Gusfre ble ansatt på sensommeren i fjor i anledning denne satsingen, og gleder seg stort over å være «hjemme» igjen etter et opphold hos Heidenreich og Vaillant. Gusfre var distriktsansvarlig i Armaturjonsson mellom 2010 og 2016, og kjenner således både organisasjonen og produktene svært godt. Gledelig er det også at etterspørselen fra markedet er sterkt voksende, både fra eksisterende og nye kunder. 

- Vi har nok en stor fordel ved at vi jobber tett på markedet med produksjon i eget selskap, i motsetning til mange konkurrenter som produserer utenlandsk. Det gjør at vi kan respondere raskere. 

At den tekniske produktsjefen er rørleggermester i bunnen, mener Ellefsen også gir et fortrinn, da det forenkler kommunikasjonen, bidrar til å unngå misforståelser og gjør det lettere å lande avtaler. 

- Vi har også ansatt de erfarne rørleggerne Jan-Helge Holthe og Espen Bjørn Olsen i prefabrikkeringsavdelingen, nettopp med tanke på en optimal dialog med kundene og ikke minst å kunne bistå dem med praktisk hjelp, og ikke minst ved akutte behov. Det kan være at en kunde har et gulvvarmeprosjekt de ikke klarer å fullføre, da kan de leie inn hjelp av oss. Vi ønsker å kunne utgjøre en merverdi for våre samarbeidspartnere, påpeker Gusfre.

Kundene bestemmer

Foreløpig kan de tilby følgende prefabrikasjoner: Fordelerskap for tappevann, fordelerskap for gulvvarme, kombiskap for tappevann og varme, blandesentraler, Aquatherm fordelere til gatevarme og Aquatherm rørseksjoner til teknisk rom, samt  forhåndsprogrammering av varmestyring. 

- Vi har lagt opp til en range med produkter som vi mener er riktig å tilby nå, men det vil hele tiden være dynamisk. Vi er gode til å ta til oss tilbakemeldinger og signaler fra markedet for å tilpasse oss behovet. Hvordan produktsegmentet ser ut neste år, er det med andre ord kundene som bestemmer. For oss handler det mer om å spørre om «hva kan vi lage for deg?» framfor å ha et fast utvalg å tilby. 

Selskapet satser på å ha et standardutvalg av prefabrikkerte produkter på lager, for rask levering. I tillegg kan de produsere raskt etter kundenes spesifikasjoner. At prefabrikkering er en ekstra kostnad enn å kjøpe deler og montere selv, blir tatt igjen med renter i det totale byggeregnskapet, påpeker de. 

- Tidsfristene på byggingen blir stadig kortere, og alle fag kommer i skvis på framdriften. Skal du ha 60 skap inn i et leilighetsprosjekt og kan få det ferdig montert, sier det seg selv at du sparer masse tid, sier Ellefsen. 

- I tillegg til tidsaspektet, frigjør prefabrikkerte løsninger også ressursene og kompetansen i firmaet, supplerer Gusfre. 

- Man kan ikke alltid sette læregutten til å skru sammen 40 ulike skap. Men om vi kan enes om en dokumentasjon for hva de trenger hvor, kan vi lage skapene til alle leilighetene og merke dem med leilighetsnummer. Dermed er det bare å montere dem på rett sted. 

- Ofte går det mye tid tapt fordi utførende part må kjøre til grossisten for å hente deler. Det slipper man med prefabrikkert løsning fra oss. I tillegg blir alt pakket på pall framfor i plast og annen emballasje, som gir en mer avfallsfri byggeplass. Det handler med andre ord om å jobbe smartere og mer effektivt!

Saken fortsetter under bildet:

Armaturjonsson - prefab.jpg
Armaturjonsson kan også tilby prefabrikkering på Aquatherm innenfor gatevarme fordelere, kjøling fordelere, og andre segmenter etter behov.Dette produseres også fra avdelingen i Sandefjord. I produksjonsavdelingen ser vi fra venstre, Tormod Andre Gusfre, Espem Bjørn Olsen,Jan-Helge Holte, Etvi Svendsen Karhunen, distriktssjef for for Agder, Telemark ,Buskerud og Vestfold, Marius Ellefsen og salgssjef i Armaturjonsson, Johnny Kvalheim. 

Aquatherm og smarthus

Selv om det er mye fokus på prefabrikkerte skap, minner Gusfre om at Armaturjonssons rørsystem Aquatherm tas i bruk i stadig flere bygg her til lands. Også her ligger det et stort potensial for innsparinger, sier han. 

- Vi kan bistå for eksempel med å lage segmenter av tekniske rom. Bare vi avtaler en tegning på hva som er ønskelig, vi kan levere det ferdig på byggeplass - og med det forenkle prosessen og redusere feilmarginen vesentlig. Vi kan prefabrikkere veldig mye ulikt, og har allerede levert til flere store prosjekter, sier han. 

Ellefsen trekker også fram varmestyring i smarthus som en stor mulighet til å forenkle prosessen. 

- Gulvvarmeskap kommer gjerne uten kontrollboks og aktuator, fordi de ofte blir nedstøvet på byggeplass - og mange blir også stjålet i løpet av byggetiden. Vi tenker å levere skapene på enklest mulig måte med tur- og returfordeler, albue og avstevning, så vil det være opp til kundene om de ønsker bypass, kontrollboks og aktuator ferdig montert, eller om vi bare legger det ved.  

- Ikke alle i rørbransjen er like interessert i smarte produkter, og vi kan bistå dem med å prefabrikkere akkurat det de ønsker. Vi har blant annet levert ferdig programmert varmestyring til 12 leiligheter i et prosjekt i Kristiansand, hvor det bare var å plassere dem i rett leilighet og skru på strømmen. Jeg er sikker på at mange vil benytte seg av dette framover når de blir klar over at muligheten finnes.