– Rørbransjen har nå kommet med tiltak for å kunne prosjektere og dimensjonere for overvannshåndtering og gjenbruk av gråvann.

Tiltakene er adapsjoner av europeiske direktiver, slik at de er tilpasset norske forhold, og det er bare spørsmål om tid før direktivene vil komme som krav i Norge. For selv om vi ikke er like utsatt for klimautfordringene som mange andre europeiske land, er også vi utsatt når nedbørsmengdene øker, og eldre anlegg ikke er rustet til å håndtere vannet. – Derfor er utdanningen Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, som Rørentreprenørene Norge har vært med på å utvikle, viktig å benytte seg av, sier Martin.
Mer om utdanningen
Les mer om de europeiske direktivene her
Strengere kommuner Rørleggere prosjekterer og dimensjonerer i tråd med tekniske bestemmelser og gjeldende krav i kommunene, men disse kravene er nå endret. Det stilles krav om at det skal beregnes utover vanlig prosjektering og dimensjonering, at anleggene skal ha tilrettelagt blå-grønn faktor. Det skal beregnes regnbed, infiltrasjon, fordrøyning og grønne vegger og tak som legger til rette for god håndtering av klimautfordringene – det vil si store vannmengder. – Om man ikke har kompetansen selv, må man finne eksterne som har det – noe som både er fordyrende og forsinkende ledd i arbeidsprosessen. Så nå må rørleggeren komme på banen! Kommunene kommer til å stramme til kravene meget snart, sier Martin.

Praktisk om studiet

Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs er et nettbasert deltidsstudie som går over ett år. Det er sju samlinger á tre dager, og gir 30 studiepoeng. Studiestart er 14. september, og du kan søke fortløpende frem til studiestart via Samordna opptak. Pris: 9000,- Hvis du i tillegg ønsker å motta ADK-sertifikatet, får du dette til redusert pris – 5000,-.