Jeg har produsert lekkasjestoppere siden 1990, først til eget bruk og siden for salg,

Jeg vil påstå at dette har forbedret lekkasjestatistikken mye, men kunne vært mye bedre, dersom rørlegger / montør, hadde vært mer bevisst på riktig montasje. Jeg ser til stadighet at det ikke tas hensyn montasjeanvisninger eller brukerveiledninger, kunden blir i liten grad informert om bruk.

Dette vil jeg tro skyldes at rørlegger heller ikke har satt seg inn i produktet og derfor ikke kan gi noen info.

På prosjekter mener jeg at det er prosjektleder / Bas som må gi slik info til rørlegger, og i en vanlig installasjon bør formann gi nødvendig info.

Jeg ser dessverre at svært mange installasjoner ikke kommer til å virke den dagen lekkasjen kommer, og jeg tør påstå at det er nær 60-70 %. Dette er skremmende tall som jeg har tatt opp før med forskjellige instanser i VVS faget, men det ser ikke ut til at det kommer videre.

Jeg mener at dersom lekkasjetallene skal synke må det innføres en omfattende kursvirksomhet, og dette må skje NÅ.

Alle i bransjen er vel opptatt av yrkesstolthet og det vi monterer skal virke til hensikten, eller er det bare å slenge fra seg noe hos kunden og reise fortest mulig til neste jobb?

Bruk 10 minutter mer på riktig installasjon og alle er fornøyde, og ryktet om lekkasjestoppere som ikke virker stopper.