Det sier markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich AS i en pressemelding.

- For å innfri målsetningen så ser vi på tiltak innenfor mange områder. Nullutslippsløsninger innenfor transport er et av de viktigste tiltakene for å redusere de totale utslippstallene. Blant annet innførte Heidenreich i fjor muligheten for levering av fossilfri transport med skapbil og kranbil direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen. Dette var starten på en stor klimaeffekt ved å øke antallet fossilfrie leveringer både på antall leveringer og tilgjengelig infrastruktur, sier Grønbakken. 

Øker andelen el-varebiler
Heidenreich har i flere år hatt levering med elektrisk varebil i Trondheim og utvidet i fjor dette tilbudet til også å gjelde leveringer fra sentrallageret til kunder i Stor- Oslo. Nå utvider grossisten med enda flere nye el- varebiler. 

Det er en stolt transportsjef Mats Orud Johansen som er avbildet foran en av varebilene. 
- I tillegg til de elektriske varebilene vi allerede har i drift, så har vi nå 5 nye el- varebiler som settes i drift, i tillegg til at vi har flere i bestilling. Dette gjør at vi nå kan utvide tilbudet vårt med leveringer via fremtidsrettede miljøvennlige transportmetoder, og dermed også bidra til å innfri Heidenreich sitt ambisiøse mål om å redusere utslippene med min. 70% innen 2030. Ved å bytte fra en varebil med fossilt drivstoff til en el- varebil så reduserer vi utslippene med ca. 67% pr. bil. Disse varebilene kommer også en  utrolig smidig løsning på takstativet, som effektivt gir oss muligheten til å sende lengre rør også med varebilene. Disse måtte vi tidligere måtte sendt med lastebiler, og en elektrisk varebil gir betydelig lavere utslipp enn en lastebil. 


Leiebilen blir også elektrisk 
- Vi har gjennom flere år hatt et tilbud til våre kunder i Trondheim om leiebil. Det vil si at våre kunder kan booke denne leiebilen om de har driftsstans i egen bilpark på grunn av service, reparasjon og lignende. Vi har i løpet av kort tid en helt ny leiebil i drift i Trondheim og den tidligere leiebilen byttes nå ut til en ny helelektriske leiebil. Denne leiebilen er selvsagt tilrettelagt og utstyrt med verktøyet som våre kunder trenger i hverdagen, sier Johansen.

Andelen av El- biler i salgskorpset i 2020 var 15 prosent
- Vår målsetning innen 2030 er at denne andelen skal ligge på minimum 94 prosent. Vi ser allerede en fantastisk endring fra 2020 og pr. 31.12.2022 så er andelen allerede på 68prosnet, som igjen gir en reduksjon i utslippene på over 30 prosent i forhold til 2020, avslutter transportsjefen i Heidenreich.