Halden Fengsel har en total bygningsmasse på 27.500 m2, og det er ti år siden det er bygget et fengsel i denne størrelsesorden i Norge. Det nyeste innen sikkerhetsteknologi blir tatt i bruk når fengselet åpner dørene i 2010.

- Vi har 30 års erfaring med sikkerhetsanlegg og har derfor den kompetansen og erfaringen som Statsbygg etterspurte. Vi er veldig stolte av å ha vunnet denne kontrakten, sier administrerende direktør i YIT, Arne Malonæs.

- Vi er glade for at vi nå er godt i gang med å bygge et fengsel som vil bidra til at kriminalomsorgen når sine mål. Vi synes det er ekstra morsomt siden det planlegges med at Statsbygg skal overta forvaltningsansvaret for alle fengslene i Norge, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen.

Kontrakten om sikkerhetsutstyret omfatter blant annet:
Celle samtaleanlegg
Porttelefon
Overfallsalarm
Lytteanlegg
Brannalarm
Adgangskontroll, innbruddalarm
ITV/VMD anlegg – internfjernsyn/kamerovervåking/bevegelsesdetektering

Kontrakten ble inngått etter begrenset konkurranse der følgende kriterier ble lagt til grunn:
Pris: 60 %
Kvalifikasjoner - CV for tilbudt personell, referanser osv: 10 %
Egenskap og kvalitet på tilbudt utstyr/systemer: 30 %

Oppstart for kontraktsarbeidet er 1. September 2008, og arbeidet skal være avsluttet i april 2010, etter et halv års prøvedriftsperiode. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på kr. 1,395 milliarder kroner. Hele fengselsanlegget skal være ferdig i oktober 2009, med overlevering til Justisdepartementet april 2010. Prosjektet er tidsmessig og kostnadsmessig i rute.