Det er mange i byggenæringen som har hatt en velfortjent juleferie i sitt hjemland.

– Denne arbeidskraften er viktig for holde prosjekter i gang, men dette må ikke gå på bekostning av mer smitte. Vi har lenge anbefalt at alle medlemsbedrifter pålegger ansatte å teste seg mot covid-19 ved ankomst til Norge, i tillegg til testen som tas i utlandet. At regjeringen nå innfører testplikt også når de ankommer landet, vil bidra ytterligere i kampen mot smittespredningen, sier Sandnes videre. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Det er også etablert et eget digitalt registreringssystem for reisende over grensen allerede fra 2. januar. Dette gjelder også norske statsborgere. – Dette er også et svært viktig tiltak og vil bidra til å sikre at karanteneplikten overholdes, styrke smittevernet og bidra til bedre smittesporing – og dermed begrense importsmitten. – BNL håper at disse  tiltakene vil bidra til at myndighetene får bedre kontroll også over useriøse aktører som ikke overholder karantenereglene. Regjeringen innførte også nye karanteneregler i romjulen gjeldende fra 29. desember. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag syv dersom de tester negativt for koronaviruset to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst syv døgn etter ankomst. – Denne muligheten vil kunne bety mye for mange bedrifter, samtidig som endringen ikke bidrar til å øke smittefaren, sier Sandnes. Sandnes peker på at alle bedrifter i næringen må fortsette å ta smittevernet på høyeste alvor, og heve guarden ytterligere ett hakk nå som smitten øker i hele samfunnet. – Sett smittevernet først og være gode på å dokumentere at dere følger reglene! Vi har full forståelse at det er krevende, men alternativet med er økt smitte i hele samfunnet vil være enda verre.