Etter det VVSforum kjenner til, skal saken skal opp på VVS Norges eiermøte i dag, hvor den antas å få en avklaring om det videre forløpet. Om Mestergruppen overtar eierskapet, vil det få konsekvenser for mange aktører. En av dem er Brødrene Dahl, som har vært VVS Norges hovedsamarbeidspartner på grossistsiden helt fra VVS Norge ble etablert.  VVS Norge har hatt som krav at medlemmene skal legge minst 90% av sitt grossistkjøp til BD, og etter det vi erfarer har de vært knallharde i sine forhandlinger med grossisten. 

Med bakgrunn i Brødrene Dahls nære forhold til VVS Norge de senere årene, er det naturlig å spørre om BD ble gitt noe som helst informasjon fra VVS Norge underveis i deres prosess med forhandlinger om et salg til Mestergruppen. Til det, svarer Vennebo slik:

- Nei, BD har ikke vært kjent med noen slike forhandlinger, og vi er overrasket over at vi ikke er invitert inn i prosessen. 

- Slik VVSforum vurderer situasjonen nå, innebærer et eventuelt salg til Mestergruppen at VVS Norge derved overtas av en konstellasjon som må ansees som en av Optimeras hovedkonkurrenter i Norge. Vil en slik situasjon, der et av Brødrene Dahls søsterselskap vil kunne få en av sine største konkurrenter som eier av en av sine hovedkundegrupper, være noe som er et godt grunnlag å bygge et framtidig nært samarbeid med VVS Norge videre på?

- Det er ikke avgjørende hvem som eier våre kunder. Det som er viktig er hvordan vi klarer å samhandle for å sikre effektiv distribusjon av varer til alle rørleggere som deltar i samarbeidet. Vi vet ikke om en eventuell ny eier av VVS Norge vil endre strategi. 

- Kan man gå så langt som å hevde at et slikt salg av eierskapet i VVS Norge til en slik aktør, uten at BD har blitt informert før nyheten sprakk, faktisk representerer et brudd med forutsetningene for BDs nåværende avtale med VVS Norge, og vil man i så fall søke juridisk bistand for å få avtalen terminert eller endret?

- Jeg vil ikke kommentere noe om vår avtale med VVS Norge. 

- Fra VVS Norge har det lenge vært snakket om at de har som mål å etablere sin egen logistikkløsning.  Mange kan sikkert mene mye om akkurat det.  Men det er en kjensgjerning at selskap i Mestergruppen har mange års erfaring med etablering og drift av slike løsninger selv. Det er derfor nærliggende å anta at dette er noe man i så fall vil ha som basis for en mulig løsning også for VVS Norges del. Hvordan vil en slik eventuell etablering i så fall påvirke Brødrene Dahls interesse for et samarbeid med VVS Norge framover?

- Brødrene Dahl har gjennom over 100 år bygget opp en særdeles effektiv distribusjonsvirksomhet for et bredt utvalg VVS-produkter som dekker hele Norge. Det vil ta mange år å bygge opp en troverdig konkurrent til dette. Dette er noe hele rørleggerbransjen er godt kjent med.