- Det er få fagkurs som er skreddersydd for å styrke rørleggerne innen varmeområdet. Vi har derfor utarbeidet et konsept sammen med våre leverandører Roth, CTC Ferrofil, Uponor, Grundfos, Bosch, og Wilo som vi tilbyr rørleggerne en relevant kompetanse gjennom fysiske samlinger.

Et sentralt navn bak Heidenreich sitt initiativ, er Knut Olav Knudsen.

- Knut Olav vet hva rørleggerne er ute etter av faglig påfyll etter blant annet flere år som tidligere fagsjef i VVS Foreningen der han gjennomførte og evaluerte mengder av varmekurs. Derfor var det naturlig å trekke ham inn opplegget.

Noen av temaene som var sentrale under fagkurset var:  Varmepumper – ulike løsninger og fordeler - Dimensjonering, installasjon og drift - Vannbehandling 
-  Ekspansjon - Vannrensing  - Vannbåren gulvvarme - Sirkulasjonspumper - Ulike styringssystemer - Økonomi.

Saken fortsetter under bildet:
Heidenreich - Varmeforum - deltagere-1.jpg

Mange deltagere deltok på kurset på Hamar. 

Så langt har Heidenreich Innlandet gjennomført fem kurs på ulike steder, med både godt frammøte og gode tilbakemeldinger fra nærmere 100 rørleggere. Det viser at behovet absolutt er til stede, konkluderer Olsen.

Tilbakemeldingene de har fått fra den første runden, vil de også bruke til å eventuelt justere innholdet så det blir enda mer treffsikkert i forhold til deltagernes ønsker i fremtidige kurs. Men samtidig ønsker de å holde innholdet og omfanget på det nivået de har lagt seg på.

- Ja, dette er et samarbeid mellom oss og de nevnte leverandørene for å kunne gi et gratis tilbud til deltagerne. Du får god avkasting på markedsmidlene når man plassere dem i kompetanseheving hos kundene. På den måten kan vi holde i gang over tid, som helt klart er vår intensjon med tilbudet.

Har god teknisk kompetanse
Distriktssjefen legger ikke skjul på at de samtidig ønsker å formidle at Heidenreich har en svært kompetent teknisk avdeling, og at grossisten driver teknisk support over hele landet hver dag.

- Mye av supporten handler om varmeløsninger. Det er et komplekst område, hvor mange rørleggere har behov for hjelp. Vi ønsker å vise at vi har den kompetansen og det nettverket som skal til for å kunne bistå dem til en enklere og mer lønnsom hverdag. Og ikke minst at markedet skal bruke oss i enda større grad også innen prosjekter.

- Vi har helt klart en ambisjon om å ta markedsandeler innen prosjektmarkedet i tiden framover, fastslår han.

Får tilsendt et kompendium
Erik Aleksander Aas, Avdelingsleder Teknisk VVS Sør-Øst i Heidenreich, deltar også på samlingene, nettopp for å profilere grossistens tekniske avdeling i tillegg til å  tilføre kompetanse til kundene.

- Jeg snakker med kundene og gir dem et innblikk i hva vi kan tilby av tekniske produkter og support. Alle skal være klar over at de lett kan nå oss om det er noe de lurer på.

Han forteller at mange har uttrykt takknemlighet for at de har fokus på varme, som er et viktig fagområde for rørleggeren.  

- Varme skal være kult, og vi skal ufarliggjøre det ved å trygge rørleggerne. Jeg er ikke tvil om at dette er en riktig satsing. Det er viktig å få ut kompetanse og med det sørge for at rørleggerne har de verktøyene de trenger.

Saken fortsetter under bildet:
Arvid Hanstad AS -  Henning + Audun -1.jpg

Bildet: Daglig leder og innehaver, Henning Nilsen, og prosjektleder og innehaver Hans Audun Grøtlien i rørleggerfirmaet Arvid Hanstad AS deltok på kurset på Hamar. - Vi jobber mye med varmeløsninger i det daglige, og føler vi har relativt god kunnskap og kompetanse innenfor dette fagfeltet. Men vi deltar her for å se om vi kan snappe opp ny kunnskap, og det kan vi absolutt bekrefte at vi gjør. Leverandørene har ofte nye løsninger, og har alltid relevant info å formidle, få disse forklart direkte slik vi gjør her, har stor verdi for oss, sier de

Aas nøler ikke med å kalle konseptet for en ubetinget suksess, basert på frammøte og tilbakemeldinger.

- Alle deltagerne får også tilsendt et kurskompendium i etterkant, som de kan bruke som et oppslagsverk. Det føles godt å kunne fortelle og vise litt av det vi holder på med.  

Får drahjelp av strømprisene
Knut Olav Knudsen, er ikke overrasket over den gode responsen de har fått på samlingene.

- Dette er et tema som aldri går ut på dato, og som også var på dagsordenen tilbake på 1980-tallet. Samtidig skjer det hele tiden en utvikling man er nødt til å henge med på.

- At høye strømpriser har ført til at mange huseiere har måttet ta grep for å få ned energikostnadene, har naturlig nok satt ekstra fart i markedet. Men skal man kunne ta sin del av den kaka, må man ha kompetansen!