TROX Auranors nye, hypermoderne fabrikk på Jaren i Gran kommune kombinerer forskning, utvikling, produksjon og salg fordelt over et areal på 13.200 kvadratmeter. – Denne investeringen stiller naturligvis krav til både økt produksjon og gode resultater. Men med vår lange erfaring og dyktige stab er vi ikke i tvil om at vi skal leve opp til forventningene, sier administrerende direktør Peter Sønderskov og fabrikksjef Tormod Grindstad.

TROX Auranor  er en del av det tyske TROX-konsernet, som har utstyr og systemer for innendørs klimaanlegg og ventilasjon som hovedområde - og hele verden som nedslagsfelt. Det norske selskapet har siden starten i 1974 utviklet seg fra å være en nisjeleverandør av enkeltprodukter, til å bli markedsleder i Norden på luftfordelingsutstyr og styresystemer. I dag dekker produktspekteret området for komfortventilasjon for det profesjonelle markedet innen næringsbygg, undervisningsbygg, hoteller, industribygg og leilighetsbygg. TROX Auranor er i tillegg en svært viktig leverandør av renromsprodukter til helsevesenet, hvor kravene til kvalitet, support og service er svært høye.

Saken fortsetter under bildet:

Oversiktsbilde av fabrikken.[/caption]

Sønderskov og Grindstad legger ikke skjul på at de både er stolte og beæret over at konsernet var villig til å satse så stort i Norge framfor i et lavkostland.

- Det er et resultat av at vi har levert solide resultater siste årene, som gjør at vi har fått en god posisjon. I tillegg viser dette at det er hold i TROX`s ambisjon om lokalutvikling, kortreist produksjon og viktigheten av å være nær kundene. Det vil også si kort avstand fra idé til utvikling og ferdig produkt, samt at vi har full kontroll på leveransene. Her er vi så tett på markedet at vår satsing vil legge premisser for hele bransjen.

Saken fortsetter under bildet:

I fabrikken finnes det mange ulike soner og områder, hvor man trenger fysisk arbeidskraft for å tilpasse produktene.[/caption]

- Fabrikken er den største investeringen konsernet har gjort utenfor Tyskland, og manges øyne er rettet hit for å se på funksjonalitet og lønnsomhet. Vi blir målt på alt vi gjør, derfor er det flott å registrere at vi allerede produserer mer enn noen gang. De avanserte maskinene sørger for høy effektivitet og ikke minst en produksjon uten avvik, og bidrar også til mindre støy og redusert fysisk belastning for de ansatte. Dette er med andre ord også god HMS.

I tillegg til selve fabrikkbygget har Trox foretatt en større investering i en helt ny akustisk lab som ligger for seg selv på området.
- Den nye akustiske-laben er bygd på de samme prinsippene som før, men fordelen er at vi har fjernet den fra selve produksjonslokalene. Nå står den for seg selv, og målingene bli bedre da de ikke blir påvirket av støy og vibrasjoner fra produksjonen.. Det betyr at vi kan foreta støymålinger over lengre tidsrom, noe som også bidrar til enda bedre kvalitetssikring av våre produkter, sier Magnus Myrvold, markedssjef i Trox Auranor.

Landets mest moderne


Fabrikksjef Tormod Grindstad, poengterer at de svært stolte av den nye fabrikken. Han berømmer de ansatte i produksjonen for en fantastisk innsats i forbindelse med flyttingen. - Dette har vært både morsomt og utfordrende, sier Grindstad.[/caption]

Sammen tar trioen med VVSforum på en omvisning i nybygget, som er skreddersydd for optimal logistikk. Her er det meste av produksjonen automatisert - fra råvarene kommer inn i den ene enden, til de blir stanset ut og formet som deler og bearbeidet, lakkert og montert – og ender som ferdige produkter i den andre enden. En døgnkontinuerlig produksjon som styres av et avansert ordresystem. To presser på henholdsvis 300 tonn og 250 tonn og et splitter nytt energivennlig lakkeringsanlegg sørger for høy kapasitet.

- Selv om mye er robotisert og vi har investert stort i de mest moderne maskinene på markedet, er det fortsatt mennesker som styrer produksjonen og produktutviklingen. Vi er i dag mer enn 110 ansatte knyttet til produksjonen som sørger for at vi leverer den høye kvaliteten vi er kjent for, understreker Grindstad.

TROX Auranor jobber etter filosofien «Just in time». Det vil si at de produserer etter hvert som de får inn bestillinger og kan skreddersy produktene etter kundenes spesifikasjoner for det enkelte prosjektet. Samtidig slipper de å bli sittende på et stort lager, som er kostnadsdrivende og lite effektivt.

