FLOW Klima Sør-Vest har hele Stavanger-regionen som sitt nedslagsfelt, og kan sammen  med FLOW Elektro Sør-Vest og FLOW Ragnar Svensen tilby tverrfaglige tjenester innenfor klima, elektro og rør.

Alle bedriftene er en del av FLOW Groups satsning på å levere totaltekniske entrepriser i alle regioner, men samtidig å kunne håndtere service og vedlikehold til alle kunders lokale avdelinger. 

FLOW Klima Sør-Vest AS ble startet av FLOW Group i mars 2021, og hvor Christian Stokkeland Pedersen inntok rollen som daglig leder og Steinar Gilja Håland rollen som salgs- og markedsansvarlig, begge har lang erfaring fra ventilasjonsbransjen i regionen.

Daglig leder Christian Stokkeland Pedersen har tidligere jobbet som daglig leder i montasjefirmaet Pedersens Montasje AS som han drev sammen med sin far. Med sin lidenskap for ventilasjonsfaget valgte han  å videreutdanne seg til fagskoleingeniør ved Teknisk fagskole innen klima, energi og miljø. 

- I løpet av den perioden kom jeg i dialog med FLOW Group, og fikk et veldig godt innrykk av selskapet. De delte samme kjerneverdier for hva en god bedrift skal være, og da så jeg en gyllen mulighet til å starte den beste klimabedriften i Rogaland sammen med FLOW Group.

Selskapet fikk i våres en rammeavtale med Time Kommune som Stokkeland er veldig fornøyd med. I tillegg er FLOW Klima Sør-Vest I gang med et større prosjekt hvor de skal skifte ut et større ventilasjonsanlegg. 

- Her går vi sammen med FLOW Elektro Sør-Vest og FLOW Ragnar Svensen om å levere nye og energieffektive løsninger til et næringsbygg på ca. 5 000 m2. Aggregatene på ca. 50 000 m3/h skiftes ut med moderne anlegg som gir langt bedre varmegjenvinning, samtidig som vi oppgraderer til behovsstyrt ventilasjon for å unngå unødvendig drift og energiforbruk på bygget, sier Stokkeland.

Saken fortsetter under bildet:

Flow Vassbotten (1)-1.jpg
Porsjektet på Forus og i Vassbotten 11, hvor alle de tre FLOW-selskapene er inn volvert.

- Vi ser en økning i byggherrer som ønsker å energieffektivisere sine næringsbygg, en utfordring vi i FLOW tar på alvor og virkelig brenner for å bistå. 

Gjengen i FLOW Klima Sør-Vest ser lyst på fremtiden. De har gått fra å være to mann som startet opp, til å bli et komplett klimaselskap med fem mann, og på grunn av arbeidsmengden søker de nå flere. 

- FLOW Klima Sør-Vest er i sterk vekst, og vi søker flere engasjerte og motiverte medarbeidere som ønsker å være en del av et godt arbeidsmiljø,samt bidra til å skape kundebegeistring, sier den daglige lederen entusiastisk 

- Vår første ansatte var Nihat Yildiz, en utrolig dyktig kuldemontør, som bidrar sterkt til laget for å kunne levere en total klimaløsning. Vi har sammen bygget opp et lag som samarbeider godt og som passer inn i FLOW kulturen. Utdanning og personlig utvikling står sterkt i fokus og vi legger gjerne til rette for kompetanseheving av våre medarbeidere, avslutter Stokkeland.