Konferansen er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget-

- VA-dagen 2022 er en ypperlig anledning for de som ønsker å bli oppdatert på dagsaktuelle temaer i vannbransjen, treffe bransjekolleger i en uformell setting og ikke minst være med på spennende og interessante paneldebatter gjennom dagen, sier Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge.

- Første del av konferansen har fokus på kontraktsformer, roller og ansvar, miljø og grønn infrastruktur, mens andre del inneholder skråblikk på bransjen, rekruttering og flaskehalser, digitalisering, prosjekterfaringer, ledningsfornyelse og innovasjon.

Ny studie
Killerud trekker spesielt frem at de i løpet av VA-dagen vil presentere en ny studie knyttet til bruk av oppgravde masser i ledningsgrøfter, hvor miljø- og økonomigevinstene er store.

Til å belyse temaene har arrangørene fått med dyktige forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og kunnskap.

- Vi er sikre på at dette blir en spennende og interessant dag, og håper konferansen også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker. Vi mener at datoen for konferansen passer bra, i forhold til at myndighetene nå åpner opp igjen, og behovet for og møtes fysisk absolutt er tilstede, sier Killerud.

Solid knippe med foredragsholdere
Arrangørene har satt sammen et solid knippe med foredragsholdere. Her deltar
Geir Sogge Johnsen – Administrerende direktør, Basal AS, Øystein Bjørløw – Teknisk rådgiver, Kjeldaas AS, Torstein Dalen – Sivilingeniør, Sweco Bergen, Tanja Røssevold – Prosjektleder, Bergen kommune, Bjørn Solnes Skaar – Doktorgradstipendiat, NMBU, Nora Belling Mangen – Sivilingeniør, Drammen kommune, Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann, Sigrid Bergseng Lakså – Msc/miljørådgiver Norconsult AS, Morten Strøyer Andersen – Sivilingeniør/miljørådgiver Norconsult AS ,Andreas Bichl – Teknisk direktør, Marti AS og Jørgen Aardalsbakke – Advokat, Grette AS

Arrangør er PAM Norge i samarbeid med SG kommunikasjon AS.

Les mer på vakonferanse.no