- Drifti er et administrativt fagsystem som hjelper håndverkere å ta tilbake kontroll over hverdagen sin. Systemet er laget sammen med og testet på håndverkere over flere år, slik ble systemet tilpasset de utfordringene håndverkere har i hverdagen. Dette er et system som hjelper håndverkere i felt, prosjektlederne på kontoret og sjefen, sier produktansvarlig Eyolf Strømme-Svendsen i Drifti AS i en pressemelding.

- Tjenesten skal gi tilbake kontroll og skape mer tid for håndverkerne til å gjøre jobben sin. Systemet er designet for å automatisere mange av de daglige arbeidsoppgavene som en håndverker i felt eller på kontoret kan møte på. Timeføring, prosjektmaler og innkjøp gjøres effektivt og i sanntid. Oppdateres det på kontoret så får alle ute i felt det med seg. Vi har et system som er designet for det 21. århundre, det skal være lett å bruke og det skal automatisere kjedelig administrativt arbeid, slik at håndverkeren kan bruke tiden sin slik de vil, sier daglig leder Knut Magnus Aasli i pressemeldingen.

Selskapet tar på sikte å ta opp konkurransen med Cordel og Holte Job Office.
- Innovasjon og digitalisering er ikke nye konsepter, men i bransjen vår er dette nytt og etterlengtet, vi bygger et produkt markedet og brukerne våre trenger, sier Strømme-Svendsen

- Håndverkere har lenge sett marginene krympe og produktiviteten dale. Systemene mange bruker er ikke tilpasset håndverkerens hverdag. Dette leder til at de gjør dobbeltarbeid, de fører ikke timer godt, er for dårlig på dokumentasjon, de kjøper deler de allerede har – listen er lang. Med dette som bakteppe er den digitale verktøykassa systemet blitt skapt og utviklet, sier produktansvarlig Eyolf Strømme-Svendsen.

Selskapet har fått med seg ny investor som har stor tro på bedriften og teamet.

- Vi har en ny partner med oss. Nunchi har kommet inn på eiersiden for å hjelpe oss med å skalere og ta  selskapet ut i verden. Nunchi deler våre visjoner og vår måte å jobbe på. De vet at å bygge et kvalitetsprodukt tar tid og krever konstant iterasjon. Teamet er kjernen i ethvert produkt, og de vet at aktivt engasjement er nøkkelen til suksess, det er derfor vi er veldig stolte og glade for å ha Nunchi-teamet med oss, sier Aasli.

Adm.direktør Kim Andre Johansen Nunchi, sier at han gleder seg til reisen og spår en spennende fremtid for den norske bedriften.