Det finnes ingen «normal» å gå tilbake til. 2021 er et nytt år. Dette året kommer med nye oppturer og nye bekymringer. Det er bare å sko seg for endring, sier administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland til VVSforum.

- Vi har lagt et veldig spesielt år bak oss, og utfordret Røiseland om å dele noen tanker både på det som har vært og det som står foran oss. Det blir litt som å rykke tilbake til start, sier hun.

– Vi har lett for å tenke; bare koronaen er bekjempet, skal vi tilbake til normalen. Men hva er normalen? I 2021 skal vi jo ikke tilbake til 2019.

Tre trender er særlig tydelige i tiden fremover – og de tre henger tett sammen, mener hun, og venter at korona, nedstenging og vaksine er en del av bildet i 2021.

Men i tillegg peker hun på trenden som er forsterket av korona. Den er digital, grønn og krever kvalitet.

Kjør digital
– Korona har jo gjort alle digitale og nesten alt skjer digitalt. Jobber bestilles digitalt og de planlegges digitalt. Riktig nok utføres en del av jobben på gamle måten, men også i utførelsen skjer det endringer. Så kommer etterarbeidet, dokumentasjon og oppfølging av kunden. Det skjer digitalt.

Røiseland mener rørbedrifter som tjener penger driver effektivt i hvert eneste ledd.

– Det er ikke lenge siden jeg snakket med en leder som påpekte at hele hans fortjeneste ligger i logistikken. Og logistikk er avhengig av gode digitale systemer. Korona har speedet opp farten på digitaliseringen. Det er bare å holde seg fast og følge med.

I RørNorge tar digitaliseringen ulike veier. I byggenæringen handler mye framover om å finne gode systemer som gjør at hver minste vare kan spores og sammenlignes med andre, og det handler om å motivere bedrifter til endring.

Rekrutterer via Snap
– Vi trenger systemer som gjør det lett å sammenligne produkter og enkelt å vite hva hvert av dem inneholder. I dag kan ett og samme produkt ha ulike nummer og ulik beskrivelse, det er nokså håpløst. Heldigvis er hele bransjen er enig i at vi har et problem. Det er første skritt mot en løsning.

RørNorge har også selv tatt digitale sprang de siste månedene med blant annet webinarer, digital ungdomsmesse, rekruttering via Snap-chat, og generalforsamling som live—sending osv.

– Det er ikke bare «de andre» som må endre seg. Rørentreprenørene må også endres. Det gjør litt vondt å slutte og gjøre ting på en måte som har fungert i flere tiår. Men sorry, det finnes ikke noe alternativ til endring. Dessuten må vi være digitale for å kunne bli mer klimavennlige, minner hun om.

Rørentreprenørene Norge ble i 2020 sertifisert som miljøbedrift. Det forplikter og har hjulpet organisasjonen til å tenke på en annen måte.

– Det er ganske moro å se at ved å være litt bevisste, så kan vi også gi et lite bidrag.

Renovasjonsbølge
Og klimasaken kommer til å prege de neste årene. EU har pekt på renovasjon av offentlige og private bygg som et av de viktigste grepene for å redusere klimautslipp. Det er beregnet at Europa trenger 160 000 grønne arbeidsplasser i bygningssektoren.

– Det kan jo virke litt smått å gjøre renovasjon til det store, men det berører så mye og konsekvensene er positive på mange områder, ikke minst ved at byggene bruker mindre energi og har færre klimautslipp.

Røiseland mener vi i Norge må bli flinkere til å tenke på kostnader knyttet til byggets levetid.

–Alle bygg burde vært bygd slik du selv ville bygd huset ditt. Kanskje koster det noen kroner mer å velge kvalitet og energivennlige løsninger, som vannbåren varme, men i det lange løp er det lønnsomt, både for miljøet og for lommeboken.

Kvalitet
I februar i fjor ble det lagt frem en viktig rapport om byggkvalitet. En av konklusjonen i rapporten er å lovregulere yrket til de som utfører arbeidet og stille krav til at håndverker har riktig kompetanse.

– Vi støtter rådet om autorisasjon fullt ut og må gjøre det vi kan for at i alle fall de tekniske fagene får en sterkere stilling. Byggene blir bare mer kompliserte og all teknikk henger sammen, da må vi løfte statusen til yrket, sier Røiseland, men hun tror ikke det blir noen enkel oppgave.

– I disse tider er det viktig at rørbransjen står sammen. Klarer vi det, så spretter sjansen i været for at vi vinner frem internt i NHO og overfor myndighetene. Hvem som helst skal ikke få lov til å drive med rørarbeid, det er det bare rørleggeren som skal!