt gode erfaringer fra andre deltakere på kurset.

Erik Aleksander Aas, avdelingsleder teknisk VVS Sørøst for Heidenreich.
Erik Aleksander Aas, avdelingsleder teknisk VVS Sørøst for Heidenreich.

Veldig givende

- Det er utrolig givende med så mye engasjement og gode tilbakemeldinger fra deltakerne, sier initiativtaker Erik Aleksander Aas, avdelingsleder teknisk VVS Sørøst for Heidenreich. 

- Det er utrolig givende med så mye engasjement og gode tilbakemeldinger fra deltakerne, sier initiativtaker Erik Aleksander Aas, avdelingsleder teknisk VVS Sørøst for Heidenreich. 

- Vi la opp til diskusjoner og erfaringsdelinger mellom deltagerne underveis, som ga et veldig konstruktivt og nyttig supplement til kursholdernes innlegg. 

En fellesnevner for rørleggerbedrifter som jobber i prosjektmarkedet, er at de opplever at entreprenøren forsøker å finne smutthull for å kunne «ta» underentreprenøren. Man skyver dermed ansvaret fra det byggherren pålegger totalentreprenøren nedover til underentreprenøren. Dette kurset skal bidra til å hindre rørleggerbedriftene i å trå feil, forteller Aas.

- Kurset går på at vi ønsker å heve kunnskapsnivået for de som har behov for det i bransjen. For mange, er dette en repetisjon fra mesterutdanningen. Men det går jo på å dele erfaringer og repetere hva som er viktig å ha fokus på. Vi hadde ganske store beslutningstagere med oss i kurset, og også de synes dette var veldig matnyttig.

Unngå fallgruvene

Heidenreich´ motivasjon for å gjennomføre et slikt kurs, er å hjelpe kundene å unngå mange av fallgruvene. Etter de gode tilbakemeldingene, kan det være at en tilsvarende kurskveld blir gjennomført på landsbasis.

- NS8417 er en aktuell entreprise for rørleggerbedrifter i de aller fleste prosjekter, da det er sjelden en rørlegger er totalentreprenør. Vi ønsker å øke kompetansenivået og sørge for at kundene har de verktøyene som trengs for å lykkes best mulig ute i markedet. Å være på lag med kunden og sørge for at de lykkes, står helt sentralt i våre strategier.

Saken fortsetter under bildet:
 

20 kursdeltagere fikk høre Codex-advokatene orientere om underentreprise NS 8414. Alle deltakerne fikk utlevert kursbevis de for eksempel kan benytte i en anbudsfase i offentlig anbud, samt at de fikk tilsendt. kurskompendium med KS-maler. 

Codex-advokatene påpekte at de får først sakene på bordet når det har virkelig har gått galt. Derfor er det veldig viktig å ha forståelsen for hva man faktisk signerer på i en kontrakt, samt å vite hvilke spilleregler som gjelder.

- I tillegg er det viktig å ta nødvendige forbehold før du signer. Mange opplever at beskrivelsen er så tynne som overhodet mulig for at dem skal kunne ta de forbeholdene. Men det er ikke alle som får med seg at vi de må skrive at de fraviker og tar forbehold om at det som er beskrevet og oppgitt om produktene, faktisk er korrekt. Samstemmer ikke den beskrivelsen, så gjelder ikke den prisen - som et eksempel.

Aas minner også om at framdriften ofte går saktere på vinteren i forhold til om sommeren, som man også må ha i bakhodet når en kontrakt skal signeres.

- Plutselig oppstår det forsinkelser underveis i et prosjekt, men om du har signert på en framdriftsplan uten forbehold, vil entreprenøren kreve at du skal levere selv om prosjektet er et halvt års forsinket.

- Hele kurset går rett og slett på går ut på at kundene våre skal ha de rette verktøyene for å lykkes!