Øystein Kjellsen, daglig leder i Rørleggerkjeden VB, har med interesse lest det som fremkommer i intervjuet med Steinar Kjærstad i VVSforum. Samtidig ønsker han å utdype og imøtegå en del av påstandene Kjærstad kommer med. - Artikkelen med Kjærstad viser et rutinert og kritisk blikk fra en mann med lang fartstid i bransjen. Han peker på en rekke viktige faktorer som kjedene og for vår del VB jobber med kontinuerlig og som man iblant helt sikkert trenger å bli minnet på - sånn som nå. Men det er uheldig å sammenligne epler med pærer og eventuell annen frukt basert på et såpass tynt faktagrunnlag som fjorårets regnskapstall, slik Kjærstad gjør. VVS-kjedene her i landet har ulike drifts- og medlemsmodeller og derfor kan sammenligningen bli helt irrelevant, men jeg skal kun snakke for VBs del. De andre kjedene får svare for seg selv, sier han. Les også: – Måten flere av kjedene driver på er ikke bærekraftig - Vi mener også at VVS Forum burde gitt den angrepne part, altså i dette tilfellet oss i VB, en tilsvarsmulighet på de sterke påstandene som fremsettes i intervjuet og som dessverre blir stående uimotsagt i første omgang. Det er uheldig rent presseetisk. Medlemsbedriftene påvirker valgene I VB er det medlemsbedriftene som har eierskap til kjeden og merkevaren og selv kan påvirke valgene som gjøres. - Spør du en VB-rørlegger, vil du få ulike svar på hvilken verdi kjeden tilfører den enkelte. Men vi er klare på at verdiene skal komme sluttkundene til gode i form av et bedre produkt eller tjeneste. På overordnet nivå, mener han det er fler måter å organisere en kjede på, avhengig av hvilke oppgaver du skal løse for medlemmene. - I sin enkleste form kan du ha en ren innkjøpskjede som står for samlede kjedeavtaler og fremforhandler det på vegne av alle. Da kan du klare deg med en enkel organisasjon, få ansatte og lite håndtering. Det vil ikke koste medlemmene mye. - I den andre enden av kjedeskalaen finner du oss i VB som har et bredt mandat til å løse flere sentrale oppgaver på vegne av medlemmene. Oppgaver de som enkeltstående bedrifter ikke ville vært i stand til å løse. Kostnadene for disse tjenestene tas i et kjedeselskap. Utelater oppgaver Kjellsen opplever at det er den aller enkleste formen for kjedesammenslutning Kjærstad tenker at de skal være. - Men han utelater bevisst mange av de oppgavene som påligger for eksempel oss i VB. Vi har et måltall som vi anser som det viktigste av dem alle. Og det er VB-bedriftenes driftsresultat. VB-bedriftene har over år ligget i øvre sjikt, så også for 2019. Vi ligger fortsatt over bransjesnittet, noe vi arbeider målrettet sammen med våre eier- og medlemsbedrifter for å gjøre til enhver tid. Han trekker fram noen eksempler på oppgaver som løses i VB fra sentralt hold:
  • I rørleggerkjeden VB har vi utviklet VB Smart som er et fullverdig K-HMS system skreddersydd for rørleggerbransjen - men med mindre tilpasninger, nye sjekklister og instrukser kan systemet enkelt tas i bruk av andre disipliner innen byggenæringen. VB Smart handler om å effektivisere arbeidsprosesser og redusere tidstyver og sløseri. Det handler om å optimalisere arbeidsflyt, sikre kvalitet og etterlevelse, automatisere dokumentasjon og redusere menneskelige feil i tilegg til å sikre sanntids informasjonsflyt. Systemet og måten VB rørleggeren jobber med dette på kommer utvilsomt kundene til gode og setter krav til håndverket vi utfører.
  • Gjennom kjedetilhørigheten i VB har medlemsbedriftene tilgang til vår Personalhåndbok. Også dette gjennom VB Smart. Utviklet i samarbeid med VB rørleggere og prosjektledere. Dette sikrer at våre medlemmer har gode forutsetninger for å ha fornøyde medarbeidere.
  • VB Kompetansesenter er et sterkt kompetansesenter besluttet opprettet av våre eiere og medlemmer. Vi tilbyr kompetanseutviklingstiltak som rulles ut for alle medlemmene våre og systemer som sørger for at medlemsbedriftene er oppdatert på teknologi og utvikling i bransjen. Vi har kompetanseprogrammer som leveres gjennom VB Kompetansesenter for lærlinger, traineer, prosjektledere, ledere og eiere. I tillegg har vi gjennom år kjørt en storstilt satsning på utdanning av våre rørleggere på varme og energi gjennom kompetanseprogrammene VB Tekniker. VB Lean med Yellow belt er også et tiltak satt i gang for å sikre gode leveranser. Den røde tråden i alle våre kompetanseprogrammer er å sikre effektiv produksjon slik at vi sitter igjen med meget fornøyde kunder, mer effektiv drift og høyere lønnsomhet i VB bedriftene.
  • Innkjøpsavtaler er nevnt og viktig for alle. Her kan vi som kjede med mer enn 170 medlemsbedrifter og 1600 rørleggere vise gode forhandlingsmuskler på vegne av alle. Det gir oss gode priser hos grossistene og et konkurransefortrinn.
  • VB bidrar med oppdrag til medlemmene våre både gjennom sentrale avtaler innen drift, vedlikehold forsikring og sanering, men også gjennom sentral markedsføring og stort kontaktnett. Det gjør oss i stand til å påta oss store oppdrag som enkeltbedrifter ville vært nødt til å avslå. Også dette er et initiativ som er initiert av VB sine eierbedrifter. Denne typen avtaler gir tilgang på mange gode oppdrag.
  • På markedsføringssiden har vi samkjørt drift av alle medlemmenes nettsider og står bak kampanjer og reklame som kjøres ut både på egen web og i sosiale medier. Det er en stor jobb i en tid hvor de fleste kjøp – også av rørleggertjenester – utføres digitalt. Dette kan ha forandret seg endel siden Kjærstad var i gamet, og er utvilsomt en viktig kjedeoppgave for oss.
- Kort oppsummert får du gjennom et medlemskap i VB tilgang til mer kunnskap, ny teknologi, bedre avtaler og flere oppdrag. Verdier som vil synes på bunnlinja til hver enkelt medlemsbedrift. Berører viktige problemstillinger Selv om Kjellsen mener at Kjærstads påstander i denne artikkelen er ufullstendige og mangler overbygging, mener han de ikke kan overse at han berører viktige problemstillinger som alle kjeder og konsern jobber med kontinuerlig. Så også VB. - Vi må til enhver tid sørge for at våre medlemsbedrifter ser umiddelbar verdi i å tilhøre fellesskapet. Derfor jobber vi tett med medlemmene for hele tiden å utvikle oss slik de ønsker. I Intervjuet stiller Steinar Kjærstad seg det retoriske spørsmålet: Hvem er til for hvem? Kjellsen er tydelig på svaret når det gjelder egen kjede: - I VB er vi klare på at kjeden er til for medlemsbedriftene, som igjen er til for våre sluttkunder. Det er der ute vår samvittighet ligger!