- Verden, Norge og Bravida har vært i en situasjon vi aldri har vært i tidligere og vi er heldige som er i en bransje som ikke har vært stengt ned, men har klart å holde hjulene i gang. NHO, bransjeforeningene, sentrale myndigheter og ikke minst aktørene i byggebransjen har gjort en stor innsats for å sikre at vi kunne levere våre tjenester tilnærmet normalt, men på en litt unormal måte. Oppsummert er vi fornøyd med året 2020, forholdene tatt i betraktning.

Ordene tilhører Bravidas administrerende direktør Tore Bakke når vi spør om en oppsummering av fjoråret, samt en kikk inn i krystallkula for å spå månedene som ligger  foran oss.

Omstillingsdyktige
Han trekker også fram at Bravida har omstillingsdyktige ansatte og at selskapet har kommet langt med å digitalisere sine  arbeidsprosesser.

- Det tror jeg er viktige faktorer som har gjort at vi har klart oss bra i 2020, selv om året har vært krevende. HR-avdelingen vår har gjort en veldig god jobb med å informere om smitteverntiltak og tolke disse. Informasjon har vært formidlet gjennom vår egen app «Brapp» som alle våre 3000 ansatte har tilgang til. HMS arbeidet i pandemiperioden har også fungert veldig bra, vi har aldri hatt lavere H- verdi i selskapet vårt.
Han legger samtidig ikke skjul på at også Bravida har måttet permittere ansatte.

- Ja, dessverre måtte vi det. Her er det lokalt store variasjoner utfra kundemiks og utgangspunktet før pandemien som vi har måttet forholde oss til.

På tross av den usikre fremtiden, tok de likevel inn ca. 140 unge håpefulle lærlinger i 2020, startet opp i august.

- Vi ser det på som svært viktig at vi sikrer rekruttering til bransjen også i vanskelige tider.

Spennende 2021
Bakke er spant på hvordan markedet vil utvikle seg i 2021, samt virkningene av pandemien.

- Slik vi vurderer det, er Bravida godt rustet til å gå inn i et år med noe usikre markedsutsikter. Vi venter nedgang i boligbygging, men det er ikke innenfor dette segmentet vi har vår største omsetning. Flere store offentlige prosjekter skal igangsettes spesielt innenfor helsesektoren, det er gledelig for oss.
Halvparten av Bravidas omsetning på ca. 4,5 milliarder kroner, er innenfor service.

- Innenfor dette markedet ser vi store muligheter, spesielt med det å hjelpe våre kunder med reduksjon av energibruken og drive med preventivt vedlikehold for å sikre at anleggene alltid funger som de skal.

Støtter seg til byggprognoser
Bravida støtter seg hele tiden til oppdaterte byggprognoser fra Prognosesenteret mfl. Med tanke på utfordringene som måtte ligge på lur.

- Prognosene baserer seg på en rekke forutsetninger og blir disse forutsetningene endret blir prognosene annerledes. Vi tenker da spesielt på utvikling av pandemien og senvirkningene denne vil gi. En del av våre kunder har mistet omsetning grunnet smittevernstiltak og menneskers atferdsendring grunnet smittevernstiltak. Hva som blir den nye normalen og hvordan adferden i samfunnet blir utover året, vil påvirke markedet konkluderer han.

Satser friskt
Bakke understreker at de har fremtidstro og fortsetter å satse frisk.

- I disse dager tar vi fatt på en ny planperiode (3-årsplan) hvor vi legger opp til både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp. I tillegg til å være en stor aktør på prosjektsiden, skal vi bli en ledende servicepartner som sikrer at de tekniske anleggene til kundene våre fungerer på en bærekraftig måte.

- Mye av veksten innenfor service skal komme gjennom kryssalg på tvers av våre fagområder, samt innenfor tjenester som sikrer at våre kunder sparer energi, sier en – tross alt – optimistisk Tore Bakke.