FLOW var tidlig ute i Trøndelag med å inngå et samarbeid med Resideo om produkter og kompetanse innen tilbakeslagssikring og sikring av drikkevann. Slik tok de en lederposisjon på dette fagfeltet innen sitt nedslagsfelt. 

- Siden er samarbeidet styrket suksessivt. Selv om vi har tilholdssted i Drammen, tar gjerne en tur oppover jevnlig.  Det er viktig at vi klarer å gi den supporten FLOW ønsker, sier Tom Fjordvang, Business Development Manager Norway & Sweden. 

- Et tydelig regelverk i Trondheim

FLOW Trøndelag VVS jobber tett mot de store eiendomsbesitterne, som ser viktigheten med tanke på å sikre et drikkevann - som også er et kommunalt krav.

- Eiendomsbesitterne vi jobber med er veldig tydelig på at tilbakeslagssikring må inn i henhold til kravene. Men det skal passe i forhold til nedstengning og i forhold til kostnadsvurderinger og hvilken kategori av tilbakeslagssikringer som skal inn i hvilke bygg osv. Det handler ofte om store dimensjoner og gamle bygg, så det er ikke bare å putte ventilene inn. Det er masse hensyn som må tas, men vi er blitt gode på å løse de utfordringene som vi måtte møte.

- Og vi skal ikke langt utenfor Trondheim før vi må forholde oss til driftsbygninger, hvor det er en helt annen kategori. Da er vi på vannskille, i kategori 5, som er kompliserte anlegg og krever enorme investeringer. 
 

Utløser mye servicearbeid

- Tilbakeslagssikring er et fokusområde for oss, og vi har jobbet såpass mye med dette nå, at det er ingen som hever et øyebryn og lurer på hva det handler om når vi snakker om TBS. Og når du har montert en del TBS-er, som er tilfellet for oss, så tilfaller det også betydelig vedlikehold, ettersyn og service på oss. Det har vært et viktig punkt å ta med i avtalene til kundene våre at vi også skal ha servicen på ventilene. Dette er profesjonelle kunder som er klar over at ventilene trenger ettersyn.

FLOW Trøndelag VVS er en ledende rørleggerbedrift i Trøndelag, som skal være nytenkende og jakte på nye forretningsområder. TBS er et resultat nettopp av det.

- Dette er en av forretningsområdene eller fagfeltene vi har valgt å satse på, derfor må vi ha folk som er dedikert oppgaven; som har kunnskapen rundt det, som har kontakten med leverandørene og som kan gi den beste veiledningen til kundene. Det er vi i ferd med å bygge opp. Uansett hva vi holder på med, så er det avgjørende å ha kompetansen og kunne gi kunden tryggheten på at vi kan faget til fingerspissene om vi skal kunne selge det inn.

- Skal vi få til det, er det også avgjørende for oss at vi er trygge på leverandøren og på produktet. En ting er prisen, men vi har et renommé å ivareta, vi skal fremstå som seriøse og vi skal ha et ettermarked å betjene. Da kan ikke vi uavkortet lete på enhetsprisnivå, men se totalbildet for oss og for kundene. 
 

Tom Fjordvang, Business Development Manager Norway & Sweden.
Tom Fjordvang, Business Development Manager Norway & Sweden.

Bruker også vannstoppere

Selv om tilbakeslagsventiler er lovpålagt, er det likevel noen som velger å lukke øynene for det. Ikke alle tar eksempelvis risikovurdering i forhold til legionella. Da spiller man et høyt spill som kan ende i tragedier, minner han om. 

- Desto viktigere er det for oss å jobbe aktivt med dette i markedet. Og det gjør selvsagt jobben enklere å ha en god leverandør i ryggen som vi vet står for kvalitet i alle ledd. Derfor var det også en selvfølge å se på den nye Resideo Braukmann Waterstop da den ble lansert. Det var faktisk vi som kom Resideo i forkjøpet med forespørsler om den. 

- Jo, det stemmer at Frode var førstemann, bekrefter Fjordvang. 

- Etter at lanseringen var omtalt i VVSforum, fikk jeg en epost fra Frode fredag kveld om at han ønsket at vi skulle sende opp produkter som de kunne teste. Og det gjorde vi selvsagt. Det er veldig hyggelig med den interessen de viste, det setter vi stor pris på. 

- Og Resideo Braukmann Waterstop-ventilen hører jo naturlig inn i porteføljen når vi snakker om både sikring av drikkevann og beskyttelse. Dette produktet beskytter mot vannlekkasjer ved å detektere og stenge vannet ved en eventuell lekkasje, og hører naturlig hjemme i den tekniske verden. FLOW var tidlig ute også med tilbakeslagsventil, hyggelig at de følger opp med nye produkter. 

Gode kommunikasjonsrutiner

Selv om leverandør og kunde befinner seg langt fra hverandre geografisk, hindrer ikke det en god kommunikasjon dem imellom, forteller Helmersen.  

- Det er i utgangspunktet uproblematisk å ha kommunikasjon over digitale flater, og mye av produktinformasjonen tar vi på Teams. Men så er det også viktig å ha de fysiske treffpunktene vi har i hvert fall et par ganger årlig, hvor vi kan gå litt dypere inn i materien. Det jo også noe med at du blir kjent med folk på en annen måte og for å skape et godt samarbeidsklima når man møtes fysisk innimellom. Jeg synes vi har fått en god og velfungerende modell for kommunikasjon.  

- Det er også hyggelig å kunne være sammen med FLOW ute på befaring, sier Fjordvang. - Blant annet var vi på en stor kartlegging på Marienborg, og vi har gjort litt slikt med storkundene de har. Det er en tillit å få være med.
- Det handler også om tilliten til våre kunder, og det handler alltid om hvordan man forvalter den tilliten man får, og at man er tilliten verdig, sier Helmersen.

- Vi snakker om god, gammeldags forretningsskikk, og vi liker å jobbe på den måten. Da er det naturlig å dra med samarbeidspartnerne for å for å være sikker på at vi tilbyr de rette og beste produktene på rett plass. Vi lever av fornøyde kunder, og det har vi lyktes godt med innen dette segmentet sammen med Resideo.