Kristiansen viser til ABK-Qviller-sjefens uttalelser i magasinet «Kulde og varmepumper», der han hevder det er skivebom å subsidiere deler av strømregningen. Det vil bare føre til at den høye energibruken fortsetter. Han mener at Staten og regjeringen i stedet burde se på tiltak som bidrar til å redusere etterspørselen. «Det hadde vært bedre å støtte hver strømforbruker med et likt kronebeløp. De som da bruker mest strøm ville få insentiv til handling mens de som bruker minst strøm, og kanskje har begrenset muligheter til å spare strøm, får relativ god støtte», uttalte han. 

Det lar seg vanskelig gjennomføre, mener Kristiansen. 

Nesten umulig

- Siden år 2000 og frem til i dag har den norske befolkning økt fra 4,5 til 5,4 millioner personer. I denne perioden er det nesten ikke kommet til ny kraft. Samtidig er elbiler sterkt økende og kraft planlegges ut til plattformene. I tråd med «god» norsk politikertradisjon er ikke noe gjort, hevder han.  
 
- Vindkraft og sol har høye priser og vannkraft koster 11 øre pluss nettleie - la oss si 20 øre. Min desember-regning hadde en kWt-pris på 2 kroner, så vi snakker om en enorm profitt. De samme politikeren er bekymret for privat profitt på 3 – 5 % innen skole og helse! 
 
Men tilbake til det innledende temaet. Et toprissystem på strøm er nesten umulig å gjennomføre, mener han. 
 
- Fyringsutgifter er de dominerende kostandene for en bygning. La oss via meteorologiske data og fyringssesongens lengde se hvordan de varierer med samme bygning plassert i forskjellige byer: 

Saken fortsetter under tabellen:
Novema kulde - tabell.jpg
- Samtidig vet vi at lokale forhold som vind, geografi og vassdrag kan skape forskjeller selv på små avstander. Jeg bro selv i en «grop i bakken» som er kald om vinteren og varm om sommeren. Tre minutter med bil, og temperaturen er 2-3 °C høyere om vinteren. Så hvordan skal man administrere et toprissystem i et land med så store forskjeller? Samtidig er det store forskjeller på en familie bestående kun av 2 voksne og en familie med flere idrettsaktive barn, og hvor det skal dusjes og vaskes tøy nær sagt 24/7.
 

Dårlig isolasjon

Kristensen trekker også fra det faktum at mange eldre boliger bygget i årene etter krigen også har dårlig isolasjon, og at Norge i mange år bygget ensidig ut elektrisk oppvarming. Oljekjeler er forbudt, og mange har erstattet disse med små elkjeler.

- Ikke alle familier har de pengene som skal til for å oppgradere. Og ingen vil vel at folk skal sitte og fryse i et land hvor fyringssesongen er rundt 230 dager i året? Jeg vil ikke at det norske befolkning skal bruke så mye penger på strøm når det går ut over andre ting som familien trenger. Og regjeringen motto er jo for vanlige folk. Men vi vil selvsagt selge varmepumper! 

I Italia har de en ordning som heter «65%». Her kan man ved å redusere energiforbruket i bygninger få 65 % støtte fra myndighetene.  Å gjennomføre en slik ordning kanskje veien å gå. Men det må ikke bli som i Oslo for 40 år siden hvor det krevdes enormt med arbeid for å kartlegge bygg for å få støtte. 

- Politikerne har skapt denne situasjonen og nå må de løse den uten at forbruker skal flås. Pengene finnes!