IV Produkt opplevde stor interesse på VVS-dagene rundt de aggregatene som kan leveres med integrert kjølemodul. - Hele kjøleenheten integreres i aggregatet, det gjør alt mye enklere og man slipper kostbare og plasskrevende shuntgrupper og røropplegg. Mange bygg i dag har større behov for kjøling enn varme, derfor har vi utviklet EcoCooler.

- Moderne godt isolerte bygg med intern varme fra mennesker og installasjoner, samt solinnstråling har ofte større behov for kjøling enn for oppvarming. EcoCooler er en integrert kjølemodul som gjør at aggregatet kan bygges og drives mer kostnadseffektivt. Og bonusen er at man frigjør verdifull plass på taket, sier Lars Lerdalen i IV Produkt.

I mange år har ventilasjon dreid seg i hovedsak om å gjenvinne mest mulig varme. Med varmere klima og bedre isolerte bygg har behovet for kjøling etter hvert i mange tilfeller kanskje blitt viktigere. For å imøtekomme dette har IV Produkt utviklet nye løsninger i sine aggregater som kan ivareta kjølebehovet.

- Ved mange kontor- og forretningsbygg har et mildere klima både ute og inne tvunget fram ettermontering av ekstra kjøleinstallasjoner, ofte på taket. Vårt alternativ er å legge kjølingen inn i et kompakt aggregat med integrert kjølemaskin. Dette er et aggregat for bygg der kjølebehovet dominerer, forteller Lerdalen.

Aggregatet man viste frem under VVS-dagene er av typen Envistar Flex, men den nye EcoCooler modulen kan integreres i flere av aggregatmodellene fra IV.

Saken fortsetter under bildet:

Nye EcoCooler inneholder integrert turtallsstyrt DX-kjøleaggregat med trinnløs kjøleeffekt[/caption]

- Aggregatet har en roterende varmegjenvinner som kan gjenvinne på sommeren og har integrert kjølemaskin. I noen bygg i litt mildere strøk vil en effektiv gjenvinner være nok til oppvarming av ventilasjonsluften uten installert ettervarmebatteri. Vi har lagt inn en ekstra spissvarmer for de kaldeste dagene i året. Samtidig har vi lagt alle kreftene inn i på kjølefunksjonen, som da både gjenvinner kjøling og har trinnløs regulert kjølefunksjon. forklarer Lerdalen.

- Dette er et aggregat som har stor kjølekapasitet og som fungerer perfekt uten driftsstans selv ved en så varm sommer vi har hatt i år.

- Både EcoCooler og ThermoCooler, som er et aggregat med reversibel varmepumpe uten behov for avriming, har trinnløs regulering og har vært igjennom denne sommerens høye temperaturer uten å få driftsproblemer eller problemer med kjølingen. IV Produkt har levert integrerte kjøle og varmepumpeløsninger siden 80-tallet og vi vet hvordan vi bygger kjølemaskiner på den mest energiriktige og driftssikre måten.

- ThermoCooler er et aggregat med trinnløs reversibel avtrekksvarmepumpe som ved DUT -20 grader faktisk klarer å levere tilluftstemperatur på 20 grader, ved 22 grader avtrekkstemperatur.Aggregatet har heller ikke behov for ekstra elbatterier for avriming, sier Lerdalen.

Det er ikke bare klimaet generelt og byggene som er blitt varmere. Stadig oftere ser man valget av aggregater følger klimasonene. Lokale værdata og egenskapene til bygget brukes til å utforme og dimensjonere ventilasjonsaggregater etter behov.

- Å integrere kjøling eller varmepumpe i aggregatet har naturligvis en stor fordel, siden man får enkel montasje og alt på ett sted innendørs. Selve kjøleteknikken som ligger i EcoCooler modulen bygger på den samme egenutviklede teknologien som er å finne i den reversible ThermoCooler, forskjellen er at man her har dedikert alt i selve løsningen mot kjøling, forklarer Lerdalen.

- Kontorbygg med datautstyr, konsertlokaler med mye mennesker, idrettsarenaer og kjøpesenter med mye kjøledisker etc. er typiske bygg der kjøling er overveiende viktig, og oppvarming kan være aktuelt en sjelden gang.

Viktige egenskaper ved EcoCooler er trinnløs regulering av temperaturen via frekvensomformer, lavt energiforbruk, lave installasjons- og driftskostnader og gode egenskaper i å takle store variasjoner i luftmengde og kjøleeffekt.

- Hele kjøleenheten integreres i aggregatet, det gjør alt mye enklere, man slipper kostbare og plasskrevende shuntgrupper og røropplegg, og eiendommen blir mer attraktiv for leietaker, siden taket representerer et potensiale for verdiskapning, sier Lerdalen.

Den integrerte kjøleløsningen EcoCooler er tilgjengelig for aggregatene Envistar Top, Envistar Flex og Flexomix.

- Når EcoCooler er integrert i ventilasjonsaggregatet, kreves det betydelig mindre energi enn når kjøleaggregatet er eksternt. Når vi utvikler produkter, legger vi stor vekt på at de enkelt og kostnadseffektivt skal kunne transporteres inn i bygningen. Der det er fysisk mulig har vi laget delene så korte at de går inn gjennom en åpning på 900 mm. Ved valg av løsning ser vi på energieffektivitet, installasjonskompleksitet, støynivå og mulighetene som skapes på grunn av plasseringen av kjøleenheten.Både installasjoner med og uten kjølebafler kan gjøres mer energieffektive ved hjelp av Ecocooler, forteller Lerdalen.