For syvende år på rad skal Årets Lærebedrift kåres, og med som dommere i år, er Jorunn Vikdal Løyning, konsernsjef i Allier Gruppen, og Håvard Hamansen Wallstad, daglig leder i Nilsson Haras. Sistnevnte er fjorårets vinner. De ønsker nå tips til lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift 2024.

Klikk her for å nominere.

– Det er viktig at alle i bransjen er med å markedsføre en slik viktig kåring. Men kanskje viktigere er å få flest mulig gode lærebedrifter nominert, og på den måten også synliggjøre at vi i rørbransjen jobber seriøst og aktivt med rekruttering til bransjen, sier Wallstad og legger til:

– Det å jobbe godt som lærebedrift er viktig for utviklingen av rørfaget. Vi behøver flere fagarbeidere og for å få dette til må vi i bransjen ta ansvar. Det å kåre årets lærebedrift og ikke minst synliggjøre bedrifter som er gode på dette området kan gi nyttig fokus på viktigheten av dette arbeidet samt at vi kan lære av andre bedrifter som har lykkes i dette arbeidet.

I 2023 var det Nilsson Haras som fikk tittelen Årets Lærebedrift. Under kåringen på RørNorges Generalforsamling ble det sagt at "Vinneren skårer høyt på alle kriteriene. De viser god struktur og solid faglig oppfølging. Det de skiller seg ekstraordinært ut på mangfold".

– Vi var svært stolte over å bli nominert og være en av finalistene i fjor. At Nilsson Haras ble Årets Lærebedrift i 2023 var en kjempe stor annerkjennelse, sier Wallstad.

– Det å bli anerkjent for den bevisste satsningen vi har hatt på lærlinger, jenter i rørfaget og et stort mangfold i Nilsson Haras har absolutt betydd mye for oss. Det er med på å bygge opp under en av våre strategiske strategier med å være en attraktiv arbeidsgiver og ikke minst bidrar det til at det er blitt litt lettere å rekruttere i et allerede vanskelig arbeidsmarked.

Du kan nominere
For å nominere må du fylle ut dette skjemaet. Det tar ca. 1-3 min. Du kan også sende nominasjon og begrunnelse på mail til firmapost@rornorge.no. Nominasjonsfristen er 14. april.

Dette er kriteriene:
* Vilje til å ta inn lærlinger og til å lære bort (antall lærlinger i forhold til antall faste ansatte i bedriften samt skjønnsmessig vurdering)
* Faglig kvalitet (beståtte svenneprøver, bruk av ifag og plan for oppfølging av lærlinger)
* Læremiljø/ivaretakelse av lærlinger (basert på lærlingeoppfatning av å være en del av bedriften og deltakelse i faglige og sosiale arrangementer i bedriften)
* Roller bedriften tar på seg i opplæringssammenheng

Bedriftene må også være medlem av RørNorge og følges opp av et RørNorge-tilknyttet opplæringskontor. Du kan lese mer om kriteriene her.

Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta, 6. juni 2024.