AxFlow AS er eksperter på prosessteknologi, vannbehandling, pumper, ventiler og instrumentering, og viste fram flere av sine nyheter under VVS-dagene. Skarstein er ikke i tvil om at HWMs produkter vil bli etterspurt, spesielt i kommunal sektor, hvor det kan være store utfordringer med lekkasjer og overvann

- Systemet er basert på lydloggere og dataloggere for å overvåke rørnettet og vannivåer, samt å detektere lekkasjer. Når det oppstår lekkasje- eller overløp, utløses en alarm via SMS eller mail til dedikerte personer, som dermed kan rykke raskt ut. Det føres også automatisk logg, forteller han. 

- Dette er et veldig aktuelt tema, både i forhold til å avdekke lekkasjer, sikre drikkevann og ikke minst overvannsproblematikken i en tid med mye styrtregn. Bruksområdet er derfor stort, påpeker han. 

UV-filter for å rense regnvann
AxFlow er også store på vannfiltrering, og viste fram flere nyvinninger på messa, med spesielt fokus på UV-filter, beregnet på regnvann og brønnvann. Filter som vil ha et stort marked i Norge i årene framover, mener selger Kjetil Transeth. 

Saken fortsetter under bildet:

Axflow 2 -1.jpg
Bilde: - UV-filter vil bli en naturlig del av framtidens vanntilførsel i norske husholdninger, sier AxFlows selger Kjetil Transeth. Her sammen med produsentens representant Claudio Capelletti under VVS-dagene. 

- UV-filter er ideelt for de som bruker brønnvann som drikkevannskilde på hytta. Vi kan ikke ta for gitt at vi har ubegrenset tilgang til rent vann i springen i dette landet i framtiden. I dag bruker vi drikkevannet også blant annet til å dusje, rengjøring, vaske klær og vaske bilen osv. Det er lite bærekraftig. 

- Med systemer basert på vannrensing med filter, kan man for eksempel gjøre oppsamlet regnvann rent nok til å bruke det i husholdningen, blant annet til formål som nevnt over. Vi utvikler systemer som muliggjør dette, og som helt sikkert vil ha sin rettmessige plass for å sikre vannressurser i årene framover.