Rontén er en velkjent kar i rørbransjen, og har vært sentral i flere av landets største byggeprosjekter. Han startet læretiden hos Jensen Varme i 1979, tok svenneprøven i 1982 og begynte på Sofienberg Elementærtekniske skole i 1986. I 1988 begynte han på sin 24 år lange karriere innen Oras-konsernet. Her hadde han en rekke ulike stillinger, blant annet som prosjektleder, daglig leder av både Oras Telemark og Oras Bærum - til driftsdirektør for Oras AS med overordnet ansvar for fire avdelinger. 

- Jeg jobbet med mange dyktige mennesker rundt meg, og fikk være med på mange store og spennende prosjekter. Selskapet vokste fra 150 til 885 ansatte fram til jeg ga meg i 2012. 

Deretter var han med på å starte NRA ØST, med ansvar for markedet, salg, og var prosjektansvarlig på egne prosjekter. I 2016 gikk ferden til GK-rør og rollen som markedssjef, og i 2201 videre til Rørlegger Sentralen AS i januar 2021. Han har også hatt bransjeverv for Opplæringskontoret for rørleggere i Oslo og Omegn, sittet i etikkrådet i BNL og har vært nestformann i NRLs sentralstyre (nå Rørentreprenørene Norge). For å nevne noe...

Nå er det altså OPAK som skal nyte godt av hans unike realkompetanse og nettverk, et selskap som i likhet med Rontén har en lang og stolt historie å vise til. OPAK tilbyr høy kompetanse og et bredt spekter av rådgivningstjenester til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Kjerneytelsene er prosjektledelse, byggeledelse, leietakerbistand, anskaffelser, konseptvalgutredning, usikkerhetsanalyse, byggfaglig spesialrådgivning, eiendomsrådgivning, energi- og miljørådgivning.

Det familieeide selskapet har i overkant av 110 ansatte, i Oslo, og har regionskontorer i Trondheim og Bergen og de 3 selskapene omsatte i 2022 for ca. 225 millioner kroner.

Prosjektleder

- Det er veldig hyggelig at min lange erfaring i bransjen verdsettes. Jeg har sittet med mange store kontrakter gjennom mine 35-40 år i gamet, og har fått med en god del i erfaring som kan nyttiggjøres. At jeg også har oppført meg ordentlig med folk, har jeg alltid nytt godt av. Også her i OPAK – både blant ansatte og kunder - treffer jeg igjen folk som jeg tidligere har jobbet sammen med i ulike sammenhenger.  Det er veldig greit å ha sett folk i øynene før, det gjør det enklere å oppnå en god og konstruktiv tone. 

Ronténs rolle blir som prosjektleder innenfor det private markedet, inklusivt borettslag og sameier. 

- Har du en venn som skal bygge utføre et byggeoppdrag, kan OPAK påta seg den totale prosjektledelsen, helt fra å innhente tilbud og komme med innstillinger til styret til byggherre, til å ha hånd om gjennomføring og overtakelse, forteller han. 

At Rontén nå er ute av entreprenørsiden på VVS, og skal sitte på den andre siden av bordet, er en rolle han gleder seg til å praktisere. 

- Jeg skal være med å kjøpe inn og innstille gode bedrifter i de enkelte prosjektene. Jeg vil ikke bare gå etter pris, men også leveringsevne med tilhørende kvalitet.  Jeg ønsker å se på helheten, både for å få en god gjennomføring og et gunstig sluttprodukt med kvalitet som ønsket, understreker han.  Jeg ser også selv  frem til å være prosjektleder med en god kommuniserende plattform både til de utførende og våre kunder. Og jeg tar gjerne imot henvendelser fra min flotte bransje også, har jo jobbet veldig tett med en del opp gjennom årene og har mange gode eksempler på god prosjektledelse. 

 - Å velge leverandører og entreprenører kun basert på billigste pris, ender ofte opp med å bli svært kostbart for byggherren. Det ønsker jeg å forhindre gjennom å ta de riktige beslutningene.  Med min erfaring, kan jeg forespørre de jeg vet er etterrettelige og tvers gjennom seriøse bedrifter.

Kompetansedeling

Allerede etter kort tid på sin nye arbeidsplass, er han imponert over hva som har møtt ham. 

