I snart 70 år har bedriften satt sitt preg på utbyggingen og utviklingen av Bergen og omegn ved å være en framoverlent og innovativ aktør – alltid med fokus på å levere høy kvalitet i alt de foretar seg. Med om lag 50 ansatte med kontinuerlig fokus på forbedring, og med stort fokus på digital tilpasning, LEAN arbeidsmetodikk og Kvalitetssikring (KS), er de blitt en av regionens mest moderne rørleggerbedrifter. På referanselisten finner vi en rekke store og prestisjefulle oppdrag både innen bolig- og industribygg, og omsetningen i fjor landet på rundt 90 millioner kroner.

– Men selv om vi har alt på stell i egen bedrift, er vi helt avhengig av å ha gode samarbeidspartnere med det samme kvalitetsfokuset som oss selv. Det har vi funnet i Armaturjonsson, som leverer anslagsvis rundt 80 prosent av alt vi installerer innen varme kjøling og sanitær, sier Rokkones.

Tidlig på 90-tallet
Samarbeidet startet allerede tidlig på 90-tallet, da Oswald Jørs var en av de første
rørleggerbedriftene i Bergen som tok i bruk rørsystemet Sanipex fra Armaturjonsson.

– Den gang var det ikke pressverktøy, og vi måtte skru på 20 millimeter kuplinger manuelt, minnes han.

Siden har de vært lojale kunder, og samarbeidspartnerne har vokst og utviklet seg sammen.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi fra venstre rørlegger Sime Hopland, Osvald Jørs AS, Lars-Kristan Stenhaug, Armaturjonsson ,
Johnny Båtevik, anleggsleder, og daglig leder Tore Rokkones, begge Osvald Jørs AS.

– Armaturjonsson har vært – og er – dyktige på produktutvikling, og vi tok også tidlig i bruk Aquatherm green pipe og blue pipe da disse rørsystemene ble lansert, samt det meste av ventiler og annen utrustning. I sum bidrar det til en enklere og mer effektiv hverdag for oss. Og ikke minst en trygghet i at vi leverer høy kvalitet.

– Og så lenge vi har vært fornøyd med produktene og løsningene, og de har kunnet levere det aller meste av det vi har hatt behov for, har det ikke vært behov for å se etter andre aktører, supplerer Nils Petter Løkken.

Armaturjonssons mann i Bergen, Lars-Kristian Stenhaug, berømmer Osvald Jørs for at de hele tiden har vært åpen for å teste ut nye produkter som Armaturjonsson har kommet for det norske markedet.
– De har vært en god partner for oss i vår produktutvikling. Når vi har nye produkter som vi ser et potensiale i, må alltid de testes. Der har Jørs vært en svært viktig og ærlig sparringspartner, og gitt oss konstruktive tilbakemeldinger, som vi har tatt med oss videre. Vår gode dialog bidrar til gode produkter for rørleggerne, understreker Stenhaug.

Saken fortsetter under bildet:

Rørføringene viser Sanipex MT.

Storforbrukere av Sanipex MT
Oswald Jørs er storforbruker av Sanipex MT, og Rokkones trekker fram et pågående rehabiliteringsprosjekt av 200 leiligheter fordelt på 8 bygg som et godt eksempel. Alt av rør fram til energisentralen, består kun av universalsystemet MT – som egner seg like godt både til drikkevann, kjøling, varme og trykkluft. Rør og deler er laget på en slik måte at det ikke oppstår hulrom der bakteriene kan få festet seg, men har full gjennomstrømning man i hele systemet og får da spylt hele røret «rent» hver gang man bruker vann.

– I tillegg benytter systemet en helt unik kupling, forteller Armaturjonssons distriktsansvarlig Lars-Kristian Stenhaug. – Dette gjør systemet enkelt og sikkert å installere. Lekkasjesikkerheten er unik i forhold til andre skjøteløsninger. Skjøtene i systemet har en optimal oppbygging som gjør systemet meget drift- og lekkasjesikkert.

Saken fortsetter under bildet:

MT kuplingen

Trygg på systemet
– Jeg har alltid likt kuplingene og følt meg trygg på dette systemet, repliserer Rokkones.

– Vi har aldri opplevd lekkasjeproblemer på grunn av produksjonssvikt gjennom alle disse årene, og systemet er enkelt å lære seg for nye brukere. Vi er kjempefornøyde med Armaturjonsson på alle måter, og kommer helt klart til å fortsette å være en stor kunde.

Oswald Jørs har delt bedriften i ulike avdelinger; Service, rehabilitering av bad i privatmarkedet, avdeling for totalentrepriser rettet mot nybygg og rehabiliteringsmarkedet, samt anlegg/produksjon. I tillegg bygger de nå opp et nytt showrom, hvor de skal vise sine kunder produkter og muligheter for baderommet.

– De siste to årene, har spesielt oppdrag innen rehabiliteringsmarkedet tatt seg stort opp, som følge av at vi kom inn på rett tidspunkt. Det er et område jeg har tro på vil fortsette å øke i årene framover. Men det er også mye byggeaktivitet i regionen som vi ønsker å bli en del av, selv om markedet dessverre er svært presset på pris. Jeg skulle gjerne sett at fokuset ble dreid mer mot hva underentreprenørene kan tilby inn i et prosjekt framfor kun å konkurrere om laveste pris, resonnerer han.

En del av et konsern
Oswald Jørs AS inngår i et konsern, med rørleggerbedriften Chr. M. Vestrheim AS som søsterselskap. Selv om de i utgangspunktet jobber separat, flytter de ressurser mellom bedriftene ved behov, som kan være aktuelt ved store prosjekter. Styrken i å være i et konsern, fikk de utnyttet til fulle da de fikk oppdraget knyttet til nybygget til Tine meierier. Bedriften som hadde fått rørentreprisen gikk konkurs, og i løpet av én uke klarte Oswald Jørs klarte Jørs / Vestrheim  30 mann til disposisjon og fullførte arbeidet.

– Det viser vår evne til å kaste oss rundt på kort varsel, en leveringsdyktighet som utgjør en trygghet for våre oppdragsgivere.

Om bedriften likevel må ty til innleie av arbeidskraft, henvender den seg først til aktuelle medlemsbedrifter hos Rør-Norge for å høre om noen har folk å avse i en periode.

– Vår erfaring, er at de har et helt annet eierskap til oppdraget i forhold til rørleggere som leies inn via vikarbyråene. Også det handler om vårt fokus på å levere kvalitet i alt vi foretar oss, sier daglig leder Tore Rokkones.