- Viktige forhold her er ikke bare tillit og ansvar, men å skape trygghet, integrering, forståelse og mangfold. For å oppnå utvikling og fremdrift trenger vi kolleger som ikke er like, men som utfyller hverandre på mange områder. Mangfold er derfor helt nødvendig for å lykkes, og det gir resultater, sier Moen.

Adm.direktør Bjørn Moen.[/caption]

Han påpeker at dette er viktig for å ha motiverte kolleger, og viser til en internundersøkelse i 2020 som viste at bedriften har høyt motiverte ansatte og kollegaer, noe han mener de ansatte har vist i praksis nok en gang.
- Vi hadde i 2020 hele 4 måneder med all time high, og første halvår 2021 viser også en helt utrolig utvikling, med ny all time high nå i juni. Vi ligger foran omsetningen i rekordåret 2020, og vi ligger foran vårt budsjett så langt i år. Vi kan vel trygt si at våre tyske eiere er svært fornøyd med utviklingen i Norge, forteller Moen.

Mangfold er forutsetning for resultater
Heidenreich er klar på at bærekraftmål er særdeles viktig for selskapet, og de jobber med bærekraft utfra tre områder, det miljømessige, økonomiske og det sosiale.

- I det sosiale aspektet er vi tydelig på at vi ansetter personer uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, samfunnslag og legning. Dette jobber vi bevisst med, da vi mener at mangfold og variasjon gir samhold, fellesskap og resultater, sier HR-sjef Mette Hareide.

Hareide forteller videre at Heidenreich ved å feire og løfte frem stolthet for mangfold, skaper grunnlag for forståelse og inkludering. Forståelse og inkludering bidrar igjen til en god organisasjonskultur og skaper murer mot trusler, vold og trakassering. I Heidenreich har vi nulltoleranse for trusler, vold og trakassering, og våre varslingsrutiner skal benyttes av alle ansatte, påpeker Hareide.

Flere kvinner inn i bransjen er også mangfold
- Vi mener at vi er en organisasjon som har gjort store fremskritt, og en inkluderende og mangfoldig organisasjon gir oss positive resultater. Samtidig som vi fortsatt har områder å bli enda bedre på, sier Hareide.

Hun og CFO Marleen S. Størseth mener at VVS-bransjen, samt de som organisasjon har en jobb å gjøre er å få flere kvinner inn i bransjen.
- Dette er noe vi i Heidenreich jobber målbevisst med. Vi har i dag en kvinneandel på 28 prosent, noe vi ikke er fornøyd med sett i lys av av skape et enda større mangfold i vår virksomhet.

- Vi jobber for at vi innen 2030 skal ha en kvinneandel på minimum 45 prosent i Heidenreich, samtidig som det er naturlig for oss å støtte Ingeborg- nettverket og den viktige jobben de gjør, både for å få flere kvinner inn i bransjen, men også for å bevisstgjøre arbeidsforholdene til kvinner i bransjen. Vi er både en av partnerbedriftene, og vår adm. direktør Bjørn Moen er en av mentorene i mentorprogrammet til Ingeborg- nettverket, sier Størseth.

Adm. direktør Bjørn Moen påpeker at både Mette og Marleen er to gode eksempler på kvinner som har lykkes i bransjen. Begge to er viktige og synlige ledere i Heidenreich og han understreker at ikke minst er de to også viktige medlemmer i hans ledergruppe.