Prosjektsjef Sofie Ness, 31 år, står i spissen for Totalteq i forbindelse med byggingen av nye Narvik Sykehus. Hun har ledet forprosjektet for Totalteq, hvor man i samarbeid med HENT, Norconsult og Sykehusbygg har utviklet løsninger for Narvik Sykehus. Etter ett års forprosjekt endte dette med signering av kontrakt for utførelse tekniske fag på gigantiske 500 mill kr (inkl mva).

- Dette handler ikke bare om pris. Tillit hos HENT og Sykehusbygg for at man vil klare å levere er nok enda viktigere. Jeg er både stolt og glad for at vi etter en så grundig og langvarig prosess er blitt valgt for utførelse, sier Sofie Ness i Totalteq.
- Jeg vil fremheve at vi har vært et godt og sammensveiset team fra Totalteq som har arbeidet med Narvik Sykehus, og at kontraktinngåelsen er en lagseier. Det samme laget skal også gjennomføre byggingen – og med seg på rør til Narvik har hun blant annet prosjektlederne Ingrid S. Solstad og Jørn Dale.

Sofie er utdannet gass- og prosessingeniør og har vært ansatt i rørentreprenør Åge Nilsen AS i litt over 5 år. Før oppstarten av Totalteq har hun vært med på flere spennende prosjekter som prosjektleder for Åge Nilsen, det største og mest utfordrende prosjektet til nå har vært det nye medisin- og helsefagsbygget i Tromsø, MH2, et kontor- og laboratoriebygg på 19 000 m2, med kontraktsum på 100 mill kr (ink mva)

Etter dette har hun vært med på å lande de to første Totalteq-prosjektene, der det første prosjektet er i sluttfasen nå. Her har Sofie vært prosjektsjef, og dermed hatt det overordnede ansvaret.

Erfaringer fra disse prosjektene har dannet grunnlaget for presentasjonen som vant forprosjektet på Narvik sykehus, og det siste året har det vært jobbet intenst med dette prosjektet fram mot kontrakt på utførelse, som ble signert 21. september 2020.
- Jeg vil også fremheve vårt medlemskap i Norsk Rørallianse og bidrag vi har fått fra våre søsterbedrifter også til dette prosjektet, sier Ness.

- Vi gleder oss til å ta fatt på den videre jobben med detaljprosjektering og utførelse på Nye UNN Narvik. Det er et stort og komplekst bygg, der det ikke vil mangle på utfordringer å bryne seg på. Det er inspirerende å jobbe sammen med så mange dyktige mennesker, både entreprenører, rådgivere og representanter fra brukere og Byggherre sier Sofie.

- Vi sitter sammen på masse erfaring og kompetanse, og dette skal vi bruke til å levere et fantastisk prosjekt. Vi skal kunne være stolte over vårt bidrag både underveis i prosjektet, og etter ferdigstillelse. Dette stiller krav til alle deltakere i prosjektet om å være foroverlente og engasjerte, slik at vi leverer på et høyt nivå i alle faser av prosjektet.

- Nå gleder jeg meg til å bygge, avslutter Sofie entusiastisk.