Comfort Arne Nilsen, Mæland Rør, Comfort Haugesund, Comfort Karmøy, Comfort Tvedestrand og Comfort Sandefjord har alle til felles at de har forlatt Comfort-kjeden og VVS Norge inneværende år og har endret – eller skal endre - navn og profilering. I sum omsetter disse bedriftene anslagsvis for mellom 120 og 140 millioner kroner, uten at VVS Norges administrerende direktør Thorbjørn Theie mister nattesøvnen av den grunn. – Nei, det utgjør ingen bekymringer for oss, og de nye medlemsbedriftene som har kommet til, dekker mer enn omsetningsbortfallet, sier han til VVSforum.

VVS Norge har mange ulike medlemsbedrifter og det er ikke unaturlig med forskjellige meninger om utviklingen til det felleseide selskapet. Endring er vanskelig og vi lytter til alle gode innspill og refleksjoner som våre medlemmer og eiere har.  Men i en slik endringsprosess vil det som regel være noen som faller fra. Samtidig har vi fått inn nye medlemsbedrifter som dekker inn mer enn omsetningsbortfallet.

Hårete mål
VVS Norge publiserte svært hårete mål om vekst både i antall medlemmer og omsetning da VVS Norge ble etablert som morselskap til kjedekonseptene Bademiljø og Comfort i 2018. Ambisjonen var å nå 800 medlemsbedrifter innen 2023 - og omsette for 10 milliarder kroner. Selv om koronapandemien har preget bransjen det siste året, endrer ikke det den opprinnelige strategien, understreker han.

- Styret står fortsatt samlet bak strategien til VVS Norge og er godt fornøyde med resultatene som er skapt. Vi minner om at selskapet ligger an til å levere en omsetning på over 160 millioner kroner i 2020 og et driftsresultat på 6,5 millioner kroner bedre enn 2019. Dette bekrefter at flere av grepene vi gjør er riktige. Covid-19 har påvirket planene, men våre ambisjoner er fortsatt minst like høye.

- At det også går veldig bra for våre medlemsbedrifter, som har sterk vekst i både omsetning og resultat, bekrefter at de grepene vi har tatt er riktige. Så vi klarer faktisk begge deler - som mange har vært skeptiske til om er mulig – at både medlemmene og VVS Norge har positiv utvikling, og ikke at VVS Norge vokser på medlemmenes bekostning.

Ikke svar
VVSforum ønsket også å få svar på om de ser et fellestrekk ved det er først og fremst Comfort-rørleggere blant de som ikke vil være med videre, samt hva den samlede omsetningen for medlemsbedriftene var i 2020, men de er ikke blitt besvart.