Endregards innlegg var delvis en kommentar til Sverre Holøs’ lovprisning av lavenergi- og passivhus. Holøs la frem resultater fra forskjellige undersøkelser som viste at passivhus er bra. Endregard la frem flere tidsskriftoppslag som hevdet at slik er det ikke, og stilte spørsmål ved om det hele er et gedigent eksperiment der energigevinsten oppveies av negativ helseeffekt. Endregard var også skeptisk til gode testresultater fra andre land: – Det er en selvfølge at demonstrasjonshus er bra. Det store problemet vi møter her er den daglige byggebransjen. Dette ble illustrert med herrene Pumpel og Pilt som uttaler: – Æ rædd!

De siste årene har det vært en sterk økning av astma og allergi hos barn, 20 % av barna i Norge får astma før de er ti år., og dette er enda verre enn vi hittil har vært klar over, opplyste Endregard. Barn som får astma har større sannsynlighet for å utvikle kols. Sannsynligheten er 3 ganger større for piker, 10 ganger større for gutter. Røyking øker faren for å utvikle kols 3 ganger hos begge kjønn. Det betyr at astma hos gutter er tre ganger mer avgjørende for å utvikle kols som voksen, enn røyking er for voksne (av begge kjønn).

I en gjennomgang av viktige parametere for helseskadelig innemiljø, fremhevet Endregard det enorme antall kjemikalier, ikke minst såkalte flyktige forbindelser, som finnes i nybygg, og hvor lite vi vet om dem.

I denne situasjonen satses det sterkt på hus som er tettere og bedre isolert – og avhengige av mekanisk ventilasjon. Man kan stille seg spørsmål om myndighetene her har tenkt like langt som da de ga dieselbiler avgiftsfordel. Alle som interesserte seg for deg saken visste at det var galskap, men det skal mer til for å stoppe politikerne, som var villige til å ofre barns helse for å kunne stå på store internasjonale konferanser og si at vi har fått ned CO2-utslippet med 0,0000001 milliondels gram (tallet er forfatterens gjetning). Antakelig er det slik at hver gang en norsk familie skifter til sparepærer, åpner de et nytt kullkraftverk i Kina og India.

Geir Endregard definerte klart hva dette dreier seg om, og hva ikke:

Leker skal være morsomme og trygge, ikke energisparende først og fremst. Vi lager ikke mat for å spare energi, og vi bygger ikke boliger for å spare energi, vi bygge for å bo. Og i den boligen skal vi være trygge for helseskadelige påvirkninger. Vi skal ha sunne hus først og fremst. Produktets kvalitet skal alltid komme først. I dag kan man lure på hvem som lurer hvem.

Geir Endregard lurer uansett ingen. Og kanskje vil han bli hørt av myndighetene den dagen han har flere politikere blant sine medlemmer.

Inneklimadagen 2012 ble arrangert i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Norges astma- og allergiforbund.