- Vi har fått med mange kvinner og menn i ledende stillinger i rørbransjen som mentorer, og Ingeborg-nettverket kobler en kontakt mellom mentor og mentee i starten av programmet. Deretter vil partene inngå en kontrakt med mål og forventninger til samarbeidet, forteller hun. 
 
I fjor fikk de skaffet mentorer til alle jentene som søkte plass, og de fleste blir med videre. Men Dahl Øiseth understreker at de gjerne vil ha inn flere mentorer, og oppfordrer de som kunne tenkt seg en slik rolle om å ta kontakt - da antall mentorer naturlig nok er avgjørende for hvor mange menteer de kan ta inn. 
 
 
Alle kan søke
Hun påpeker at det ikke bare er rørleggere, men alle jenter i bransjen, - det være seg på produktsiden, administrasjon eller marked - som kan søke seg til mentorordningen. 
 
- Vi har ikke definert noen funksjoner, dette handler om å inspirere til at kvinner skal bli i bransjen og utvikle seg her. At de ser at det er muligheter innen denne bransjen i stedet for å søke seg andre steder. Samtidig vil lederne - mentorene - se hvilke potensial som finnes innenfor bransjen og bidrar til å utvikle dem framfor å måtte gå ut og lete etter talenter utenfor våre rekker. 
 
Mentorprogrammet går over ni måneder, deretter er det opp til mentor og mentee om de ønsker å fortsette å holde kontakten. Mange gjør nettopp det. 
 
- Vi setter i gang prosessen, og vi har flere samlinger i løpet av året, forteller hun. - På noen av dem inviterer vi eksterne foredragsholdere som snakker generelt om ledelse eller om egne erfaringer som mentor mentee, mens vi i andre samlinger bare diskuterer hvordan man får mest mulig utbytte av møtene og samarbeidet. Vi har også egne treff for henholdsvis mentorer og menteer, hvor vi deler hva den enkelte opplever som velfungerende og hva som eventuelt er utfordrende. Ved å dele synspunkter på hva som er bra og hva som kan gjøre annerledes og bedre, får vi både nyttige evalueringer og en progresjon i programmet. 
Ta vare på kvinnene
Dahl Øiseth håper mentorprogrammet også vil påvirke til at bedriftene tar vare på kvinner i egen bedrift, og at de setter seg noen mål for både å beholde dem og rekruttere flere. 
 
- Innkjøpssjef Geir Nygaard hos Assemblin var mentor i fjor, og de har nå satt en helt konkret målsetting for hvilken kvinneandel de vil ha i egen bedrift. Ikke at vi skal ta på oss æren for det, men det viser at det er en positiv holdning i bransjen. 
 
At mentorprogrammet bidrar til varige vennskap, viste holdningen etter siste samling i fjor. Der ble det enighet om at de skulle ha et uformelt treff - en  «reunion» denne våren. 
 
- Mange av fjorårets samlinger foregikk digitalt, og det er hyggelig at de nå ønsker å møtes igjen. Det viser at vi har lyktes i å kople mennesker sammen! 
 
Fakta om og oppsummering mentorprogrammet:

Hvem kan delta? 

Mentorprogrammet egner seg for deg i rørbransjen som ønsker en personlig og karrieremessig utvikling. Programmet er også for deg som ønsker en karriere innen rørfaget, og som kunne tenke seg kunnskap om erfaringer og muligheter. 
 
For å delta må du sende inn en søknad med informasjon om hvem du er og hva du ønsker å få ut av Mentorprogrammet. I søknadsskjemaet ber vi deg ta stilling til følende spørsmål:
Hva er motivasjonen din for å delta i mentorprogrammet?
Hvilket område ønsker du å fokusere på/utvikle deg innen?
Beskriv nå-situasjonen din innenfor området du ønsker å utvikle deg
Beskriv din drømmesituasjon innenfor området du ønsker å utvikle deg
Hva kan du ta med deg inn i en mentorrelasjon?
Hvilke egenskaper og erfaringer ønsker du at din mentor har?

Søknad sendes til anne.oiseth@grohe.com innen 15.mars.