NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og hans regiondirektør Nina Solli, besøkte nylig fabrikken til Systemair på Eidsvoll. Der var automatisert produksjon for norsk middelstor industri et sentralt tema.

- Det går fint å drive mekanisk industri i Norge, det har Systemair vist i en årrekke, sier Bjørn-Osvald Skandsen som er administrerende direktør i Systemair. Skattenivået på overskuddet er moderert de siste årene, skatt på arbeidende kapital er foreslått senket, det er god struktur på den offentlige kommunikasjonen og det finnes støtteordninger om ting skulle gå skeis.

Designeren: Oj, den var fin, hvordan kan jeg lage en sånn en? Industrilederen: Oj, den var fin, hvordan lager jeg ti tusen av den? Bjørn-Osvald Skandsen, i dialog med NHOs ledelse.[/caption]

Det ble snakket om behovet for å gjøre det enklere å finne frem i alle de gode ordningene som finnes for næringslivet; støtteordninger for utvikling, forskning, skattefradrag, investeringer osv. I mellomstore bedrifter har man sjeldent folk til sånt og ofte ender det med tanken og en mistet mulighet.

Skandsen poengterte viktigheten av å utvikle det eksisterende.

- Vi kommer ikke til å leve kun av det nye i fremtiden, selv om man kan få inntrykk av det i media. Vi har en stor industri som er verdiskapende i dag, og som fremdeles vil være det om vi utvikler den klokt. Grunnen til at den eksisterende industrien finnes, er nettopp at de lager et produkt det er et marked for. Det er ikke alltid tilfellet med ‘start-ups’. Å videreutvikle noe som allerede er utviklet av spesialister over mange år er langt fra trivielt, men kompetanse på dette er veldig verdifull. Virkemiddelapparatet, og fokuset i politikken, bør være minst like høyt på det eksisterende som det nye – selv om det ikke er like lett å få de store avisoverskriftene, sier han.

Forutsigbarhet ble også diskutert. Å vite hva som kommer, gir industrien mulighet til å planlegge godt og få til effektiv produksjon. At offentlig sektor har holdt hjulene i gang i sine prosjekter mener Skandsen, har betydd mye.

- Volumene trenger ikke være høye bare de tikker inn jevnt og trutt. At det også signaliseres langsiktig satsning, har innvirkning på hvilke investeringer vi velger å ta og ikke. Vi er godt kjent med at noen fabrikker ikke lenger ser muligheter for å drive lønnsomt i Norge og flytter utenlands. Systemair gjorde det med en av sine fabrikker i 2002, sier Skandsen, og fortsetter:

- I motsetning til hva noen kanskje tror er vi interessert i at det finnes andre gode konkurrenter i Norge. Det gir grobunn for flere leverandører av verktøy, deler og kompetanse og alt mulig annet vi trenger. I dag må vi fly inn eksperter fra Italia eller Tyskland om en maskin trenger oppgradering. Skatt på arbeidende kapital bidrar ikke til økte investeringer i maskiner og industri. Det er bra for hele industrien, også vi som er eid av utenlandske eiere, at norske mindre industrier investerer og utvikles.

Begge parter mente det hadde vært et nyttig møte.