VVS Eksperten har årlige innkjøp for rundt 1,2 milliarder kroner fra leverandører og grossister, og Råken overtar ansvaret for avtalene kjeden har med sine samarbeidspartnere. Mange av dem har allerede sendt hilsninger og ønsket ham velkommen, forteller han.

Godt mottatt
- Ja, jeg er blitt utrolig godt tatt imot, både her på kjedekontoret, av medlemmer og samarbeidspartnere. Det forsterker det inntrykket jeg alltid har hatt, om at VVS eksperten har et grunnleggende tankesett som er respektfullt for alle parter. Jeg ønsker også å skape en vinn-vinn-situasjon for både VVS Eksperten og samarbeidspartnere slik at vi kan utvikle oss sammen.

- For meg handler det like mye om hva produktene kan bidra med i vår hverdag som å skvise pris og betingelser mest mulig.  Jeg synes mange samarbeidspartnere er innovative og dyktige, som bidrar til å drive bransjen vår framover. Derfor har jeg stor interesse og fokus på produkter og løsninger, som er helt nødvendig i denne jobben.

Han ønsker samtidig å utfordre rørbransjen på å tørre og tilby de nye og innovative produktene framfor å utelukkende godta det som blir etterspurt.

- Det er i hvert fall viktig å fortelle kundene, både forbrukere og entreprenører hva som finnes av muligheter, så de har en valgmulighet, minner han om.

Dyrker rørleggeren
Råken, som selv er tidligere rørlegger, trekker også raskt fram kjedens genuine ønske om å legge best mulig til rette for håndverkerne som en faktor som trigger ham.

- Her er jeg en del av et effektivt, lite team som dyrker resultater gjennom å bedre rørleggernes hverdag. Det er der ute verdiskapningen skjer, det er rørleggeren som er gullet vårt og som vi må ta vare på og løfte fram. Det gjør vi best med å legge forholdene best mulig til rette for dem. At dette konseptet gjør medlemmene sterkere, er også årsaken til at vi har så lojal medlemsmasse, og at den øker stadig.

- Jeg brenner som sagt etter å komme skikkelig i gang, og ikke minst treffe medlemmene på høstens årsmøte, samt treffe våre samarbeidspartnere, og våre samarbeidende grossister, fastslår VVS Ekspertens nye avtaleansvarlig.