Ved produksjonshallen ligger det et eget rom hvor himlingen kan heves og senkes med en høyde på inntil seks meter.

Saken fortsetter under bildet:


Her måles produktets kastlengde og kapasitet, og den justerbare himlingen vil bidra til å gjenskape produktets tiltenkte arbeidsmiljø. Hele produksjonsflaten på 10.000 kvadratmeter er for øvrig fiberarmert og med en tykkelse på 210 millimeter, og bygget har en gjennomgående fri takhøyde på minst 7,5 meter.

- En slik styrke i golvet og takhøyde gir full fleksibilitet om det er behov for å flytte og plassere tunge maskiner i produksjonsarealet. Den mulighet hadde vi ikke i det gamle bygget, sier Grindstad.

Bærekraftig bygg
Det er lagt stort fokus på bærekraft i bygget, spesielt innen energi. Ti geobrønner ned til 290 meter henter bergvarme via varmepumpesystemer, men også prosessvarme som gjenvinnes via et varmepumpeanlegg utgjør er en stor varmekilde til produksjonsbygget.

- Lakkeringsanlegget krever mye energi, spesielt vaskeprosessen med å vaske og tørke. Vi gjenvinner varmen herfra ved å trekke ut så mye som mulig inn i et stort varmepumpeanlegg. Denne energien sendes tilbake til lakkeringsanlegget og gir oss «gratis» varme til tørkeprosessen. Fra systemet har vi også mulighet til å hente ut kjøling, slik at dette kommer som en fri tilleggsytelse, poengterer Grindstad.

- Førsteprioritet, er at prosessvarmen skal gjenbrukes. Om det er overskuddsvarme, kjøres den inn i brønnparken. Så langt har vi ikke hatt behov for ytterligere varmebehov i produksjonslokalene – som er bygd etter de nyeste forskriftene og de strengeste miljø- og energikrav. Så langt har bygget og de tekniske løsningene levert som de skal.

Syljuåsen AS har hatt totalentreprisen, og Sønderskov legger ikke skjul på at de nok har vært «byggherre fra Helvete», med tydelige krav om byggets egenskaper. Det har resultert i en svært energieffektiv, CO2-nøytral fabrikk.

- At vi kan dokumentere at vi er CO2-nøytrale, er også viktig for våre kunders klimaregnskap.  Vi har full kontroll på hele innkjøpskjeden i tillegg til eget energiforbruk. Det krever en stor investering, men gir både mening og et ekstra konkurransefortrinn.

Fullskala simuleringsrom
I et frittstående bygg på 200 kvadratmeter finner vi TROX Akustiske Lab. I tillegg er det i selve hovedbygget tre laboratorier og simuleringsrom. Disse kan tilpasses etter produktets miljø, og har en viktig funksjon for å teste et produkts egenskaper. I kunde- og kompetansesenteret TROX Academy er det tilrettelagt for demonstrasjoner av produkter, presentasjoner og kursvirksomhet. Et Air flow studio med glassvegger kan kople røyk og laserlys til luften; slik at gjester og kunder kan se produktets egenskaper i bruk - samt hvordan de påvirker mennesker og hvor viktig riktig ventilasjon er.

Saken fortsetter under bildet:

Slik ser man Air Flow studioet med glassvegger. Her kan man se hvordan luftstrømmene og røyken fordeler seg i rommet.[/caption]

- Dette er et helt unikt rom i hele Norden og en veldig fin og visuell måte å demonstrere produktene på, ikke minst med tanke på opplæring. Et rom vi kommer til å bruke mye. Nettopp kompetanseheving er et stort satsingsområde for oss, og vi har også lagt opp til å holde foredrag og kurs både internt og eksternt, påpeker Myrvold.

Produsert i flytteprosessen
Sønderskov trekker også fram at produksjonen og leveransene er blitt holdt i gang gjennom hele overflyttingen, som har bydd på en ekstrem logistikkutfordring. Takket være god planlegging og stå-på-vilje fra de ansatte, fikk de det til. Over 200 maskiner er flyttet, i tillegg til de mange nye maskinene og robotene som er installert.

Saken fortsetter under bildet:

Peter Sønderskov og Magnus Myrvold oppstilt i teknisk rom som for øvrig så helt strøkent ut. De legger ikke skjul på at de har vært en krevende byggherre. - Men samarbeidet med alle involverte entreprenører - leverandører har gått meget bra, påpeker de.[/caption]

- Med dette bygget er vi skodd for å styrke vår posisjon som markedsleder i Norge. I tillegg har vi nå kapasitet til å satse større i land vi eksporterer til. Og ikke minst, nå har vi fått et framtidsrettet bygg og fasiliteter våre ansatte fortjener!