- At Ventistål også er et komplett grossistledd innen teknisk isolasjon viser seg å være, for mange ukjent. Der har vi en jobb å gjøre her og nå er tiden inne. Vi satser høyt og har allerede god vekst i markedet, sier salg- og markedssjef Thomas Aaslund. Det er nesten så vi foreløpig er en skjult hemmelighet.

- Ventistål har fått sterke relasjoner til mange store leverandører, og ikke minst har man dannet et solid team som bringer kunnskap og kompetanse ut til kundene. Teknisk Isolasjon er et fag med detaljerte spesifikasjoner og tekniske forskrifter. Å få en god veiledning fra fagfolk er derfor avgjørende, sier Aaslund i pressemeldingen.

Ventiståls produkter er inne i HVAC og VVS segmentene allerede og posisjoneres stadig bedre innen olje og gass, industri og marine. Målet fremover er å treffe både små og store isolasjons- entreprenører.

- Nøkkelen til suksess er bred kunnskap og et godt samarbeid med de beste leverandørene. Ventistål følger med på hva som skjer innen utvikling av nye produkter og løsninger. Blant annet skal vi ut på veien med vårt Ventistål Kompetanse hvor blant annet Teknisk Isolasjon vil stå på agendaen, skriver Ventistål til slutt i pressemeldingen.