6. november kunne VVSforum fortelle at Rørkjøps Frank Olsen brått var blitt løst fra sin stilling som administrerende direktør i rørleggerkjeden. Like overraskende var det at styret to uker senere ble kastet av aksjonærene. Nå forteller den tidligere styrelederen Ingemar Goksøyr, at dette er resultatet av en intern varslersak.

Varselet fra en ansatt kom i september i år og har vært en prosess for det daværende styret i hele høst. Det konkluderte med at Olsen ikke var rett mann til å rydde opp og håndtere saken på en tilfredsstillende måte. Han ble derfor oppsagt.

Aksjonærene i Rørkjøp var imidlertid av en annen oppfatning og innkalte til ekstraordinær generalforsamling etter krav fra representanter som innehar mer enn 48 % av aksjene i selskapet. Generalforsamlingen ble avholdt 25.november og resulterte i at det ble valgt et helt nytt styre med et stort flertall. Det nye styret ledes av Tom S. Lien, med syv års fartstid som tidligere styreleder i Rørkjøp. De øvrige styremedlemmene er rørleggermestrene Øyvin Larsen, Erik Fjeldberg, Lars Christensen, Halgrim Lorentsen og Jørn Mangelrød.

Det nye styret har engasjert eksterne, uavhengige ressurser med nødvendige ekspertise for å vurdere forholdene og veilede styret i den videre prosessen. Styret valgte derfor å fryse behandlingen av oppsigelsen av Olsen og eventuelt andre forhold frem til denne vurderingen er på plass.

Skuffet og forundret
Goksøyr legger ikke skjul på at han er forundret over aksjonærenes reaksjon. Han har vært styreleder i Rørkjøp siden 2019 og har sin bakgrunn fra service-industrien med flere tiårs erfaring innen ledelse og styrearbeid.

I tillegg til det formelle varselet, kom det informasjon fra flere andre ansatte om at også de følte seg dårlig behandlet. Det resulterte i sykmeldinger.

- Styret var bekymret og opptatt av at arbeidsmiljøet skulle ivaretas på en god måte. Vi måtte ta grep for å ta vare på organisasjonen i Rørkjøp. Derfor mente vi at dette måtte tas tak i og ryddes opp i umiddelbart.

- Jeg har ikke hørt at et styre har blitt kastet fordi de har tatt et varsel på alvor, sier han til VVSforum.
- Styret har vært meget nøye med å følge selskapet prosedyrer for håndtering av varsler, og har hele veien søkt profesjonell bistand for at sikre at saken ble håndtert på en god måte.

Fortsatt sykmeldte ansatte
- Mye av kulturen i Rørkjøp er bra, og den ønsket vi å bevare. Derfor var det viktig også å ta tak i forhold som ikke var bra. Vi var nødt til å reagere da det kom informasjon om at ansatte ikke følte seg bra på grunn av interne hendelser. Vårt anliggende i denne saken har vært bekymring for de ansatte som har følt seg dårlig behandlet, og at det skal være plass for alle medarbeidere i Rørkjøp.

- Dette er en delikat og vanskelig sak for hele Rørkjøp, og flere av de det gjelder er fortsatt sykemeldt, sier han og presiserer at han stoler på at også den nye styrelederen vil å ta denne saken på største alvor.

Nåværende styreleder i Rørkjøp, Tom Lien, sier det samme til VVSforum nå, som han poengterte i forrige uke i forbindelse med valget av nytt styre.
- Det nye styret har engasjert eksterne, uavhengige ressurser med den nødvendige ekspertise for å vurdere forholdene og veilede styret i prosessen. Styret fryser derfor blant annet behandling av oppsigelsen av administrerende direktør og eventuelt andre forhold i perioden frem til denne vurderingen er på plass. Styret og administrerende direktør har en gjensidig forståelse for at dette behandles på nytt.