VA- og VVS-produsentene leverte sterke tall i april. Økningen var på hele 20 prosent, til tross for at markedet også preges av utfordringer rundt råvaremangel og høyere priser.
- Isolert sett er økningen i april på 20 prosent. Akkumulert for året er økningen på fem prosent, opplyser en fornøyd daglig leder i VA- VVP-produsentene, Bjarne Haugland til VVSforum.

Råvaremangelen
Den mørke skya på himmelen, er råvaremangelen som preger bransjen. Dette slår imidlertid svært ulikt ut hos VVP-medlemmene avhengig av hvilken råvare og dennes betydning for prissettingen.

- For produkter som blant annet rør, slår råvareprisen tungt inn, mens for andre produkter kan det være selve produksjonen som veier tyngst. Av den grunn er det utfordrende å gi en kort, samlet uttalelse utover å si at vi følger situasjonen svært nøye.

Styrke faghandelen
Bjarne Haugland påpeker at med fjorårets «valutasmell» friskt i minne, er det selvfølgelig svært viktig å ta høyde for alle typer uforutsatte hendelser, for ikke å sitte igjen med en type svarteper.

Utover dette registrerer Haugland & Co. at VVP har fått flere medlemmer under koronapandemien. VVP fremstår åpenbart som en viktig og samlende organisasjon for 51 produsenter og leverandører.

- Vi ønsker alle å styrke faghandelen ved å levere anerkjente merkevarer, fastslår den daglige lederen.