Som teknisk entreprenør for det gigantiske prestisjebygget VIA i Vika i Oslo, er Caverion avhengig av gode medspillere for å holde tritt med avtalt framdrift og kvalitet. At valget falt på Heidenreich som leverandør og logistikkpartner, er Are Hagen Lepsøy, avdelingsleder rør for Oslo prosjekt  svært tilfreds med. – Dette krever samspill på høyt nivå, og Heidenreich har absolutt bidratt til den gode flyten vi har hatt så langt, sier han til VVSforum.

Det er Caverions avdeling for store, komplekse prosjekter som leverer sanitær, varme, kjøling og sprinkler til milliardprosjektet, med Veidekke Entreprenør som totalentreprenør. Bygget er eid og skal drives av Aspelin Ramm og Storebrand og vil ha et samlet areal på ca. 62.500 kvadratmeter. VIA skal huse noen av Norges største aktører innen bank, finans, jus, eiendom og rådgivning, og komplekset blir en kombinasjon av moderne kontorer, kontorhotell, servering, handel og helsetilbud.

Bygget vil være i absolutt toppklasse når det gjelder interiør, eksteriør, fleksibilitet og miljø. Energi og bærekraft står sentralt, og det skal sertifiseres etter standarden BREEAM-NOR klasse Excellent.

Caverion startet arbeidene ved nyttår, og har på det meste hatt 45 personer på bygget. Stipulert ferdigstillelse er sommer/tidlig høst 2021.

De beste løsningene for kunden
Som teknisk entreprenør, har Caverion hånd om prosjekteringen av den tekniske rør-leveransen med hjelp i fra SWECO. Anders Åmot Andersen er en av flere prosjektledere på prosjektet og understreker at det har vært mange konkrete føringer fra oppdragsgiver og ikke minst leietakere i bygget om løsninger og funksjoner.

Saken fortsetter under bildet:

VIA skal bestå av to bygg på til sammen cirka 62.500 m 2 med felles gårdsrom. I nordbygget vil det bli kontorlokaler fra tredje til trettende etasje, og i sydbygget fra tredje til ellevte etasje. I de nedre etasjene skal det etableres et mangfoldig servicetilbud innenfor handel og et variert utvalg av restauranter og kafeer.[/caption]

- Vårt ansvar er å komme fram til de beste tekniske løsningene for å levere innenfor de funksjonene som er beskrevet. Alt er et ledd i å skape et bygg som tilfredsstiller sluttbrukeren, sier han.

Skal de få til det, er det avgjørende at leveransene kommer når de skal. Det sørger grossisten Heidenreich for.

Mange som har bidratt
For å sette oppdragets størrelse i riktig perspektiv, kan det nevnes at det har gått med nesten 5 kilometer Green Pipe-rør og nær 15 km Blue Pipe fra Armaturjonsson. Det er bare Økern Portal som kan matche slike mengder i private utbyggingsprosjekter i hovedstaden. Svein Øyrås, uteselger VVS hos Heidenreich, understreker at det er et stort apparat i sving for at leveransene skal gå sømløst.

- Da Caverion kom med produktlisten, var det mange nye produkter for oss som skulle inn på lager. Dette handler ikke bare om salgsavdelingen, men også innkjøp, logistikk/varemottak, kjørekontor osv. Alle har bidratt veldig for at dette har gått sømløst. I tillegg til Armaturjonsson, har vi primært benyttet produkter fra Grundfos, IMI Hydronic Engineering og KJ-MA System, i tillegg til Purus Joti, Blücher, Acodrain, forteller han.

Kristin Engely, grossistens distriktssjef Oslo/Akershus og leder av prosjektavdelingen VVS, trekker også fram prosjektets beliggenhet med svært mye trafikk midt i Oslos sentrale forretningsdistrikt.

