- Vi vet at bedriftene i byggenæringen har god erfaring med å leie inn arbeidskraft fra hverandre i perioder der behovet for arbeidskraft varierer. Det er også et viktig tiltak for stor grad av egenproduksjon med egne ansatte.Vi ønsker derfor å minne om at dette kan være et godt alternativ til oppsigelser eller permitteringer i perioder med ledig kapasitet, understreker de to.
Det er imidlertid viktig at innleien skjer innenfor de rammer lov og tariffavtale setter. Krogstad og Sandnes finner derfor begge grunn til å vise bl.a. til Fellesoverenskomsten for byggfag bilag 14 punkt 1.5 der følgende fremgår: FOB Bilag 14 Avtaler om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie bedriftene imellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med Arbeidsmiljøloven § 14-13 samt øvrige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forståelse med tillitsvalgte. I denne krevende tiden er det viktig for oss å understreke at godt partssamarbeid er med på å finne gode løsninger for den enkelte bedrift og dens ansatte, avslutter Korgstad og Sandnes.