Årsaken til satsingen er at svært mange av Rørkjøps medlemsbedrifter jobber i VA-segmentet og ønsker bedre konkurransekraft enn man har fått tidligere innenfor denne sektoren. 

- Nå har vi gjennom snart 25 år har drevet en kjempesuksess i norsk VVS bransje, og er klare til å ta nye steg for å tilfredstille våre egne medlmemmer, samt potensielt nye bedrifter som satser i VA-segmentet, sier adm.direktør i Rørkjøp, Frank Olsen. 

Det er i første omgang Rørkjøps medlemsbedrifter som har spilt inn entreprenører de jobber tett med, som nå i første omgang har vist stor interesse for satsingen. Videre er det også en rekke Rørkjøp medlemmer som også driver i begge segmentene, VVS og VA.

- Maskinentreprenør1 tar utgangspunkt i Rørkjøps veldrevne modell og har kun et fokus for kjedens medlemmer, sikre økt lønnsomhet for alle maskinentreprenører som blir med. Nå har startskuddet gått for lanseringen av den nye kjeden, da vi frem til i dag ikke har markedsført oss noe, sier den nyansatte kjedesjefen.
.

Larem forteller videre at de har valgt å samarbeide med to av bransjens tre grossister, Heidenreich og Ahlsell, da disse to har vist solid interesse for satsingen. Han reiser i disse dager rundt i Norge for å snakke med de nye partnerene på grossistsiden.

- Vi ønsker at flest mulige servicesentre skal få vite mer om hvordan vi tenker og ser for oss foredle et solid, samt lønnsomt samarbeid i årene fremover, sier han.

Frank Olsen skyter inn at en av de virkelig store suksessene i Rørkjøp, og som har bidratt til at kjedens medlemmer har langt høyere lønnsomhet enn bransjen for øvrig, er en velutviklet digital verktøykasse svært få andre har.

Logo Maskinentreprenør1-1.jpg- Denne verktøykassen skal vi nå tilpasse til bruk for Maskinentreprenør1’s medlemsbedrifter, slik at også de kan jakte på bedre lønnsomhet i årene fremover, påpeker Larem. 
- Potensialet for å øke lønnsomheten for norske maskinentreprenører er enorm og det er gledelig at interessen for Maskinentreprenør1 er såpass stor allerede før vi har markedsført oss. 

Kjedesjefen gleder seg til å være en viktig del av oppbygningen av den nye VA-kjeden, sammen med et rutinert og solid lag i Rørkjøp som han mener vet hva de snakker om hva angår å hjelpe bedrifter til bedre lønnsomhet.

- Nå skal jeg besøke alle landsdelene i Norge fremover, og inviterer herved alle små og mellomstore entreprenører til en prat om vårt nye konsept når det måtte passe, sier en engasjert Larem avslutningsvis.