Frank Olsen, adm.direktør i Rørkjøp, er enig i mye av det Øystein Kjellsen, daglig leder i VB, skriver i hans tilsvar til intervjuet med Steinar Kjærstad. Samtidig ønsker Olsen å utdype hvorfor Rørkjøp har Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter. – Det er helt nødvendig å se på det totale kostnadsbildet hos rørleggerbedriften for å kunne se på hva som er bærekraftig for en bedrift, understreker Olsen i en kommentar til debatten rundt bærekraftige rørleggerkjeder. Les også: – Måten flere av kjedene driver på er ikke bærekraftig Les også: – VB applauderer Kjærstad sitt innspill - For å bruke Øystein Kjellsens egne ord: – I sin enkleste form kan du ha en ren innkjøpskjede som står for samlede kjedeavtaler og fremforhandler det på vegne av alle. Da kan du klare deg med en enkel organisasjon, få ansatte og lite håndtering. Det vil ikke koste medlemmene mye. – I den andre enden av kjedeskalaen finner du oss i VB som har et bredt mandat til å løse flere sentrale oppgaver på vegne av medlemmene. Oppgaver de som enkeltstående bedrifter ikke ville vært i stand til å løse. Kostnadene for disse tjenestene tas i et kjedeselskap. – De fleste kjeder og bedrifter bruker ekstremt mye tid på varekostnad, altså pris på varen, men siden dette ofte ikke utgjør mer enn rundt 30 prosent av det totale kostnadsbildet, så er det særdeles viktig å være gode på de resterende 70 prosentene også. – I Rørkjøp, som i VB, bestreber vi oss hele tiden for å bistå bedriftene våre med langt flere oppgaver enn det som kostnadsføres i et kjederegneskap. I tillegg har vi fokus på det totale regnskapet. Det har resultert i at vi har Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter! Bedre systemer = mer effektiv arbeidsdag = bedre lønnsomhet – Det holder ikke bare å få gode priser for å sikre en lønnsom bedrift, du må også ha sterk fokus på effektivitet, sier Olsen og understreker at Rørkjøp tilbyr systemer som bidrar til mer effektive arbeidsdager for deres medlemsbedrifter. - Gjennom blant annet skreddersydde IT-systemer som eget KS- og handelssystem, fakturakontroll og prisoppslag legger vi til rette for at våre rørleggere skal kunne bruke mest mulig tid på å skru og minst mulig tid på kontoret med administrative oppgaver. Lønnsomhet, effektive systemer og gunstige innkjøpsbetingelser henger sammen. Gratis medlemsskap – For å sikre at våre medlemsbedrifter har kontroll på kostnadsbildet er det viktig for oss at vi har gratis medlemsskap og at alt vi tilbyr av service og systemer er helt uten forpliktelser, forteller Olsen. – I praksis betyr det at våre medlemmer kan kontakte oss på kjedekontoret for bistand i alle saker, og benytte våre digitale systemer uten at å motta faktura i posten. Det gir trygghet spesielt i utfordrende situasjoner. – Koronatiden har vært spesiell og det har vært mange spørsmål. Det å da ha et kjedekontor som du kan kontakte for å få svar på spørsmål, har vært en stor fordel i en utfordrende tid. – Ett av tiltakene vi gjennomførte som var nytt for oss, var å ha ukentlige direktesendinger med informasjon. Fordelen med direktesendingene var at rørleggerbedriftene fikk raskt svar på sine spørsmål, og kjedekontoret fanget opp hvem som trengte litt ekstra bistand. Mange av kjedens 429 bedrifter lurte på mye av det samme, så det har vært effektivt med en felles kanal for informasjon og med mulighet for å stille spørsmål. – I denne perioden har vi kjent på kroppen hvor viktig det er med kommunikasjon, og ikke minst informasjon, mellom kjedekontoret og våre medlemsbedrifter, sier Olsen. – Og trygghet, kjedeansattes fagkompetanse og bistand i vanskelige situasjoner, tas det heller ikke høyde for i et kjedregneskap. Det er bare noe vi topper det med i Rørkjøp fordi vi er opptatt av å ta vare på våre medlemsbedrifter. Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter I 2019 gjennomførte Danske bank en undersøkelse som viser at Rørkjøp igjen topper statistikken som den rørleggerkjeden med de mest lønnsomme rørleggerbedriftene i Norge. – Det er vi stolte av. Tross for utfordrende tider i 2020 har vi også i år hatt god vekst, og i 2019 leverte vi et rekordstort aksje- og kjøpsutbytte til våre medlemmer, sier Olsen. – Målsettingen med alt vi gjør i Rørkjøp er å øke konkurransekraften til hver enkelt av våre 429 medlemsbedrifter og i september satte vi omsetningsrekord! På spørsmålet Steinar Kjærstad stiller i intervjuet med VVSforum, hvem er til for hvem, vil Frank Olsen bare si: – Vi fortsetter ferden som den kjeden med de mest lønnsomme rørleggerbedriftene i Norge. Når du driver egen rørleggerbedrift er det jo hvor mye penger du har tjent når året er omme som er det viktigste.