Saken fortsetter under bildet:

Bilde fra kontorlandskapet.[/caption]

- Caverion har knappe tidsfrister og avhengig av effektiv jobbing. Det betinger at riktige produkter leveres til riktig tid, som igjen krever god planlegging og en løpende dialog mellom partene. Det synes jeg har fungert veldig bra, Caverion er en tvers gjennom profesjonell samarbeidspartner med gode innkjøpere og prosjektledere. Utfordringer som har dukket opp, har vi løst underveis på en smidig måte.

Logistikk fra sentrallageret
For å kunne ha full kontroll på leveransene, har Heidenreich valgt å kjøre all logistikk via sitt  sentrallager på Skedsmokorset.

- For store leveranser som er avhengig av kran, har vi et tidsvindu mellom halv sju og sju om morgenen. Da kan vi ikke bruke andre leverandører langveisfra som må gjøre vendereis om det skulle bli forsinkelser og de ikke får tilgang til krana. Derfor har vi tatt hånd om dette selv og bruker vår logostikk for det den er verdt. Vi har i tillegg veldig tett kontakt med leverandørene, sier Øyrås.

Heidenreich har mange avdelinger i sving på Skedsmokoret for at dette skal fungere optimalt.

Sverre Hermansen, Inneselger VVS hos Heidenreich, forteller at samarbeidet med Caverion fungerer på alle nivåer.
- Jeg har tett dialog med alle som skrur på bygget, og dukker det opp noen utfordringer under dagen, noe som mangler, eller ikke stemmer, snur vi oss veldig fort rundt for å levere det som trengs. Så vi har veldig god kommunikasjon med Caverion direkte på byggeplassen, hver dag, sier Hermansen.

- Vi er veldig fornøyde med det Heidenreich har prestert, bekrefter Hagen Lepsøy og Åmot Andersen. - Når vi kommer med innspill om innkjøp, eller spesielle leveringstider, snur de seg rundt raskt og ordner det. Det er aldri noe problem. Vi sier rett og slett hva vi vil ha, så ordner de resten. Enkelt og greit.

De trekker også fram at Heidenreich har god kontakt med mange leverandører og sørger kjapt for å hente inn riktige produkter.

- Når mye av den tekniske utfordringen er løst og det er avklart hvilke leverandør som skal brukes, blir det smidig å gjøre bestillinger og styre prosjektet.

- Men det er ikke vi som gjør bestillingen som er den viktigste, påpeker Åmot Andersen.

- Det viktigste er at vi alle legger til rette for at de ute på bygget kan yte den innsatsen som skal til. Det er så mye som kreves av alle, det være seg om du er rørlegger tømrer eller bas. Vi andre må sørge for å samarbeide på en måte som gjør deres hverdag best mulig.

Saken fortsetter under bildet:

Den samme gjengen samlet foran en større del av bygget i Ruseløkkaveien 26: Fra venstre Are Hagen Lepsøy, avdelingsleder rør for Oslo prosjekt , Caverion, Uteselger Svein Øyrås, Heidenreich, Sverre Hermansen, Inneselger Heidenreich, Anders Åmot Andersen, prosjektleder, Caverion, og Kristin Engely, distriktssjef Oslo/Akershus og leder av prosjektavdelingen VVS, Heidenreich AS.[/caption]

Synlige produkter
Caverions prosjektledere gleder seg til fortsettelsen, og ser med spenning hva som blir valgt at synlige produkter.

- Mye av de tekniske valgene er gjort. Nå blir det å jobbe mot arkitekter og interiørarkitekter om hva skal synes av porselen og armaturer og kraner etc for leietaker. Dette blir et påkostet bygg, og vi kommer innom områder vi ikke er vant til. Men det er det som gjør jobben ekstra spennende og morsom. Sammen med våre gode samarbeidspartnere, sørger vi for at bygget blir akkurat som det er tegnet og beskrevet, sier de – stolt av å kunne være med på laget til Veidekke for å levere et av Oslos mest spektakulære byggeprosjekter.