Geberit er et sveitsisk selskap som har spesialisert seg på produksjon og levering av sanitærprodukter, sanitærteknologi og ulike rørsystemer, og er en ledende aktør innen sitt felt i Europa. Også bærekraft har høyeste fokus, og i februar i år fikk selskapet motta Platinium-rating fra EcoVadis som en anerkjennelse for klassens beste bærekraftstyring. Dette er andre år på rad at Geberit har oppnådd denne statusen og befester selskapets posisjon som bærekraftsleder innen sanitærindustrien. 

EcoVadis er verdens største og mest pålitelige leverandør av vurderinger av bedriftenes bærekraft. Hvert år vurderer og overvåker leverandøren bærekraftspraksis for mer enn 75000 virksomheter over hele verden. Platinamedaljen er den høyest mulige vurderingen tildelt av EcoVadis, og plasserer Geberit i topp 1% av alle selskaper som er evaluert i sanitærindustrien.

Gjennom sitt bærekraftfokus vil Geberit Norge gjerne påvirke aktørene i den norske byggebransjen til å velge grønne løsninger. Men Larssen, Skriden og markedssjef Katharina Sølvberg, legger ikke skjul på at det fortsatt er et langt lerret å bleke. Det er fortsatt ofte kortsiktige løsninger og lavest mulig byggekostnader som avgjør valgene. 

- Men vi er ikke i tvil om at man snart ikke kommer utenom å velge bærekraftige produkter og løsninger framfor de billigste alternativene med lang reisevei og uten nødvendig dokumentasjon. Nettopp fordi det totale klimaavtrykket i bygget vil bli stadig mer etterspurt både fra byggherre og bruker. Derfor må man også levere på de premissene. 

Lavthengende frukt

Et enkelt grep for å få ned klimaavtrykket, er å bytte ut avløpsrørene i støpejern med avløpsrør i plast både ved renovering og når det skal bygges nytt, påpeker Skriden. 

- Heldigvis er det stadig flere som har forstått alle fordelene det gir, sier han og viser til et seminar i regi av Nemitek med rådgivingsselskapet Erichsen & Horgen (nå en del av Multiconsult) som trakk nettopp fram et slikt tiltak som en lavthengende frukt det er enkelt å høste for å få en stor forbedring av klimaregnskapet. 

- Og det er ingen gode grunner til ikke å satse på plastrør. I prinsippet er ikke noe funksjonsforskjell, men du får en rekke gevinster med plast «på kjøpet»: Det er mer brannhemmende ved at røret har en brannmansjett i hvert brannskille som hindrer brannspredning via varmeleding oppover i bygget. Det ruster ikke, og har 67 prosent lavere vekt og dermed enklere å jobbe med, og er rimeligere og mer miljøvennlig å frakte. 

- Her får man altså en kjempeeffekt bare ved å velge den ene løsningen framfor den andre. Det bidrar også til at bygget får bedre klassifisering og høyere BREEAM-score - og derigjennom gjør det mer attraktivt. Alle våre fire avløpssystemer leveres dessuten med EPD-er. 

Fortsatt er det mange bedrifter som er tradisjonsbundet og lite åpne for endringer. Men de gleder seg over at stadig flere rørleggere har fått erfaring med lyddempende plastrør og ikke ønsker å bruke noe annet. Håpet er at det bidrar til å påvirke konsulentene.

Er beskrevet med MA-rør

- Utfordringen er at mange prosjekter er beskrevet med MA-rør, da er det vanskeligere å svitsje dette over til plast, påpeker Larssen. 

- Selv om vi er prekvalifisert leverandør av støydempende avløpsrør i plast hos flere store entreprenører, er det fortsatt mange av prosjektene som er beskrevet med MA-rør. Det forteller at det er konsulenter som er låst i sitt gamle tankesett. Det er på tide å løfte blikket og innse at verden har gått videre og at vi faktisk befinner oss i 2022, en tidsepoke hvor miljø har mer fokus enn tradisjoner. Hva sier byggets akustiker til plastrør, er naturlig å lure på.
De har skjønt det for lenge siden, og vi har jobbet tett med de på utfordrende prosjekter, hvor våre rør har bevist det vi sier: Det er ingen negativ lydeffekt ved å benytte plastrør, sier Larssen.

- Vi ser som sagt at det er en positiv trend, og selv noen av de mest konservative er i ferd med å snu. Men det går generelt for sakte, til tross for at vi bare får positive tilbakemeldinger fra de som bruker plastrør, legger Skriden til.

Velegnet for ombruk

Geberit Norges markedssjef Katharina Sølvberg fremhever den lange levetiden plastrørene har, som også er ideelt i en tid hvor ombruk får stadig mer fokus. 

- Nå rives ikke byggene lenger, men demonteres for å kunne gjenbruke materialer som er funksjonelle. Vi har 50 års garantert levetid på rørene innen gitte temperaturområder, men de vil med stor sannsynlighet fungere like bra om 75 og kanskje 100 år. 

- Kanskje det kommer som et krav som følge av det grønne skiftet at man er nødt til å utvikle infrastruktur i bygget med levetidsberegninger på 75 eller 100 år, som gjør kravet til utskiftninger mindre, følger Larssen opp. 

Selv om Geberit naturlig nok har kommersielle interesser i at byggebransjen skroter MA-rør, understreker de at dette først og fremst handler om å pushe fram mer bærekraftige løsninger. 

- Det viktigste for oss, er at konsulentene - som ofte sitter på «makten» i hvert fall i totalentrepriser - forstår fordelene og beskriver produkter som er funksjonelle, har en bærekraftig fremtid, og lang levetid.