Ingeborg-Nettverkets mentor/mentee-ordning er nå iverksatt, og i den anledning har rørlegger Marie Linn Havsgård fulgt Rørkjøps administrerende direktør Frank Olsen tett to dager til ende. – En nyttig og viktig erfaringsutveksling, konkluderer de begge.

Ingeborg-Nettverket ble etablert i 2016, med mål om å bidra til bedre kjønnsbalanse i bransjen. Som et viktig ledd i dette arbeidet, ble det tidligere i år opprettet et mentorprogram og koplet sammen 13 mentorer og 13 mentee (kvinner i rørbransjen). Målsettingen er todelt: Det ene er at lederne i bransjen skal oppdage potensialet i alle kvinnelige talentene der ute. Det andre er at talentene skal tørre å ta litt mer plass og si høyt at de ønsker å utvikle seg til ledere og ha ansvar for resultatskapning. Programmet er en god mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer og kunnskap på tvers av roller, samt et sted for å koble kvinner som ønsker en karriere innen rørfaget sammen med toppledere i bransjen. På den måten kan programmet sørge for at flere kvinner velger en karriere innen rørbransjen.

Har gått i bresjen
Marie Linn Havsgård, som til daglig jobber for rørleggerbedriften Chr. M. Vestrheim i Bergen, har i mange år talt kvinnenes sak i bransjen – både med tilrettelegging for begge kjønn på arbeidsplassene og aktiv rekruttering av kvinner til rørleggerfaget.

-  Dette er et utrolig fint yrke som egner seg for begge kjønn. Jeg stortrives med å kunne bruke både hodet og kroppen i arbeidet. For oss som er ute og skrur, kan det få store følger om det gjøres feil. Derfor må du hele tiden ha med deg hodet og være fokusert på det du gjør. Og du skaper noe hver dag, som er en god følelse av å være betydningsfull.

Havsgård var en selvskrevet kandidat som mentee, og nølte ikke med å gripe muligheten.

- Jeg vil gjerne både utvikle meg selv og se hvilke muligheter som finnes i bransjen. Og bare i løpet av disse to dagene hos Rørkjøp, har jeg erfart at det finnes stillinger som jeg ikke har tenkt på foreløpig, men som er en viktig del av en hel bransje for at verdikjeden skal fungere. Det er jo uendelig mange veier å gå etter at man har tatt svennebrev, som gjør dette faget ekstra spennende.

Selv om hun trives godt som rørlegger ute i felten i dag, legger hun ikke skjul på at det frister med en administrativ stilling med tiden.

Saken fortsetter under bildet:

Marie Linn Havsgård og Frank Olsen hadde mye å prate om i løpet av de to dagene Marie Linne Havsgård var på besøk hos Rørkjøp.[/caption]

- Når man har fagutdannelsen og erfaring som rørlegger i bunnen, har man med seg et godt grunnlag og viktig kunnskap og kompetanse inn i nye roller, hvis man ønsker nye utfordringer i faget eller bransjen. Samtidig er jeg veldig ydmyk med hensyn til å lede prosjekter og ansatte, det er også en jobb som krever mye av deg på mange områder. Byggebransjen er sammensatt og det stilles store krav til dyktighet og deg som person.
Men som sagt trives jeg utmerket i min jobb i Chr. Vestrheim, og det å være ute i felten med spennende arbeidsoppgaver og gode kollegaer.

Marie Linn har svennebrev per i dag, og er godt i gang med mesterutdanning gjennom deltidsstudium på fagskolen i hjemfylket.

- Jeg er ferdig med ett av tre år, og selv om det er tøft med fem timer skole etter arbeidstid, er jeg innstilt på å fullføre. Jeg har også tatt maskiningeniørstudier etter rørleggerutdanningen, men fant ut at det er nyttig ha mesterpapirene på plass.

Nyttige dager
Hun nøler ikke med å beskrive oppholdet hos Rørkjøp og Frank Olsen i Drammen som svært nyttige dager. Både i forhold til å erfare hvordan en kjedeleders arbeidsdag arter seg og er, men også gjennom samtaler og bransjerelaterte diskusjoner dem i mellom.

- Jeg tenker at de som er medlemmer i Rørkjøp er heldige, ved at de har den tryggheten at det alltid er noen å ringe. Man er aldri alene. I tillegg får medlemmene servert nyheter og info de trenger for å gjøre den daglige driften mest mulig effektiv. Alt er lett tilgjengelig for medlemmene. Det virker også som det er et enormt samhold i kjeden i hele landet, sier hun.

Ord som naturlig nok gleder Rørkjøp-sjefen: - Vårt hovedfokus ligger på innkjøp, og vi har fått dokumentert mange år på rad at Rørkjøp-bedriftene er de mest lønnsomme i bransjen i Norge. Det kan ikke være tilfeldig, resonnerer han.

- Deretter handler det om medlemstilfredshet. Medlemmene må være happy, og om de forteller oss hva de vil ha, strekker vi oss langt for å få til det. Vi trer ikke noe ned over hodet på medlemmene våre, men er til for å serve dem. En tidvis strevsom, men alltid morsom jobb!

Berømmer Ingeborg-Nettverket
Olsen berømmer Ingeborg-Nettverket generelt og mentorordningen spesielt for å rette fokus mot kvinnene i bransjen.

- En ting er hovedformålet; å stille tilgjengelige mentorer blant ledere som vil dele sin erfaring med yngre krefter som har lyst til å lære. Men dette er også nyttig for mentorene. Marie Linn synes det er morsomt å utfordre og stille spørsmål, som er bra for oss som er mer etablerte, sier han – og utdyper:

- Vi kommer alle inn i noen satte spor. Selv om du mener du er veldig kreativ og vet hva som fungerer best, er det viktige å få nye impulser som tvinger deg til å tenke litt utenfor boksen. Derfor føler jeg det er et stort privilegium å få delta og kunne bidra med mine erfaringer og samtidig bli utfordret. Dette er vinn-vinn for alle parter!