Det spør Viktor Vitell, markedssjef i Proptechselskapet Kiona. 

Bygg- og anleggsnæringen er blitt kalt en miljøversting. Mulighetene for kutt i utslippene er enorme når 75 prosent av bygg i Europa ikke er energieffektive. Det er anslått at 95 prosent av disse fortsatt vil være i bruk om 30 år.

NVE slår fast at energieffektivisering av bygg kan være et raskere og mer effektivt alternativ til utbygging av ny kraft. I Norge alene har Sintef regnet ut at potensialet er enormt. Man kan spare 16TWh i yrkesbygg hvert år. Regjeringens mål er bare 10TWh innen 2030. 

–  For å nå EU-målet om 55 prosent i reduksjon i utslipp innen 2030, må byggesektoren redusere sine utslipp med 60 prosent, sier Vitell.
 
– I utgangspunktet et hårete mål, men fullt mulig. Vi har teknologien, men byggsektoren mangler fremdeles nok intensiver og subsidier for å hente ute en formidabel klimagevinst i form av energioptimalisering.  

En stor effekt

Stadig flere leietakere forventer at bygget skal være grønt, og banker vil i økende grad tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter ved å stille rapporteringskrav for at du skal få finansiering. Alt strammes til. Byggsektoren representerer en betydelig del av klimagassutslippene og har alle muligheter til å være en viktig pådriver for en grønn omstilling. 

I rapporten «Bygningsmassen spiller en viktig rolle i fremtidens energisystem» utarbeidet av NTNU og Sintef pekes det på at en av de viktigste tiltakene «for å møte økt etterspørsel etter elektrisitet, vil vi trenge både mer fornybar kraft og smartere og mer effektiv energibruk». 

I rapporten pekes det også på en mangel på en helhetlig politikk for å ut potensialet i energioptimalisering. 

Vitell påpeker at det å drive med gode ENØK-tiltak som å isolere, satse på bergvarme, varmepumper og solceller tar tid. Skal vi klare å redusere utslippene med 60 prosent fra Europas bygg innen 2030, må tempoet i rehabilitering opp fra dagens nivå på én prosent. Det umiddelbare uttaket ligger i IoT og AI som verktøy for å energioptimalisere Europas bygninger.

– Ingenting å vente på

- Utfordringene er mange skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen som er forårsaket i stor grad av vår avhengighet av fossile energikilder, som olje og kull. Nærmest alle sektorer i samfunnet har sine miljøutfordringer å hanskes med. Transport, industri, maritime sektor og bygg- og anleggsbransjen, kan alle bidra mye til reduserte utslipp av skadelige klimagasser, understreker Vitell.

- Det som er bra, er at vi har løsningene. Det som er synd, er at det går for tregt. Vi tror på insentiver og bedre subsidier for energieffektivisering som lavthengende frukt som har en veldig stor effekt på klimautslippene.

– Det er ingenting å vente på. Vi har løsningene klare. De er velprøvde og brukes i over 55 000 små og store bygg i Europa allerede, avslutter Vitell.