Den digitale konferansen Healthy Buidlings 2021-Europe arrangeres 21.-23. juni 2021, og det er ikke for sent å melde seg på for å få tilgangen til en stor buffet med faglig innhold. - Her bør det være rikelig av både appetittvekkere for områder man kanskje ikke kjenner så mye til, hovedretter i form av fordypning i eget felt og dessert i form av inspirerende plenumsforedrag.  Og forhåpentlig mange muligheter til mingling og fordøuyyelse mellom øktene hvis man tar seg tid til å oppsøke de ulike pauserommene, opplyser Sverre B. Holøs Seniorforsker, Bygninger og installasjoner i SINTEF Community. Programmet inneholder plenumsforedrag, presentasjoner og seminarer, symposier og workshops. Plenumsforedragene er 45 minutters forelesninger der programkomiteen har bedt nøye utvalgte forskere om å gi en oversikt over et viktig tema. Temaene i år dreier seg om smitte (2 forskjellige), CO2-grenseverdi, hvordan vi reagerer på temperaturforhold, kjemien innendørs og snille og slemme mikroorganismer innendørs. Her forventer vi at høydepunktene vil komme tett. Presentasjonene – det er omtrent 140 stykker – tar utgangspunkt i originale artikler som ulike forskere har sendt inn og fått fagfellevurdert. De handler derfor om veldig mange ulike temaer der fellesnevneren er ny eller pågående forskning relatert til inneklima.  Presentasjonene er på 10 eller 3 minutter, som er nok til å få fram høydepunktene og la tilhørerne finne ut om de ønsker å studere artikkelen nærmere eller ta kontakt med forskeren. En fordel med at pandemien tvang oss over i et digitalt format, er at presentasjonene er forhåndsinnspilt. Da kan man – uten å være uhøflig – droppe en presentasjon halvveis, hvis man finner at dette ikke var interessant, og man har også stor frihet til å spille av presentasjoner når det passer en selv.  Erfaringsmessig er det ikke alt som er like relevant som man tror ut fra overskriften, så dette gjør det mulig å være effektiv. Det er også mulig å skrive inn spørsmål til paper og presentasjon, og hver sesjon har satt av tid til spørsmål og diskusjon til de presenterte arbeidene. - Til slutt har vi verksteder og symposier, som er 90 minutter som er satt av til å belyse og diskutere et spesielt tema, opplyser Holøs. - For folk som arbeider med VVS tenker bør det være mye å velge i – utfordringen er sannsynligvis at det kan bli litt for mye. Plenumsforedraget til Pawel Wargocki på tirsdag er helt opplagt noe man vil få med seg. Litt avhengig av interessefelt vil det være interessant å delta på workshops om ventilasjonsrate i bygninger (273), luftrensning (334), Inneklimakriterier verden rundt (208), REHVAs guidebook for brukerrettet ventilasjon (313), Legionella i bygninger (241), Ultrafine partikler (217) og inneklimakriterier i standard 16798 (331)   - eller hva med et minikurs om sporgassmålinger (168). Beskyttelse mot COVID kan man lære mye om i plenumsforedragene til Yuguo Li og Jelena Srebric, workshop om COVID-smitte (330) og risikokalkulatorer (114).  COVID-19 håper vi jo nå å se enden på, men bakterier som er mer eller mindre antibiotikaresistente kommer antakelig til å være et problem som bare blir viktigere. Da er det interessant å se på hva man kan gjøre med ventilasjon og andre teknisk tiltak for å redusere problemene. Symposiet "Towards zero infection in health institutions"  (320) tar opp akkurat dette. Holøs mener at for de som arbeider med praktisk inneklimaarbeid vil det nok kjennes obligatorisk  å få med seg plenumsforedraget til Richard De Dear om termisk inneklima, sesjon 11 om inneklimarelaterte symptomer og workshop om hvordan man kan tolke og bruke klager og symptomer i praktisk inneklimaarbeid. - Betydningen – på godt og vondt – av mikroorganismer rundt oss, lærer vi stadig mer om.  Randi Bertelsen arrangerer workshop (292 )om hva som bestemmer hvilke bakterier vi finner innendørs, og Eva Lena Fjed Estensmo presenterer sine funn om sopp-DNA i norske barnehager (i sesjon 7). Martin Täubel fra det finske folkehelseinstituttet avslutter hele konferansen med et plenumsforedrag om helsefremmende mikroorganismer – krabbende babyroboter, mikrobetransplantasjon eller en tur i parken. Det må jo bli bra, poengterer Holøs. Mange er opptatt av fukt i bygninger, og også bør kunne finne mye av interesse. Det blir blant annet presentert undersøkelser av muggvekst på betong, mugg i halmhus – begge i sesjon 7 –  og så blir det en hel workshop om analyser av støv. Påmelding kan gjøres her