Nylig tilbakela Digit sin første landsdekkende rundreise der man besøkte medlemmer og andre kunder over det ganske land. Digit er betegnelsen på Brødrene Dahls kundekonsept for graveentreprenører, anleggsgartnere, brønnborere og andre VMT-bedrifter. Foruten å markedsføre medlemmene, gi de fordeler og hjelp i stort og smått, er god kontakt viktig.

- Å reise rundt ut for å høre mer om hva medlemmene har behov for og hvor skoen trykker er viktig. Det første Digit Roadshow besøkte 25 ulike steder over det ganske land, fra Tromsø til Hønefoss. Tilsammen hadde vi nærmere 4 000 besøkende, sier Baardson. 

- Små og mellomstore bedrifter har ikke alltid tid og kompetanse til å gjøre alt selv. Vår ambisjon er å være den gode hjelper, og bistå medlemmene til å jobbe smartere og mer effektivt. Målet er at medlemmene skal lykkes i sin daglige drift. Mye handler om at entreprenørene kan se nye muligheter i å levere varer og tjenester, men også det å bruke minst mulig tid på ikke fakturerbare oppgaver. Det handler om gode innkjøp, effektiv logistikk, riktig verktøy og det å være rigget til praktisk effektiv arbeid på anlegg. I vårt hustrige land kan det handle om noe så enkelt som skikkelig arbeidsantrekk, forteller ansvarlig for Digit hos Brødrene Dahl.

Entreprenørene opplever en stadig mer kompleks hverdag med økende krav til internkontroll, opplæring, dokumentasjon og effektivitet. I utgangspunktet er anleggsfolk og gründere ikke alltid så glad i papirarbeid og her kan Digit bidra til å få dette på stell. 

Saken fortsetter under bildet:

Digit - Terje Ottesen fra Geosyntia-1.jpg
Bilde: Terje Ottesen fra Geosynthia har vært med på hele turnen.

- Det er en sterk gründerånd i anleggsbransjen og folk jobber mye, men utsetter ofte papirarbeidet på grunn av stort arbeidspress. Men slike ting må være i orden, og i en juridisk hverdag kan noen linjer på et ark være verdifulle. Her kommer nettopp vi inn som en servicepartner, i form av en dedikert organisasjon som setter seg i entreprenørens sted. Våre avdelinger har faste digit-medarbeidere som jobber for å finne gode løsninger for medlemmene våre, forteller Baardson.

Som medlem av Digit vil entreprenørene knyttes tettere til Brødrene Dahls apparat med gode priser, ved siden av å oppnå en rekke fordeler, det er kan være markedsføring, nettsider, innkjøpsprogrammer på drivstoff o.a., kurs og opplæring. I februar 2022 ble medlemmene dessuten presentert for nytt profileringsmateriell som gjør Digit-merket tydelig for sluttkunden. Samtidig er digit.no relansert som et forbrukerrettet tilbud hvor det er lett å søke seg frem til en entreprenør i sitt eget nærområde.

Saken fortsetter under bildet:

Digit - Tom Klausen -siste-1.jpg
Bildetekst: Tom Klausen fra Klaro som nå er eid av BD, viste fram en ny generasjon minirenseanlegg

- En viktig del av Roadshowet er naturligvis de leverandørene vi har med oss. Her er leverandører av gategods, rørdeler, ventiler, vektøy, minirenseanlegg, eksperter på grunnarbeid med, og formidler produktkunnskap og demonstrerer produktene. Man blir tryggere på varene og vet hva man skal gjøre når den dagen kommer man skal få dette riktig på plass i grøfta. Tilbakemeldingene fra leverandørene tyder på at denne kundekontakten er viktig. Man skal ikke glemme at mange entreprenører har mye å gjøre og kan ofte ikke sette av tid til å reise langt for å gå på messer. Når vi reiser ut så møter vi de på hjemmebane. Ikke sjelden kommer det spørsmål om prosjekter og mulige anbud som kommer. Norge er et ekstremt vidstrakt land med store avstander og med ulike lokale forhold. Vi føler også at vi forstår kundene bedre etter å ha vært på en slik runde, sier Baardson.

Saken fortsetter under bildet:

Digit - Ny elektrisk skjæresag fra Milwaukee ble presentert (1)-1.jpg
Bildetekst:Milwaukee batteridrevet skjæremaskin vakte oppsikt

Av eksempler på nye løsninger som vakte stor interesse på turen var en Toyota Hilux Arctic Truck, fylt til randen med tipp topp utstyr som særlig graveentreprenører kan ha nytte av. Samtidig ble det vist fram en rekke nye og praktiske verktøy. Mange fikk sansen for en Milwaukee kappemaskin, elektrisk drevet hendig enhet som gjør det mer effektivt og lettvint å gjøre jobben i grøfta. Leverandøren Bacho bidro også med demonstrasjon av verktøyvogner i ulike størrelser, med detaljer som tilpasses verktøy- og delebehov. Furnes Jernstøperi viste gategods for VA-bransjen med fokus på miljø og bærekraftige løsninger, mens AVK viser det gjengefrie koplingsprogrammet Supa Lock. Isiflo og Kingspan er også blant samarbeidspartnerne.

Et annet produktområde mange var interessert i,var et stort spekter av utstyr for veimerking og skilter som gjør at man kan operere i veibanene. Her har Digit et stort spekter av løsninger som gjør arbeidet tryggere. Av andre spennende produkter som ble vist fram var geotekstiler, som har mange anvendelser, ikke minst kan det brukes som ekstra forsterkning i asfaltarbeider. 
- Mye handler altså om å være litt frampå for en entreprenør, det er ikke alt som står i beskrivelsen, men kunden sier ikke sjelden ja når man kan tilby noe som øker kvaliteten på arbeidet, understreker Baardson.

Digit arbeider også med å utdanne entreprenørene til å kunne tilby minirenseanlegg for avløpsvann, der BD har en rekke nye produkter på tapetet, blant annet en serie anlegg som består av resirkulert plast og som dessuten renser nitrogen, som det i dag slippes ut for mye av i vassdragene.

- Vi ønsker at våre medlemmer skal se alle mulighetene som ligger innenfor vann og miljø, og her har vi forøvrig høye ambisjoner. Brødrene Dahl skal være karbonnøytralt innen 2030. Dette går på alt fra kildestortering til elektrisk transport av varer. Dette er noe vi tar på største alvor, avslutter Jørgen Baardson, ansvarlig for Digit hos Brødrene Dahl.

Saken fortsetter under bildet:

Digit - Jørgen (1)-1.jpg
Bilde: Markeds- og kommunikasjonssjef i Brødrene Dahl foran en Toyota Hilux som BD har dekorert og spekket med fullt av utstyr og verktøy en VA-entreprenør måtte trenge i sin arbeidshverdag.Dette har de gjort i samrabeid med Toyota og Bacho. 

I løpet av de nærmeste månedene skal man evaluere, bruke tilbakemeldingene man har fått fra medlemmene og utforme neste års utgave av Digit Roadshow.