- Her er det utrolig dyktige folk på mange ulike fagområder, og de jobber med veldig gode systemer. Det er mye å sette seg inn i og mye som skal læres, spesielt av back office-funksjoner, men jeg føler jeg er godt i gang. 

Kompetansedeling, er et nøkkelord for å bli bedre i et prestasjonsmiljø, påpeker han. 

- Jeg er jo veldig bevisst på å dele kunnskap med yngre folk, og få lov å lære av yngre folk. Her er det en fin blanding av aldersgrupper, og jeg har aldri vært i et selskap med en så god delingskultur. Det er bare å spørre om hva som helst, og jeg opplever aldri noen sure miner. 

- I tillegg lærer jeg selvsagt veldig mye når jeg begynner å jobbe i prosjektene, som er den aller beste læringen. Her er det også effektive opplæringsleksjoner man kan benytte for å tilegne seg kunnskap. 

Han innrømmer gjerne at det blir en litt annen hverdag enn han har vært vant til, blant annet uten personalansvar. 

- Men samtidig føler jeg det er litt deilig i forhold til at det blir en noe annerledes hverdag. Som igjen bidrar til en mer effektiv arbeidsdag med fullt søkelys på prosjektene og de praktiske oppgavene. 

- Å lære nytt, er fortsatt like moro!

En god seniorpolitikk

Her trekker også fram OPAKs gode seniorpolitikk – som hans egen ansettelse er et godt eksempel på. 

- Ja, det er mange godt voksne her. Blant annet et kar som skal gå av med pensjon 30. april, når han fyller 70 år i løpet av året.  Han var ellers byggeleder da Heidenreich bygde om hele eiendommen i Uelands gate, og jeg husker jeg serverte ham og alle håndverkerne kaffe hver morgen. Det har han heller ikke glemt! 

- OPAK minner meg ellers veldig om Oras. Ikke bare har begge fire bokstaver og blå logo, men begge tenker også langsiktighet. Det er lave turnover i selskapet, som gjør det enklere å bygge kompetansemiljøer. Det skaper også forutsigbarhet og trygghet - og tyder på at folk trives i jobben. 

Saken fortsetter under bildet:

Ole Ronten 2 -1.jpg
Ole G. Ronten er godt i gang i kontorlokalene til Opak på Skøyen.

Et hjertesukk overfor bransjen

Rontén har samtidig et hjertesukk å komme med overfor bransjen:  

- Jeg har sett i lengre tid at kontrakter, kravspesifikasjoner og øvrig tilbudsmateriale ikke blir godt nok lest og evaluert, tror med dagens kontrakter at alle ville ha større glede av det jeg her mener.  Jeg er veldig formalistisk selv når det er på sin plass, og har merket at det ikke er gitt at alle følger opp avtalte tidslister. Norsk standard sier så og så mange dager, og hvis du overskrider den én dag, så er det ingen som lager et nummer av det. Men overskrider du med mange dager, da taper du kampen i et tøft marked. 

- Det er jo viktig for en byggherre å holde kontroll på kostnader og framdrift, som vi ofte er representant for i prosjektene. Når jeg begynner å jobbe med egne, store prosjekter, vil jeg starte med å synliggjør våre forventninger og høre på andres forventninger, slik at det er avstemt og omforent. 

- Jeg husker at vi noterte og signerte kjøreregler vi var omforent om på store pappark hos Veidekke i gamle dager. Det kan virke banalt, men poenget mitt er at det er viktig å ha kjøregeler for å unngå uenigheter underveis og ikke minst i etterkant. 

Du kjenner VVS-bransjen bedre enn de fleste. Har du en oppfordring å komme med avslutningsvis? 

- Det første jeg vil si, er at VVS-bransjen har mange aktører som er leveringssterke og gode på sine kontrakter og krav, men det er også noen som bør stramme opp rutinene sine. Blant annet at KS ikke bare er noe du skal kunne vite at du har, men den skal brukes aktivt. VVS er jo det en bransje jeg er kjempeglad i, og jeg har ikke noen umiddelbare formaninger å komme med. 

- En oppfordring til rørleggerne, må være som i ordtaket «skomaker, bli ved din lest»; å øke kompetansen gradvis i et fag i rivende utvikling. Å bygge et miljø med høy kompetanse er en langvarig prosess. De som klarer å skape sterke fagmiljøer og drive seriøst og profesjonelt på alle nivåer, vil bli vinnerne.  Og virkelig ta godt vare på folka sine.