- Det man også ser er selvsagt at man fortsatt må jobbe steinhardt i årene fremover for å beholde en sunn lønnsomhet i norske rørleggerbedrifter og da må du ha fokus på de rette tingene..Nå når tidene i tillegg strammer seg til vil det bety enormt mye at du som rørleggerbedrift har så mye ressurser tilgjengelige i ryggen som det er mulig å få. Det å ha en så velutviklet verktøykasse som mulig i årene fremover vil betyr enormt mye for trygg og sikker drift i usikre tider.

Lønnsomhet er førsteprioritet
Lønnsomhet betyr at rørleggerbedriften tjener mer enn man bruker, slik at man kan bruke av overskuddet til å styrke bedriften og å utvikle den videre i takt med de krav som private og profesjonelle kunder stiller.

- For vår kjede har det i mange år vært hovedsatsingen i alt man leverer fra kjeden, nemlig fokus på at rørleggerbedriften skal kunne drive så lønnsomt som overhodet mulig og da er det detaljene som teller. Det er jsvært viktig å presisere at varekjøpet i en gjennomsnittlig rørleggerbedrift utgjør kun citka 30 prosent av de totale kostnaderne og at man da også må ha fokus på de resterende 70 prosenteen, påpeker Olsen.

Saken fortsetter under grafen:


I tillegg er han klar på at man må ha et offensivt tenkende styre i kjeden som har medlemsbedriftenes interesse i fokus. Når andre kanskje fort tenker at dårligere tider betyr å kutte kostnader, så står styret i Rørkjøp frem og sier at det er nettopp da kjeden skal bistå med å være ryggraden til sine medlemsbedrifter.

- At man i tillegg har det svært mange betrakter være bransjens mest kompetente kjedekontor har også ekstremt stor betydning for kjedens iboende styrke og suksess, sier Olsen. .

Hemmeligheten bak suksessen
Hva tror du er grunnen til at Rørkjøp år etter år ender opp med å ha Norges mest lønnsomme rørleggerbedrifter?
- Hovedårsaken til at Rørkjøp 10 år på rad leverer på dette området er at kjeden har fokus på HELE kostnadsbildet til rørleggerbedriften og bistår med absolutt ALT din bedrift har behov for av bistand i sin rørleggerhverdag. Vi merker oss selvsagt at flere kjeder også utvikler sine verktøykasser i retning av hvordan Rørkjøp jobber og det må vi bare ta som et fantastisk kompliment. Vi har en bunnsolid resept som vi følger, samt at vi kontinuerlig videreutvikler kjedens verktøykasse etter medlemsbedriftenes ønsker og behov.

Kjedelderen er stolt over hva man sammen har fått til de siste 15 årene i kjeden.
- - At vi
 er den mest innovative og fremtidsrettede rørleggerkjeden i Norge er vi stolte av, og vi skal sørge for å holde på det forspranget i overskuelig fremtid.Det er en sann glede og lede Norges mest lønnsomme rørleggerkjede, avslutter Olsen.